Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za rok 2006.