[Archiwalny] WOla Szydłowska, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy ul. Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wola Szydłowska, 06-561 Stupsk.

Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 29/2 o pow. 0,1500ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem niemieszkalnym, z częściowym podpiwniczeniem o pow. 71,71m2, budynkiem gospodarczym parterowym o pow. 51,40m2 oraz budynkiem garażowym o pow. 32,63m2

Suma oszacowania wynosi 76 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 635,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM CIECHANÓW 94 1020 1592 0000 2602 0054 3520.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mławie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych Kancelaria Komornicza, ul. Płocka 39, Mława, 06-500 Mława tel. 236545003 / fax. 236545003.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243547

Numer oferty: L/94/N/09/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 50.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka