Wiosenne spotkania na uczelniach

Od początku kwietnia spotykamy się ze studentami największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Organizujemy roundtable z pracownikami różnych działów a nasi eksperci prowadzą wykłady na tematy związane z finansami i bankowością. Przedstawiamy studentom naszą ofertę staży i praktyk oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje PKO Bank Polski.

Zobacz, jak wyglądały nasze spotkania ze studentami na…

  • UMCS w Lublinie

UMCS Lublin1UMCS Lublin2UMCS Lublin3

  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

UE Kraków1UE Kraków2UE Kraków3UE Kraków4UE Kraków5

  • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

wrocław2wrocław3wrocław4wrocław5wrocław6

  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

poznań1poznań2poznań3poznań4

  • Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

sgh1 sgh3sgh4sgh5sgh6sgh7sgh2

  •  Uniwersytecie Łódzkim

lodz1lodz2lodz3lodz4

Dzień Otwarty w Centrali PKO Banku Polskiego
Drukuj