[Archiwalny] Zarzewek, woj. wielkopolskie - gospodarstwo ogrodnicze, ruchomości, ogłoszenie syndyka masy upadłości

Opis

 

Syndyk masy  upadłości

- Marian Dworzyński Gospodarstwo Ogrodnicze w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą: Zarzewek 15, 62-586 Rzgów, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż

przedsiębiorstwa Marian Dworzyński Gospodarstwo Ogrodnicze w upadłości likwidacyjnej, Zarzewek 15, 62-586 Rzgówzajmującego się produkcją pieczarek w skład którego wchodzą: 

a)      Nieruchomości położone w Zarzewku, wycenione na kwotę

3.648.190,00 zł, na których znajdują się 42 tunele do produkcji pieczarek , chłodnia i budynek biurowy;

b)      Ruchomości wycenione na kwotę 1.618.643,00 zł.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 3.950.124,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sto dwadzieścia cztery 00/100) netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest m. in.:

- złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godziny 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg: sygn. akt V GUp 4/13;

- zapłata wadium w kwocie  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) na konto upadłego : 89 1500 1461 1214 6005 1695 0000 w BZ  WBK III O/Konin, najpóźniej do dnia 07.04.2014r.

- zapoznanie się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa upadłego.

                Szczegółowe warunki przetargu, spis inwentarza i oszacowanie dostępne są w Biurze Syndyka – tel/fax  63 243 88 51.

 

Numer oferty: L/104/N/02/14
Region:
  • wielkopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny