[Archiwalny] Żarnowska, woj. pomorskie, ul. Jeziorna - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu  24-09-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku mającego siedzibę przy Placu Kopernika nr 4 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości prawo wieczystego użytkowania działek o numerach ewidencyjnych 398/1 i 398/2, o powierzchni łącznej 0,6988 ha (6.988 m kw.) oraz prawo własności zabudowań pensjonatu wzniesionych na tych działkach (2 budynki hotelowo-pensjonatowe, dwa obiekty letniskowe, obiekt pomocniczy, obiekt byłej hydroforni), położonej: 84-360 Łeba, Żarnowska, ul. Jeziorna   dla której  Sąd Rejonowy w Lęborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   3 610 000,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi    2.406 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest        361 000,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto  komornika: Bank Pocztowy SA O. w Szczecinie 12 1320 1830 3188 6332 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminach uzgodnionych z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Michał Mertsch Kancelaria Komornicza w Lęborku 84-300 Lębork ul. Węgrzynowicza 1A tel. 59 8622305, fax-59 8622044  e-mail: lebork2@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232650

 

Numer oferty: L/43/N/07/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 2.406.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny