[Archiwalny] Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-07-2016r o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 74/3 o pow. 1,4934ha wraz z zabudową: budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. użytkowej 757,89m2, pow. zabudowy 472,18m2 i kubaturze 3,144,14m3 (łączna pow. użytkowa pierwotnego budynku mieszkalno- usługowego z dobudowaną częścią usługową); 5 budynkami letniskowymi typu bungalow o pow. użytkowej 59,05m2 każdy i pow. zabudowy 72,88m2 z budowlami. Budynek dobudowany do istniejącego budynku mieszkalno- usługowego o pow. użytkowej 330,19m2 i domki letniskowe nie zostały oddane do użytkowania. Teren ogrodzony, zagospodarowany, dojścia i place utwardzone. Działka przylega do Jeziora Wydmińskiego. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, położonej: 11-510 Wydminy, Grunwaldzka. 

Suma oszacowania wynosi 3.346.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.231.066,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 334.660,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/301836

Numer oferty: L/42/N/06/16
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 2.231.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny