Nagrody PKO Banku Polskiego w 2015 r.

 • 2015-12-15

  PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii duże spółki w konkursie Indeks Patriotyzmu Gospodarczego „Rzeczpospolitej” i Fundacji Patriotyzmu Gospodarczego. Kapituła inauguracyjnej edycji konkursu uznała, że Bank w największym stopniu przyczynia się do rozwoju naszego kraju, odgrywa wiodącą rolę w budowaniu jego pozycji gospodarczej, nie uchylając się przy tym od powinności względem społeczeństwa.

  W konkursie oceniane były przede wszystkim poziom zatrudnienia w spółkach, osiągany przez nie zysk netto, wysokość zapłaconego podatku dochodowego oraz wydatki na szeroko pojęty CSR i inwestycje
 • 2015-12-14

  Trzeci rok z rzędu, Raport Roczny PKO Banku Polskiego, został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of the Best”. w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

  Wyróżnienie Raportu Rocznego za 2014 rok jest dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie (w wersji html) podkreślając najwyższą jakość we wszystkich ocenianych obszarach. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych  (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka i stosowania zasad ładu korporacyjnego).

 • 2015-12-12

  Contact Center PKO Banku Polskiego kolejny raz zdeklasowało rywali w cyklicznym badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia. W finalnym rankingu obejmującym kontakt telefoniczny i mailowy zdobył blisko 98 punktów na 100 możliwych do uzyskania.

  Ankieterzy bardzo wysoko ocenili jakość obsługi i kompetencje konsultantów, w tym profesjonalizm, uprzejmość i zaangażowanie (,19,6 punktów na 20 możliwych). Ogólna ocena rozmowy telefonicznej wyniosła 9,5/10 pkt, na co złożyła się najlepsza, wśród badanych banków, wiedza produktowa pracowników. Na ogólną ocenę rozmowy telefonicznej (9,5 punktu na 10 możliwych) złożyła się najlepsza, wśród badanych banków, wiedza produktowa pracowników.

  Contact Center zajęło również pierwsze miejsce w badaniu kontaktu mailowego, między innymi za najszybszy czas udzielenia odpowiedzi.

 • 2015-12-06

  PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą 2015 Quality Recognition Award za najwyższą jakość przekazów komercyjnych i międzybankowych w USD zrealizowanych w 2015 roku z JPMorgan Chase Bank New York - jedną z największych amerykańskich instytucji finansowych. Nagroda jest świadectwem profesjonalnej obsługi realizowanych transakcji.

  Wyróżnienie przyznawane jest nielicznym bankom na świecie, realizującym wysoki odsetek przekazów kierowanych do JPMorgan Chase Bank New York, które nie wymagają ręcznej interwencji. JPMorgan przyznaje te nagrody od 1997 roku klientom osiągającym najwyższy poziom obsługi operacyjnej.

 • 2015-12-03

  Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim został wyróżniony Diamentem CIO w konkursie CIO Roku 2015 organizowanym przez International Data Group Poland S.A. Nagradzane są w nim osoby, z dużym doświadczeniem i umiejące stworzyć zaangażowany zespół. Konsekwentni menedżerowie, wierzący w swoją wizję i potrafiący do niej przekonać innych.

  Tytuł „Odnowiciel strategicznej inicjatywy” dla Adama Marciniaka jest efektem wdrożonych przez PKO Bank Polski projektów informatycznych realizowanych w Banku, ale również mających wpływ na cały rynek usług finansowych.

 • 2015-12-02

  W konkursie „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” PKO Bank Polski został nagrodzony za edukację finansową najmłodszych oraz wprowadzenie SKO wśród dzieci i młodzieży.

  Kapituła konkursu doceniła Bank za prowadzenie konsekwentnej edukacji finansowej i dedykowane temu produkty – szczególnie dla najmłodszych, np. PKO Junior oraz Szkolne Kasy Oszczędności. A także nowoczesną formę edukacji wspieraną działaniami komunikacyjnymi, np. platforma blogowa SzkolneBlogi.pl, czy kwartalnik „Brawo Bank” – w wersji papierowej i mobilnej oraz specjalna zakładka Bankodzieci na portalu edukacji finansowej Bankomania.

  Konkurs „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” został zainicjowany przez CFA Society Poland - stowarzyszenie skupiające profesjonalistów zarządzania finansami oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”. Jego celem jest nagrodzenie wiodących osobowości i instytucji rynku finansowego oraz promowanie najwyższych standardów etycznych oraz edukacyjnych, opracowanych przez CFA Institute.

 • 2015-12-02

  Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego znalazł się w gronie osób wyróżnionych przez Związek Banków Polskich, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju usług finansowych skierowanych do Jednostek Samorządu Terytorialnego w ciągu ostatnich 25 lat. Został także odznaczony „Honorową Odznaką Związku Banków Polskich”.

  PKO Bank Polski od lat utrzymuje pozycję lidera w zakresie usług dla klientów sektora samorządowego. Udział Banku w finansowaniu samorządów kredytami to 20 proc., w emisji obligacji komunalnych przekracza 40 proc.

