Nagrody PKO Banku Polskiego za 2011 r.

 • 2011-12-15
  PKO Bank Polski w konkursie „Pozytywista Roku” został wyróżniony za prowadzenie wielu akcji społecznych i zaangażowanie w promocję idei odpowiedzialnego biznesu. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach: gospodarka, działalność społeczna, nauka i edukacja, oświata, kultura i sztuka, osobowość oraz za całokształt działalności. Wśród laureatów są firmy i instytucje, które potrafią łączyć działalność biznesową ze wsparciem lokalnych społeczności. Konkurs jest organizowany przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”.
 • 2011-12-14

  PKO Bank Polski, po raz kolejny, został uznany za najmocniejszą markę w kategorii instytucji finansowych według rankingu „Polska Marka”. Zajął też II miejsce pod względem wartości marki. Łączna wartość 330 marek kolejnej edycji rankingu wyniosła 57 mld złotych. Brand lidera krajowego sektora bankowego został wyceniony na 3,748 mld zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do 2010 roku. Jednocześnie zmniejszył się dystans pomiędzy PKO Bankiem Polskim a zwycięzcą ogólnej klasyfikacji – spółką Orlen. Organizatorem konkursu „Marka Polska” jest dziennik „Rzeczpospolita”.
 • 2011-12-13
  Działania marketingowe oraz wizerunkowe w 2011 roku zaowocowały nagrodą „Złoty Orzeł” przyznaną za działania podejmowane na rzecz bankowości prywatnej oraz wyróżnieniem i nominacją za identyfikację wizualną PKO Banku Polskiego oraz Szkolnych Kas Oszczędności.

  Ogólnopolski Festiwal Reklamy Złote Orły istnieje od 1998 roku. Od samego początku odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Złotych Orłów jest promowanie wysokiego poziomu artystycznego w produkcji reklamowej oraz kształtowanie systemu wartości w polskiej reklamie i takie stymulowanie jej rozwoju i postrzegania, aby najbardziej wartościowe jej przejawy traktowane były jako dzieła sztuki.

 • 2011-11-30 
  PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację.

  Konkurs „Bank of the Year” organizowany jest corocznie przez miesięcznik „The Banker”, który od lat należy do prestiżowych, międzynarodowych magazynów poświęconych bankowości, światowej gospodarce i finansom. Magazyn analizuje wyniki finansowe banków, strategie ich rozwoju oraz zrealizowane w konkretnym roku projekty w kontekście sytuacji sektora finansowego danego kraju.

  Bank był już wyróżniony nagrodą „Bank of the Year in Poland” w 2007 r.

 • 2011-11-19 
  Inteligo, marka bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, po raz kolejny zostało nagrodzone za współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

  Współpraca została zapoczątkowana w 2002 roku. Od tego czasu na rzecz Fundacji zostało przekazane 15 mln zł pochodzących z darowizn i kwot wynikających z rezygnacji Banku z części przychodu od transakcji płatniczych dokonywanych kartami Inteligo Visa Electron z Sercem. Dzięki tym środkom możliwe było stworzenie między innymi nowego typu pozaustrojowego sztucznego serca oraz sterownika nowej generacji.

  Złotą statuetkę „Serce za serce” przyznała Rada Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, doceniając tym samym dotychczasowe wsparcie banku dla Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca.

 • 2011-11-16

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego został doceniony przez Ministerstwo Skarbu Państwa za wspieranie działań edukacyjnych – zorganizowanie największej liczby spotkań w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. W ramach cyklu spotkań „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie” eksperci Domu Maklerskiego prowadzili wykłady i warsztaty w trakcie których wprowadzali słuchaczy w świat giełdy, przekazując informacje na temat organizacji rynku kapitałowego w Polsce, rodzajów instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych w okresie hossy i bessy  czy praw akcjonariusza spółki giełdowej.

  Program Akcjonariat Obywatelski zapoczątkowany został przez ministerstwo skarbu podczas debiutów giełdowych PZU, spółki Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2011-11-09

  iPKO Biznes, system bankowości elektronicznej skierowany do klientów korporacyjnych, zdobył „Medal Europejski”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski oraz pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

  iPKO Biznes był już wyróżniony Medalem Europejskim w 2008 r. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

 • 2011-10-25

  W piątej edycji konkursu Liderzy Filantropii 2011 PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Ponadto Bank uplasował się na trzeciej pozycji w kategorii instytucji finansowych, które w minionym roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne.

