Internetové portály banky PKO Bank Polski S.A., dále jen „Banky”, tj. portály pod doménami *.pkobp.pl a www.bankowymokiem.pl, www.inteligo.pl, dále jen „internetové portály, používají soubory cookies.

Ochrana soukromí uživatelů internetových portálů je pro Banku zásadní. Níže uvádíme informace týkající se shromažďovaných údajů a pravidel pro jejich zpracování a využívání. Využívání a sběr informací o uživatelích internetových protálů se omezuje na minimum nezbytné k tomu, aby mohla Banka poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

V této sekci se nacházejí informace o nástrojích, která Banka používá k zajištění co největšího pohodlí při používání internetových portálů (cookies, systémové logy) a o údajích shromažďovaných reklamními agenturami.

Banka chrání údaje uživatelů, proto před vstupem na kterýkoli z internetových portálů prohlížeč uživatele informuje, jaké údaje se shromažďují a na kterých stránkách.

Údaje zpracováváme proto, abychom:

  • přizpůsobili prezentovaný obsah potřebám a zájmům uživatelů,
  • zajistili bezpečnost námi poskytovaných služeb,
  • představili informace o produktech a službách Banky, dle potřeb a zájmů uživatelů,

prováděli měření, která nám umožní produkty a služby nabízené bankou zdokonalit.

Jaké údaje shromažďujeme?
Změny v politice ochrany soukromí internetových portálů Banky
Vypnutí/odstranění/blokování souborů cookies na internetových portálech Banky
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavní vlastností iPKO byznys je plná bezpečnost, a to díky použití nejmodernějších informačních technologií. Základní pravidla bezpečnosti používání služby internetového bankovnictví naleznete ZDE.

Aby PKO Bank Polski zajistila bezpečnost příkazů zadávaných uživatelem, vyžaduje jejich autorizaci v internetovém bankovnictví s využitím ověřovacích nástrojů. PKO Bank Polski si vyhrazuje právo odmítnout realizaci příkazů zadávaných v internetovém nebo mobilním bankovnictví, pokud nastalé okolnosti vyvolávají pochybnosti o totožnosti uživatele nebo jeho autenticitě.

Bezpečne Přihlašováni
Nastavení prohlížeče
Zapamatování hesel a formulářů
Jak zapnout/odstranit/blokovat soubory Cookies z internetového prohlížeče?
Autorizační nástroje
Používání mobilního tokenu
Použití mobilního tokenu v aplikaci iPKO byznys
Bezpečnostní pravidla při zadávání příkazu k úhradě
Bezpečné komunikační kanály
Nezapomeňte!

1. Vždycky vepisujte adresu internetové stránky Banky ručně.

2. Ověřte si, že adresa stránky v okénku prohlížeče vypadá taktohttps://www.ipkobiznes.cz

3. Ověřte si, zda se v rámečku okna internetového prohlížeče nachází ikona zamčeného zámku
V závislosti na prohlížeči se může ikona zámku objevit v adresním řádku nebo ve stavovém řádku v dolní části obrazovky. Obrázek zámku je signálem, že je stránka zabezpečená bezpečnostním certifikátem a že je spojení šifrované.

4. Ověřte si správnost bezpečnostního certifikátu. Údaje o certifikátu jsou k dispozici v prohlížeči, nejčastěji v nabídce "Soubor" možnost "Vlastnosti". Po kliknutí na tlačítko "Certifikáty" si prohlédněte jak záložku „Obecné“ tak „Certifikační cesta“.
K údajům o certifikátu se můžete dostat tak dvojklikem na ikonu zámku. Po kliknutí uvidíte detaily o certifikátu, z nichž se dozvíte, že byl vystaven pro doménu https://www.ipkobiznes.cz
Můžete z nich rovněž zjistit, že certifikát zakoupila banka PKO Bank Polski.

5. Když se přihlašujete na stránku Banky, nikdy nepoužívejte odkazy neznámého původu uvedené v e-mailových zprávách a SMS nebo na webových stránkách nepatřících Bance.

6. Přihlašovací údaje (zákaznické číslo, přístupová hesla) nesdělujte jiným osobám, neposkytujte je na žádost třetích subjektů.

7. Ověřte si informace poskytované Bankou o datu a hodině posledního správného přihlášení a o posledním nezdařeném pokusu o přihlášení – jakoukoli zjištěnou nesrovnalost ohlaste. 

Pokud vzhled přihlašovací stránky vzbudí Vaše pochybnosti, JEŠTĚ PŘED PŘIHLÁŠENÍM kontaktujte infolinku na čísle 800 022 676 volba 1 (poplatek dle tarifu operátora) nebo +48 61 855 94 19 (při volání ze zahraničí a mobilních telefonů; poplatek dle tarifu operátora).

Print