 • 2015-11-30

  Zwycięstwo w kategorii „Finanse”, trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji rankingu polskich marek oraz wartość marki PKO Banku Polskiego wyceniona na 3,6 mld zł – to podsumowanie wyników ostatniej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” (biorą w nim udział tylko te marki, które powstały w Polsce, bez względu na kraj pochodzenia jej obecnego właściciela).

  Od pierwszego zestawienia w 2006 roku wartość naszej flagowej marki potroiła się i wzrosła o 2,4 mld zł. Dla potrzeb rankingu zaadaptowana została stosowana powszechnie na świecie metoda opłat licencyjnych (Relief from royalty). Jej istotą są hipotetyczne opłaty, jakie ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z niej na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji do przychodów ze sprzedaży netto.

 • 2015-11-24

  PKO Bank Polski kolejny raz z rzędu uhonorowany został w konkursie „Liderzy Filantropii”. Zajął drugie miejsce w kategorii firm, które w ciągu roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne.

  Bank jest regularnie wyróżniany w konkursach dla firm, które dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem. Jako organizacja odpowiedzialna społecznie prowadzi kompleksowe działania – począwszy od inwestycji w nowoczesne technologie, poprzez edukację i promocję nauki, kultury, po wsparcie społeczne i dobroczynność. Inicjatywy dobroczynne, Bank realizuje także przez Fundację.

  Konkurs „Liderzy Filantropii” jest organizowany przez Forum Darczyńców w Polsce. Jego celem jest uhonorowanie organizacji, które w największym stopniu angażują się w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do upowszechniania idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

 • 2015-11-22

  Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został uhonorowany nagrodą w kategorii Outstanding CEO Philanthropist w konkursie Responsible Business Awards. Kapituła konkursu doceniła prezesa Jagiełło za udzielanie wsparcia instytucjom i projektom, które zmieniają na lepsze wiele dziedzin życia społecznego. A także za to, że w zarządzaniu organizacją kieruje się dbałością o stabilność, bezpieczeństwo i angażuje się w różnorodne akcje społeczne i sponsoringowe.

  W konkursie Responsible Business Awards wyróżniane są osoby i organizacje aktywnie działające w obszarze zrównoważonego rozwoju i filantropii. Celem inicjatywy zorganizowanej przez  Executive Club jest promowanie idei wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • 2015-11-09

  PKO Bank Polski znalazł się wśród finalistów kategorii „mecenas” w konkursie o tytuł „Strażnika Pamięci”. Został nominowany za nietypową i cieszącą się coraz większą popularnością promocję historii poprzez sport, m.in. wspieranie od lat imprez sportowych o charakterze historycznym i ogólnopolskim zasięgu, odbywających się w rocznicę ważnych wydarzeń (uchwalenia Konstytucji 3 maja, powstania warszawskiego oraz odzyskania niepodległości).

  Nagroda „Strażnik Pamięci” przyznawana jest przez tygodnik „Do Rzeczy” i miesięcznik „Historia Do Rzeczy”. Jej ideą jest uhonorowanie osób i instytucji, które pielęgnują polską historię i materialnie wspierają projekty umacniające pamięć historyczną.

 • 2015-11-06

  PKO Bank Polski został wyróżniony w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii „perły sektora finansowego”. Doceniony został za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

  Ranking przygotowany przez „Polish Market”, we współpracy z SGH, powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród przedstawicieli podmiotów gospodarczych – firm z listy „Perły Polskiej Gospodarki” oraz osób indywidualnych. Na podstawie wyników redakcja wytypowała najlepsze podmioty w trzech kategoriach: banków, ubezpieczycieli i firm leasingowych. Przy wyborze zwycięzców brano pod uwagę zarówno liczbę wskazań, jak i ocenę współpracy z instytucją.

 • 2015-10-28

  W trzeciej edycji międzynarodowego konkursu „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” projekt „Od IKO do Blika” – przekształcenia mobilnej aplikacji IKO, stworzonej przez PKO Bank Polski, w rynkowy standard płatności BLIK – uznany został, za najlepszą innowację w płatnościach. Uznanie bankowców z całego świata zyskały przede wszystkim współdziałanie konkurentów, dalekosiężna wizja oraz zdolność samodzielnego tworzenia nowoczesnych rozwiązań.

  W konkursie nagradzane są najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty w obszarze detalicznych usług finansowych oraz marketingu na świecie. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 500 projektów z 200 banków z 59 krajów z całego świata. „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” przeprowadzają EFMA - organizacja skupiająca ponad 3,3 tys. instytucji finansowych z ponad 130 krajów oraz Accenture - firma świadcząca usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.

 • 2015-10-15

  Trzeci rok z rzędu, Raport Roczny PKO Banku Polskiego, został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of the Best”. w konkursie na najlepszy raport roczny ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

  Wyróżnienie Raportu Rocznego za 2014 rok jest dowodem najwyższej jakości raportów rocznych Banku. Kapituła konkursu doceniła jego wartość użytkową dla inwestorów GPW, zastosowanie standardów MSSF/MSR oraz publikację w Internecie (w wersji html) podkreślając najwyższą jakość we wszystkich ocenianych obszarach. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych  (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka i stosowania zasad ładu korporacyjnego).

