Departament Zagranicznej Bankowości Korporacyjnej

 • Specjalizujemy się w obsłudze międzynarodowych korporacji działających w Polsce
 • Nasz zespół to dedykowani doradcy, wspierani przez analityków kredytowych i specjalistów produktowych z doświadczeniem w obsłudze klientów międzynarodowych
 • Klientom oferujemy nowoczesne, kompleksowe rozwiązania finansowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb

Nasze przewagi

Grafika w kafelku Lider w regionie

Lider w regionie

Jesteśmy największym bankiem w Polsce pod względem aktywów oraz jednym z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem dochodów, kapitałów oraz ilości klientów, co pozwala nam wspierać rozwój naszych klientów prowadzących działalność w Polsce.

Grafika w kafelku Stabilny partner

Stabilny partner

Stabilna polityka kredytowa, wysokie wskaźniki adekwatności i kapitalizacja w połączeniu z dużym doświadczeniem i szerokim zakresem usług czynią z PKO Banku Polskiego zaufanego partnera.

Grafika w kafelku Przystępne lokalizacje

Przystępne lokalizacje

Nasze biura zlokalizowane są w trzech miastach – Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu.

Grafika w kafelku Zagranica

Zagranica

Klienci PKO Banku Polskiego w Polsce mogą również korzystać z jego obecności na rynkach międzynarodowych i wsparcia oddziałów we Frankfurcie nad Menem, w Pradze oraz Kredobanku na Ukrainie.

Usługi dla korporacji międzynarodowych

  • rachunek bieżący, pomocniczy, płacowy
  • depozyt automatyczny Overnight
  • rachunek escrow
  • lokata negocjowana
  • usługi Domu Maklerskiego
  • bankowość elektroniczna - serwis i aplikacja mobilna iPKO biznes (wersje językowe: PL, EN, DE, CZ)
  • kantor online iPKO dealer
  • przelewy krajowe, zagraniczne, SEPA, polecenie zapłaty
  • usługi SWIFT MT940 i MT101
  • wpłaty zamknięte
  • rachunki wirtualne
  • rachunek skonsolidowany
  • cashpooling
  • sweeping/topping
  • karty płatnicze, debetowe, obciążeniowe, kredytowe
  • kredyty w rachunku bieżącym
  • kredyty obrotowe
  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty syndykowane
  • finansowanie eksportu (w tym w ramach współpracy z KUKE)
  • usługi spółek z Grupy PKO Banku Polskiego: leasing i faktoring
  • FX spot
  • FX forward
  • FX swap
  • FX opcje
  • transakcja zamiany stóp procentowych IRS
  • walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS
  • terminowa transakcja stopy procentowej FRA
  • opcja na stopę procentową CAP/FLOOR
  • swap towarowy
  • Trade Finance
  • gwarancje
  • akredytywy
  • inkaso dokumentowe