  Celem tego konkursu jest  uhonorowanie firmy, które najwięcej inwestują w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do promocji idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Tytuł i statuetki otrzymują zwycięzcy w dwóch kategoriach: firma, która w minionym roku przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne. Konkurs, już po raz 5, organizowany był przez Forum Darczyńców w Polsce.

 • 2011-10-21

  Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok został uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Banki i instytucje finansowe”. Tegoroczne zwycięstwo to dowód na najwyższą wartość użytkową Raportu dla akcjonariuszy i inwestorów. Bank otrzymał również w konkursie wyróżnienie w kategorii: „Sprawozdanie z działalności”.

  Celem konkursu „The Best Annual Report”  jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie. Jego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

 • 2011-10-08

  Tytuł „Złotego Mecenasa” jest wyrazem uznania dla prowadzonej przez Bank działalności charytatywnej i edukacyjnej. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje to wyróżnienie, zajmuje się popularyzacją nauczanie Jana Pawła II oraz finansuje stypendia naukowe dla ubogiej, zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miasteczek, zwłaszcza z terenów zaniedbanych gospodarczo i ekonomicznie. Bank od początku powstania fundacji wspiera ją finansowo.

  Będąc firmą społecznie odpowiedzialną angażuje się m.in. w działania związane z doraźną pomocą przy ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Finansuje konferencje i sympozja naukowe oraz wielkie ogólnopolskie kampanie społeczne.

 • 2011-10-06

  Za największą innowację w intranetach w tegorocznej edycji konkursu Internale Poland został nagrodzony PKO Bank Polski. Elementem wyróżnionego systemu jest multimedialne studio telewizyjne Banku, które – zdaniem kapituły – jest przykładem umiejętnego wykorzystania najnowocześniejszego rozwiązania technologicznego dla usprawnienia i ujednolicenia komunikacji. Umożliwia ono przygotowanie własnych materiałów filmowych i wzbogacanie nimi informacji tekstowych umieszczanych w Intranecie, ale także bezpośrednią transmisję do stacji TVN CNBC. Dzięki temu eksperci Banku mogą w każdej chwili wypowiadać się dla tej stacji i na bieżąco komentować sytuację ekonomiczną.

  Organizatorem konkursu, którego celem jest przede wszystkim wyznaczanie wysokich standardów etycznych obowiązujących w komunikacji są Intranety.pl – pierwszy polski portal intranetów i komunikacji wewnętrznej.

 • 2011-09-22

  Inteligo zajęło pierwsze miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategorii „Bank mobilny”. Zostało docenione m.in. za dostępność dla klienta i bogaty pakiet usług dodatkowych.

  To już piąte kolejne wyróżnienie dla banku w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”. Ranking organizowany był po raz siódmy, pierwszy raz jednak ocenie została poddana również bankowość mobilna. Nagroda „Newsweeka” przyznana została głównie za prostotę obsługi. Dzięki komórce klient ma stały dostęp do swojego konta i może dokonywać wszystkich podstawowych operacji na rachunku osobistym, bez specjalnego przygotowania.

  Badacze MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzili łącznie 91 audytów w 13 instytucjach finansowych, oceniając m.in. dostępność kanałów komunikacji, jakości obsługi oraz pozyskania i utrzymania klienta.

 • 2011-07-13

  PKO Bank Polski został laureatem konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2011”. Kapituła doceniła dwa produkty Banku skierowane do klientów korporacyjnych: w kategorii usługa najwyższej jakości – system bankowości elektronicznej iPKO Biznes oraz w kategorii produkt najwyższej jakości - rachunek płacowy.

  „Najwyższa Jakość Quality International” jest przedsięwzięciem, skierowanym do działających w Polsce instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Forum ISO 9000 oraz przedstawiciele redakcji Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 • 2011-06-30

  PKO Bank Polski zdobył uznanie wśród polskich studentów. W plebiscycie na „Studencki Produkt Roku” uzyskał najwięcej głosów w kategorii Studencki Bank.

  Idea plebiscytu Studencki Produkt Roku polega na promowaniu produktów i usług kierowanych do młodych ludzi, którzy sami wybierają. W pierwszym etapie studenci z całego kraju nominują do niego setki marek i produktów. Spośród wszystkich zgłoszeń do każdej z 25 kategorii wybieranych jest po pięć cieszących się największym uznaniem. Z tego grona wyłaniany jest zwycięzca – podczas kilkumiesięcznego głosowania, studenci typują swoje ulubione marki, produkty, usługi, firmy i projekty. Celem plebiscytu jest również zwrócenie uwagi firm na studentów jako grupę konsumencką. Jego organizatorem od ponad 10 lat jest magazyn „?dlaczego”.

 • 2011-06-21

  PKO Bank Polski został wyróżniony w dziewiątej edycji rankingu „Najlepszych Instytucji Finansowych”. Zajął II miejsce w dwóch kategoriach: banki komercyjne oraz domy maklerskie.

  W rankingu pod uwagę brana była wielkość aktywów, zmiany portfela kredytów i depozytów, zysk netto, wskaźniki rentowności (ROE, ROA oraz C/I), współczynnik wypłacalności, wskaźnik kredytów do depozytów, a także liczbę rachunków prowadzonych dla firm i klientów indywidualnych.

  W konkursie ocena dokonywana jest w ośmiu kategoriach: banki komercyjne, banki spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie, firmy leasingowe. Ranking przygotowywany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 • 2011-06-21

  Zestawienie powstało w oparciu o dane finansowe banków, oceniane przez analityków rynkowych. Zdobywcą nagrody głównej został PKO Bank Polski, który ub. rok zakończył doskonałymi wynikami. Suma bilansowa na poziomie 167,2 mld zł, natomiast zysk netto był najwyższy w sektorze – osiągnął 3,3 mld zł, a wynik wskaźnika kosztów do dochodów wyniósł 39,9 proc. Tę ostatnią wartość analitycy uznali za imponującą biorąc pod uwagę skalę działalności Banku. Ponadto PKO Bank Polski otrzymał dwa specjalne wyróżnienia: za najbardziej skuteczną akcję kredytową oraz jako bank o największej sile kapitałowej. Ranking został już po raz 16-ty przygotowany przez miesięcznik „Bank”.

 • 2011-06-16

  PKO Bank Polski został zwycięzcą w konkursie Perły Rynku FMCG 2011. Nagroda została przyznana w kategorii „Najlepsza usługa bankowa” za kartę w technologii EMV z funkcją zbliżeniową paywave.

  Konkurs wyłania najlepsze zdaniem detalistów produkty powszechnego użytku wprowadzone na rynek w ubiegłym roku oraz wskazuje te nowości, które w ich ocenie okazały się mieć największy potencjał sprzedażowy. O miano "Perły" walczyło 330 produktów zgłoszonych przez producentów i dystrybutorów. Prowadzony jest przez „Wiadomości Handlowe”, we współpracy z instytutem badawczym GfK Polonia.

 • 2011-06-15

  PKO Bank Polski znalazł się wśród 14 marek, które uznano z „Marki Wysokiej Reputacji” Ocenę reputacji marki przeprowadzono w czterech wymiarach: („referencje”, „atmosfera medialna”, „zaangażowanie społeczne”, „marka jako pracodawca”).

  PKO Bank Polski uzyskał niemal wzorowy wskaźnik rozpoznawalności marki. Korzystanie z marki PKO Bank Polski, najczęściej deklarują osoby wieku 35-44 lata oraz osoby o zarobkach przekraczających 5 tys. zł miesięcznie. Tytuł przyznawany jest przez MTM Management, na podstawie wyników badania Premium Brand zrealizowanego przez instytut MillwardBrown SMG.

 • 2011-06-14

  Nagroda potwierdzająca, że PKO Bank Polski jest jednym z liderów rynku hipotecznego. Bank otrzymał aż 76,8 proc. wszystkich głosów w kategorii „Bank udzielający kredyty hipoteczne”. Ranking „Mieszkaniowa Marka Roku” opracowała firma Nowy Adres SA, która za pośrednictwem niezależnego instytutu badawczego przeprowadziła ponad 1500 wywiadów z mieszkańcami 5 największych aglomeracji Polski: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia oraz Trójmiasta. Respondenci w wieku 25-60 lat zostali zapytani o znajomość firm w czterech kategoriach: deweloper, agencja nieruchomości, bank i pośrednik finansowy. Ranking został opracowany przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC na zlecenie i według projektu firmy Nowy Adres SA.

 • 2011-06-10

  Tytuł Solidny Pracodawca 2010 przyznano PKO Bankowi Polskiemu za wzorową politykę personalną, w tym dbałość o rozwój osobisty pracowników.

  Celem tego konkursu jest promowanie najlepszych firm w Polsce, które wyróżniają się wzorcową polityką zarządzania pracownikami przekładającą się na wysoką jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Przyznany tytuł za rok 2010 jest wyrazem uznania dla Banku, który każdego dnia dba o to, aby być atrakcyjnym miejscem pracy dla tysięcy osób. To efekt konsekwentnej polityki nastawionej na kreowanie pracownikom odpowiednich warunków do efektywnej pracy i rozwoju osobistego. Organizatorem konkursu jest Grupa Media Partner.

 • 2011-06-09

  PKO Bank Polski otrzymał dwie nagrody w dziewiętnastej edycji rankingu „Najlepsze Banki 2011” prowadzonego przez „Gazetę Bankową”. Zajął drugie miejsce w kategoriach – Banki Duże oraz Najefektywniejszy Bank.

  Ranking prowadzony jest w trzech kategoriach: Banki Duże, Banki Małe i Średnie oraz Banki Spółdzielcze i stanowi syntezę wyników finansowych z roku 2010. Instytucje bankowe uszeregowano według kryteriów: aktywa/pasywa, rachunek wyników, Wskaźnik „Gazety Bankowej”, dynamika i efektywność pozycji rynkowej, struktura portfela oraz poziom zysków osiągniętych w roku ubiegłym. W tym roku po raz drugi konkurs został przygotowany wspólnie z PwC.

 • 2011-05-31

  Na VI Kongresie Gospodarki Elektronicznej PKO Bank Polski został wyróżniony w kategorii Projekt Roku za masowa wymianę kart płatniczych. Nagrody Kapituły Kongresu Gospodarki Elektronicznej mają na celu uhonorowanie firm, osób, oraz projektów i działań na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.

  Przyznana wyróżnienie jest potwierdzeniem, że rozpoczęta w Banku we wrześniu 2010 r. wymiana kart debetowych PKO Ekspres z paskiem magnetycznym na karty w technologii EMV z dodatkową funkcją płatności zbliżeniowych realizowana jest w satysfakcjonującym tempie. Do końca ubiegłego roku zostało wymienionych 1 mln kart, a na koniec maja br. klienci posługiwali się już ponad 2,6 mln szt.

  Konkurs organizowany jest przez Związek Banków Polskich.

 • 2011-05-24

  W drugiej edycji nagród Mistrz Biznesu, zwycięzcą w kategorii Finanse i Bankowość został PKO Bank Polski. Idea nagrody koncentruje się na wyróżnianiu i propagowaniu nowatorskich, a zarazem etycznych standardów i postaw w polskiej gospodarce. Celem organizatorów Mistrza Biznesu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi krajowej przedsiębiorczości oraz wspieranie konkurencyjnej, otwartej gospodarki rynkowej.

  Nagrodę Mistrz Biznesu charakteryzuje wszechstronność kryteriów oceny zgłoszonych kandydatów. Pod uwagę brane są m.in.: wyniki ekonomiczne, śmiałość gospodarczej wizji, biegłość w zarządzaniu, radzenie sobie z przeciwnościami, podbój nowych rynków, także zagranicznych, talent w doborze kadr, aż po społeczną odpowiedzialność biznesu. Tytuł jest przyznawany przez magazyn Businessman.pl.

 • 2011-05-23

  PKO Bank Polski otrzymał nagrodę „Dobroczyńca Roku 2010” w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma”. Ranking powstał na podstawie wskazań internautów w głosowaniu na stronie internetowej organizatora konkursu.

  Uznano, że działania Banku i jego spółki zależnej IFS, na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, zainicjowane w roku 2002 i kontynuowane do dzisiaj, zasługują na wyróżnienie. W ciągu tych lat Fundacja otrzymała w sumie 15 mln zł: zarówno w postaci darowizn, jak i z kwot wynikających z rezygnacji przez Bank z części przychodu od transakcji płatniczych dokonywanych kartami Inteligo Visa Electron z Sercem. Wyróżnienie Dobroczyńca Roku 2010 przyznała Akademia Rozwoju Filantropii, która promuje społeczne zaangażowanie firmy w Polsce.

 • 2011-05-17

  PKO Bank Polski odnosi również sukcesy w działalności wydawniczej. W konkursie „Szpalty Roku” kategorii „magazyn zewnętrzny ukazujący się w nakładzie powyżej 50 tys. egzemplarzy” PKO Bank Polski otrzymał nagrodę Grand Prix za „Brawo Bank”, poradnik ekonomiczny dla najmłodszych. Ukazujący się od grudnia 2010 roku dodatek do magazynu dla klientów Banku „Poradnik Bankowy” to wydawnictwo kierowane do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Ma uczyć podstaw ekonomii poprzez zabawę. (Obydwa tytuły są również dostępne na stronie internetowej Banku: https://media.pkobp.pl/press/poradnik-bankowy).

  „Szpalty Roku” to konkurs dla wydawców i twórców prasy firmowej wewnętrznej i zewnętrznej (custom publishing), organizowany od 2008 roku przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej. Ma na celu upowszechnianie wysokich standardów jakości w mediach poprzez wyróżnianie najlepszych publikacji.

 • 2011-05-16

  Bank jest nie tylko wysoko oceniany i nagradzany za osiągane wyniki finansowe oraz atrakcyjną ofertę dla klientów. Wyróżnienia zdobywa również jego kadra. W Konkursie na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego, w kategorii „Inwestycje” drugie miejsce zajął Zespół Analityków PKO Banku Polskiego. To już druga nagroda w dotychczasowych trzech edycjach konkursu. Jest ona efektem trafnych prognoz i rzetelnych analiz procesów gospodarczych przygotowywanych przez zespół analityków Banku.

  Celem konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski, przy współudziale redakcji Rzeczpospolitej i Gazety Giełdy Parkiet, jest wyróżnianie ekonomistów najtrafniej prognozujących sytuację w gospodarce.

 • 2011-05-16

  W III edycji konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jury wyłoniło laureatów w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI w. PKO Bank Polski otrzymał tytuł Ambasadora w kategorii Marka Europejska.

  Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Wyróżniane są te, która przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego Polski, przyciągają inwestorów oraz kreują pozytywny wizerunek polskiego przedsiębiorcy. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych.

 • 2011-05-13

  PKO Bank Polski został zwycięzcą rankingu „100 Największych Instytucji” oraz zdobył I miejsce w kategorii Bank. Wśród domów maklerskich, najlepszy okazał się Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

  Konkurs wskazał najważniejszych instytucje finansowe w Polsce, które mimo trudnej sytuacji rynkowej, w ubiegłym roku nie tylko utrzymały stabilną pozycję rynkową, ale też wykazały się dużą dynamiką rozwoju. Zestawienie powstało w oparciu o przychody firm, które w przypadku PKO Banku Polskiego wyniosły w 2010 roku 14 228 805 tys. złotych, co oznacza 10,2 proc. wzrost w stosunku do 2009 roku. Organizatorem konkursu jest Gazeta Finansowa.

 • 2011-05-10

  Po raz siódmy PKO Bank Polski został uhonorowany Złotą Statuetką Marki Godnej Zaufania w kategorii „Bank” w dorocznym badaniu European Trusted Brands. Zwycięską markę w kategorii „Bank” wybrało blisko 30 proc. osób biorących udział w badaniu. Wskazali oni brandy cieszące się największym zaufaniem. Istotą tych badań jest wolność wyboru dokonywanego przez respondentów - ankietowani sami wpisują w puste pole formularzy markę zasługującą na zaufanie w danej kategorii. Badanie, już po raz 11-ty, przeprowadzono wśród czytelników wydawnictwa Reader’s Digest.

 • 2011-05-01

  PKO Bank Polski został wybrany Giełdową Spółką Roku 2010. Znalazł się wśród dziesięciu najlepszych spółek notowanych na parkiecie głównym GPW. Wyróżnienie jest wyrazem uznania konsumentów oraz analityków branżowego portalu Inwestycje.pl. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem nie tylko popularności Banku, ale przede wszystkim zaufania inwestorów. Przy wyborze wzięto pod uwagę transparentność firmy, zysk z inwestycji w jej akcje oraz perspektywy rozwoju.

  Plebiscyt na giełdowe spółki 2010 roku został zorganizowany przez Inwestycje.pl, jeden z największych w Polsce niezależnych portali finansowo-gospodarczych.

 • 2011-04-13

  Zespół PKO Banku Polskiego został zwycięzcą tegorocznej edycji europejskiego konkursu edukacyjnego Visa Debit Challenge 2011. Po trwających kilka tygodni eliminacjach sprawdzających wiedzę i kompetencje pracowników banków członkowskich Visa Europe reprezentacja Banku znalazła się w trójce najlepszych spośród wszystkich europejskich grup. W finale rozegranym w Barcelonie, pokonała drużynę londyńskiego Barclays Banku oraz zespół BRE Banku. Ideą tegorocznej edycji konkursu było stworzenie najlepiej funkcjonującego wirtualnego programu kart debetowych. Zespoły biorące udział w eliminacjach miały za zadanie przygotować ofertę tych kart i wprowadzić ją na wirtualny rynek biorąc pod uwagę rozwój produktu, marketing oraz jego dochodowość.

 • 2011-03-30

  Tytułem Europrodukt w XVI edycji konkursu nagrodzono innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego. Bank otrzymał aż trzy prestiżowe statuetki w kategorii produkt – za: Rachunek płacowy, Rachunek rozliczeń warunkowych ESCROW i Rachunek skonsolidowany.

  Tytułem Europrodukt nagradzane są produkty, które są w stanie konkurować na rynku europejskim, dzięki wysokiej jakości, nowoczesności i technologii, która jest przyjazna środowisku. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Handlowe od 2000 roku pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • 2011-03-24

  PKO Bank Polski uznany został „Bankowym Liderem Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Przyznając nagrodę, niezależna kapituła, doceniła strategię Banku oraz  jego podejście do nowych technologii i dbałość o klienta.

  Inteligo, wirtualne ramię PKO Banku Polskiego, zostało natomiast uznane za „Lidera Informatyki” w kategorii „Bankowość elektroniczna i e-finanse”. Kapituła oceniała „projekt informatyczny umożliwiający przeprowadzenie operacji finansowych przez wykorzystywanie zdalnych (również elektronicznych i mobilnych) kanałów dostępu”. Nagroda przyznawana jest przez Gazetę Bankową.

 • 2011-03-01

  Według rankingu „Book of Lists 2011” przygotowywanego przez Warsaw Business Journal, PKO Bank Polski jest najlepiej prosperującym krajowym bankiem komercyjnym. Lider polskiego sektora finansowego został zwycięzcą w kategorii „Commercial Banks”.

  Ranking Book of Lists to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja, która w formie ok. 70 rankingów prezentuje ponad 2,5 tys. firm z różnych sektorów biznesu w Polsce, m.in.: finansowego, usługowego, konsultingowego i energetycznego. Co roku, są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.

 • 2011-02-23

  Inwestycyjne ramię PKO Banku Polskiego otrzymało tytuły: „Corporate Broker of the Year 2011 in Eastern Europe”, „Online Broker of the Year 2011 in Eastern Europe” oraz „Advisory Brokers of the Year 2011 in Eastern Europe”. Nagrody potwierdzają skuteczność wdrażanej Strategii „Lider” na lata 2010-2012. Zgodnie z nią Bank ma wzmacniać pozycję we wszystkich ważnych segmentach rynku, w tym właśnie na rynku inwestycyjnym. Wyróżnienie przyznał prestiżowy brytyjski magazyn World Finance.

 • 2011-02-16

  Nagroda za aktywność na rynku Treasury BondSpot Poland w roku 2010. PKO Bank Polski wyróżniony został w dwóch kategoriach: Największy obrót w segmencie kasowym na rynku Treasury BondSpot Poland w 2010 i Największy obrót w segmencie transakcji warunkowych na Rynku Treasury BondSpot Poland w 2010 r. Otrzymane nagrody są wynikiem całorocznej, dobrej współpracy z Klientami, którzy darzą Bank zaufaniem i doceniają profesjonalizm oraz zaangażowanie pracowników. Rynek Treasury BondSpot prowadzi firma BondSpot, należąca do grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • 2011-02-05

  Nagroda „Ten, który wspiera polski przemysł” została przyznana za pełnienie przez PKO Bank Polski roli aktywnego stabilizatora rynku finansowego oraz za utrzymywanie zdrowych, otwartych i prorozwojowych relacji z biznesem, także w czasie niedawnego kryzysu finansowego. Wyróżnienie przyznawane jest on od 11 lat osobom, firmom i instytucjom, które potrafią iść pod prąd ogólnej tendencji, wskazującym innym drogi wzrostu gospodarczego i nowe trendy. Wyróżnienia przyznawane są na podstawie rekomendacji laureatów z lat ubiegłych, przez „Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł”.

 • 2011-02-04

  Złoty Bankier jest wyróżnieniem przyznawanym przez najbardziej niezależną Kapitułę, czyli przez klientów. PKO Bank Polski zwyciężył w dwóch kategoriach: Najlepszy kredyt gotówkowy (za kredyt „Max Pożyczka Mini Rata”) i Najlepszy kredyt dla firm (za „Kredyt Obrotowy MSP”). Celem plebiscytu Złoty Bankier 2010 było wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych produktów finansowych minionego roku, oferowanych przez polskie banki. Każda instytucja finansowa, miała możliwość nominowania swoich produktów w trzech dowolnych kategoriach. Laureaci wybrani zostali przez Internautów, którzy oddawali swoje głosy w dziewięciu różnych kategoriach. Organizatorami konkursu są: Bankier.pl oraz PayU.

2023

 • PKO Bank Polski w 2. edycji konkursu Mocarze Hiperautomatyzacji otrzymał nagrodę specjalną Jury HiperMocarz Automatyzacji. Bank został doceniony za zastosowanie technologii Robotic Process Automation przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych.

  Głównym celem konkurs Mocarze Hiperautomatyzacji jest nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji. Ich efektywność mierzona jest poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.

 • W rankingu Złoty Bankier 2023 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii produktowej – kredyt hipoteczny. Bank odznaczył się na tle konkurencji m.in. atrakcyjną ofertą cenową kredytów hipotecznych zawierającą pełen zestaw opcji dla klientów wybierających różne rodzaje oprocentowania. W kategorii konto dla dziecka PKO Bank Polski zajął drugie miejsce. Organizator wyróżnił bank za korzystną ofertę oszczędnościową dla najmłodszych.

  Czytaj w Bankomanii

 • 2023-05-23

  Rachunek inwestycyjny dla klientów indywidualnych oferowany przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2022 został uznany za najlepszy w Polsce. Otrzymane wyróżnienie jest wynikiem pozytywnych opinii i ocen inwestorów, które potwierdzają doskonałą jakość usług świadczonych przez Biuro Maklerskie oraz zdolność reagowania na potrzeby klientów.

  Ogólnopolskie Badanie Inwestorów zorganizowało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

   

Grafika w bannerze
W rankingu Złoty Bankier 2023 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii produktowej – kredyt hipoteczny.

Złoty Bankier

Grafika w bannerze
Bank został doceniony za zastosowanie technologii Robotic Process Automation przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych.

MOCARZE HIPERAUTOMATYZACJI 2023

2023-05-29

Złoty Bankier

W rankingu Złoty Bankier 2023 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii produktowej – kredyt hipoteczny.