[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Zielińskiego - lokal mieszkalny (27,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 28 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny położony jest na XI-tej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Lokal o powierzchni 27,00 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wyposażenie w instalacje pełne. Lokal pełni funkcję mieszkaniową. Teren na którym położony jest przedmiotowy lokal nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 39994/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 22-01-2014r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 12:00

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komomik Sądowy (dawniej Rew.XII) przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza we Wrocławiu 50-425 Wrocław ul.Krakowska 52 tel. 71 785 40 11, fax 71 785 40 14 e-mail: sekretariat@komomik.wroclaw.plwww.komomik.wroclaw.pl,

Numer oferty: L/98/N/01/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 108.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie