[Archiwalny] Wieleń, woj. wielkopolskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy  Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza w Czarnkowie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2015 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego  przy  64-730 Wieleń. 

Suma oszacowania wynosi 129 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika: BGŻ S.A. O/Czarnków 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180, albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Opis nieruchomości: nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,60 m2 , składający się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki , przedpokoju i komórki , usytuowany na pierwszym piętrze budynku położonego w Wieleniu przy ul. Żymierskiego  ( obecnie Jana Pawła II) do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,0 m2. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 12:00 do 12:15, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Krzysztof Brzychcy Kancelaria Komornicza, KOŚCIUSZKI 64,Czarnków, 64-700 Czarnków tel. 672553074 / fax. 672553074.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211011

 

 

Numer oferty: L/180/N/03/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 96.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie