Departament Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej

Departament Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej specjalizuje się w obsłudze międzynarodowych korporacji działających w Polsce.

Correspondent Banking

PKO Bank Polski prowadzi jedną z największych sieci correspondent banking w Polsce i za granicą. Dobrze rozwinięta infrastruktura rozliczeń międzynarodowych oraz krajowe systemy rozliczeniowe umożliwiają nam skuteczną obsługę realizacji płatności zagranicznych.

Oddział Niemcy

Oddział PKO Banku Polskiego obsługuje przedsiębiorstwa i korporacje w Niemczech

Oddział Czechy

Oddział PKO Banku Polskiego obsługuje przedsiębiorstwa i korporacje w Czechach

Oddział Słowacja

Oddział PKO Banku Polskiego obsługujący przedsiębiorstwa i korporacje w Słowacji

KredoBank na Ukrainie

Obsługa bankowa przedsiębiorstw działających na Ukrainie