[Archiwalny] Wodzisław Śląski - woj. śląskie, ul. Chabrowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr: 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej - zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Wodzisław Śląski przy ul. Chabrowa, działka 2239/17 

Nieruchomość o powierzchni656in2 obejmuje jedną działkę gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, piętrowym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni 129,11 m- oraz zabudową gospodarczą posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247.000,00 zł.  Cena wywoławcza  w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 164.667,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 24.700,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 21.04.2015r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląski 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 21.04.2015r. do godz. 15.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w, postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pawia Pośpiecha 2 tei. (32) 455-52-48, fax. (32) 445-09-29 tel, kom. 514-427-929 www.komoniikwodzislaw.com.pl

 

Numer oferty: L/143/N/03/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka