[Archiwalny] Zielonka, woj. mazowieckie, ul. Nauczycielska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Agata Kozłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Nauczycielska 2, 05-220 Zielonka.

Suma oszacowania wynosi 324 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Getin Noble Bank 57 1560 0013 2307 1386 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: ul. Prądzyńskiego 3A, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Agata Kozłowska Kancelaria Komornicza, ul. 3 Maja 10, Ząbki, 05-091 Ząbki tel. 22 415 44 01 / fax. 22 415 44 01.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253098

 

Numer oferty: L/40/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 216.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie