[Archiwalny] Wyrzysk, woj. wielkopolskie, ul. 22 STycznia - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Kordian Ostajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 22 Stycznia, 89-300 Wyrzysk.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość  gruntowa  położona   w   Wyrzysku   (89-300)  przy  ul. 22 Stycznia,  o powierzchni 535 m kw, oznaczona   w   ewidencji   gruntów  jako  działka nr 618/1,   obręb  Wyrzysk.   Nieruchomość  zabudowana   jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej, parterowym, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 100,30 m kw. Nieruchomość zabudowana jest także dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni 30,20 m kw. Teren działki zagospodarowany, urządzone trawniki, nasadzenia ozdobne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.

Suma oszacowania wynosi 59 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddzaił w Chodzieży 75 1090 1317 0000 0001 1066 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Kordian Ostajewski Kancelaria Komornicza, Rynek 5, Chodzież, 64-800 Chodzież tel. 67 282 70 14 / fax. 67 215 30 51.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/252674

 

Numer oferty: L/78/N/09/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 44.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka