[Archiwalny] Żychlin, woj. łódzkie, os. Traugutta - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 20-04-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr IX, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego 99-320 Żychlin, Os. Traugutta 2.

Lokal mieszkalny znajdujący się na IV piętrze w budynku wielorodzinnym składający się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki I we o łącznej pow. 57,60 m2. Mieszkanie  wyposażone jest w instalacje: wodno- kanalizacyjną (woda ciepła i zimna), elektryczną, centralnego ogrzewania. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 98 600,00zl. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 734.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 860.00zl.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia lego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać przez okres dwóch tygodni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, te wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną i chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska

99-300 Kutno, Grunwaldzka 3

telefon: 024 355-74-55

www: jolanta_kozielska.izbalodzka.pl

Numer oferty: L/152/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 65.734,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie