Działania sponsorskie i charytatywne realizowane przez PKO Bank Polski mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.  Są one zgodne z misją Banku, która zakłada wsparcie rozwoju Polski i Polaków, pozytywny wpływ organizacji na ludzi, firmy i środowisko oraz konsekwentne budowanie wiarygodności.

PKO Bank Polski nie podejmuje współpracy sponsorskiej z osobami fizycznymi.

Działalność sponsorska PKO Banku Polskiego
Istotne cechy przedsięwzięć sponsorskich brane pod uwagę podczas opiniowania:
Zasady realizacji działalności sponsoringowej.
Działalność charytatywna PKO Banku Polskiego
Drukuj