Oddział Niemcy

Oddział PKO Banku Polskiego obsługuje przedsiębiorstwa i korporacje w Niemczech

Oddział Czechy

Oddział PKO Banku Polskiego obsługuje przedsiębiorstwa i korporacje w Czechach

Correspondent Banking

PKO Bank Polski prowadzi jedną z największych sieci correspondent banking w Polsce i za granicą. Dobrze rozwinięta infrastruktura rozliczeń międzynarodowych oraz krajowe systemy rozliczeniowe umożliwiają nam skuteczną obsługę realizacji płatności zagranicznych.

Departament Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej

Departament Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych korporacji działających w Polsce.