[Archiwalny] ZANIEMYŚL, ul. Czarnotki - lokal mieszkalny (65,20 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2015r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. z siedzibą: Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą położonej  Zaniemyśl,  63-020, Czarnotki 47. Lokal mieszkalny o powierzchni 65,2 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i korytarza. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy i wiata.

Suma oszacowania wynosi 146 165,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 623,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 616.50zł. do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii Komornika w'olno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński Osiedle Piastowskie 38, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 28 77 200, 61 28 tel.  +48 602 225 186, 61 28 7 7 6 3 2 fax 61 28 55 395 e-mail komornik.sroda@komornik.pl,

Numer oferty: L/64/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 109.623,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie