Wiosenne spotkania na uczelniach

Od początku kwietnia spotykamy się ze studentami największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Organizujemy roundtable z pracownikami różnych działów a nasi eksperci prowadzą wykłady na tematy związane z finansami i bankowością. Przedstawiamy studentom naszą ofertę staży i praktyk oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje PKO Bank Polski.

Zobacz, jak wyglądały nasze spotkania ze studentami na…

  • UMCS w Lublinie

UMCS Lublin1 UMCS Lublin2 UMCS Lublin3

  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

UE Kraków1 UE Kraków2 UE Kraków3 UE Kraków4 UE Kraków5

  • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

wrocław2 wrocław3 wrocław4 wrocław5 wrocław6

  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

poznań1 poznań2 poznań3 poznań4

  • Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

sgh1 sgh3 sgh4 sgh5 sgh6 sgh7 sgh2

  •  Uniwersytecie Łódzkim

lodz1 lodz2 lodz3 lodz4

Dzień Otwarty w Centrali PKO Banku Polskiego
Drukuj