Miejsce pracy:Gdańsk
Jednostka:Departament Bezpieczeństwa
Komórka:Zespół Zabezpieczeń Technicznych
Nr ref.:GDD/103/01/2014
Termin zgłoszeń:24 lutego 2014

Główne zadania:

 • zabezpieczanie materiału dowodowego dostępnego z poziomu obsługi elementów bezpieczeństwa systemów technicznych Banku,
 • kontrolowanie sprawności systemów zabezpieczeń technicznych obiektów, z poziomu obsługiwanych aplikacji na stanowisku monitorowania,
 • analizowanie poprawności wykonania i utrzymania w sprawności urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych w podległych obiektach bankowych, z poziomu obsługiwanych aplikacji na stanowisku monitorowania,
 • kontrolowanie realizacji zadań przez podmioty zewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego zgodnie z podpisanymi umowami,
 • monitorowanie i weryfikację sposobu oraz jakości wykonywania usług, w tym wykonywania usług krytycznych, realizowanych w Banku i na rzecz Banku przez podmioty zewnętrzne,
 • rekomendowanie konfiguracji elementów bezpieczeństwa technicznego,
 • utrzymanie prawidłowej konfiguracji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa technicznego, w zakresie działania Zespołu i bieżąca jej aktualizacja,
 • monitorowanie infrastruktury bezpieczeństwa technicznego z wykorzystaniem zainstalowanych w monitorowanych obiektach systemów i przedstawianie raportów o zaistniałych zdarzeniach,
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do obiektów i stref chronionych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie z poziomu dostępnych aplikacji,
 • identyfikowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów bezpieczeństwa oraz informowanie o nieprawidłowościach osób odpowiedzialnych,
 • zapewnienie poprawnej pracy, konfiguracji i parametryzacji mechanizmów bezpieczeństwa technicznego w zakresie działania Zespołu,
 • przygotowywanie raportów krótkoterminowych dotyczących stopnia zagrożeń dla bezpieczeństwa infrastruktury technicznej Banku w zakresie działania Zespołu, w  zakresie realizowanych zdań  na stanowisku monitorowania,
 • bieżącą obsługę modułu składania i realizację zleceń w systemie Mistrz, w zakresie  zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych,
 • współdziałanie z COMB w zakresie bieżących stanów alarmowych systemów zabezpieczeniowych oraz obsługi zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem osób i mienia,
 • aktualizację oraz modyfikację baz danych systemów zabezpieczeń technicznych,
 • nadawanie, weryfikację oraz odbieranie uprawnień dostępu do systemów automatycznej identyfikacji kluczy (SAIK).

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek: elektroniczny),
 • znajomości problematyki bezpieczeństwa w szczególności monitorowania i utrzymania systemów technicznych,
 • licencji II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • umiejętności pracy z systemami/urządzeniami teleinformatycznymi,
 • doświadczenia w zakresie obsługi oraz budowy systemów alarmowych, pożarowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej stosowanych w Banku, w tym obsługi Alliance’a i Titana,  
 • obsługi systemów na bazie Casirusco,
 • pełnej dyspozycyjności,
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • dobrej organizacji pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.