 • 2015-10-13

  Szkolne Kasy Oszczędności, prowadzone od 80 lat przez PKO Bank Polski, zostały uznane za „Inicjatywę Edukacyjną Roku”.

  W SKO uczestniczy ponad 4,6 tysiąca placówek oświatowych, czyli co trzecia polska szkoła podstawowa i liczba ta systematycznie rośnie. Program jest atrakcyjny dla najmłodszych i pomaga w edukacji finansowej, która jest niezbędna i znacznie ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w dorosłym życiu.

  Nagroda została przyznała jednomyślnie przez Kapitułę Konkursową złożoną z 13 nauczycieli - zwycięzców Konkursu „Nauczyciel Roku” w poprzednich latach.

 • 2015-10-12

  W konkursie „Diamenty Polskiej Chemii” PKO Bank Polski został laureatem w kategorii Podmiot Finansujący Roku.

  Kapituła doceniła organizację przez Bank konsorcjum banków na rzecz umowy kredytu odnawialnego dla Grupy Azoty – połączenie siły kapitałowej Banku z doświadczeniem zespołu przygotowującego transakcję jest uznawane z modelowy przykład współpracy sektorów finansowego i przemysłu chemicznego.

  Celem konkursu jest promowanie firm związanych z sektorem chemicznym, które poprzez swoje działania wyróżniają się wysoką efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i wspierają polską chemię w osiągnięciu przez nią pozycji jednej z najprężniej rozwijającej się gałęzi gospodarki.

 • 2015-10-07

  Projekt wdrożenia nowego zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego w PKO Banku Polskim otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie SAP Quality Awards 2015 w kategorii szybkie wdrożenie.

  Tylko 6 miesięcy trwał w Banku proces implementacji projektu SAP i był jednym z najkrócej realizowanych projektów tego typu na rynku.

  SAP to system zarządzania kapitałem ludzkim. Skuteczne i kompleksowe narzędzie łączące funkcje twardego i miękkiego HR. Jest jednym z najskuteczniejszych systemów tego typu sprawdzających się w dużych przedsiębiorstwach.

 • 2015-10-02

  W Konkursie Biuletynów Firmowych 2015 agencji wydawniczej Agape nagrodzono w kategorii Elektroniczny Biuletyn Zewnętrzny portal Bankomania PKO Banku Polskiego.

  Kapituła konkursu doceniła szeroki dobór tematów, profesjonalnie opracowane teksty oraz atrakcyjność wizualną, dzięki którym zyskuje on coraz więcej czytelników.

  Przyznana Bankowi nagroda to kolejny dowód na to, że Bankomania umiejętnie i profesjonalnie konsekwentnie realizuje ideę medium informacyjno-edukacyjnego dla każdego, wychodzi na wprost gustom oraz potrzebom odbiorców.

 • 2015-09-30

  KO Bank Polski jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z ósmego już rankingu „Top Marka”.

  Celem przygotowywanego przez miesięcznik „Press” zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych. Na temat naszego Banku, w ciągu miesiąca, średnio ukazuje się ponad 4,2 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. W analizowanym okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 roku media i internauci szczególnie szeroko opisywali i komentowali tematy związane z integracją z Nordea Bank Polska, systemem płatności mobilnych i działalnością sponsoringową. Zgodnie z wynikami badania również ekwiwalent reklamowy dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był PKO Bank Polski jest najwyższy wśród banków i wynosi 172 mln zł.

 • 2015-09-25

  PKO Bank Polsk został wyróżniony w dziedzinie kultury Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – „Partner 2015” za wspieranie działań w obszarze kultury.

  Bank od lat angażuje się w projekty na rzecz szeroko pojętej kultury i sztuki. Współpracuje m.in. z Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Jego finansowe wsparcie pozwala też na poszerzenie programu artystycznego polskich scen, m.in.: Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

 • 2015-09-22

  W 14 edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” PKO Bank Polski został doceniony za funkcjonalność bankowości mobilnej zdobywając nagrodę w kategorii „Bankowość mobilna”.

  Aplikacja IKO oraz serwis mobilny iPKO umożliwiają klientom PKO Banku Polskiego obsługę konta i podstawowych produktów bankowych oraz wykonywanie transakcji z poziomu telefonu komórkowego. Dostępny na smartfony serwis mobilny iPKO jest uproszczoną wersją systemu internetowego iPKO, a aplikacja IKO łączy funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności.

  Badanie, przeprowadzane metodą „tajemniczego klienta”. Sprawdzając ofertę mobilną audytorzy oceniali przede wszystkim: przyjazną nawigację, użyteczność i innowacyjność aplikacji, efektywność kontaktu z bankiem, czas dokonywania operacji oraz nowe, usługi i funkcjonalności. Ranking zrealizowany został przy współpracy z firmą badawczą Millward Brown.

 • 2015-09-22

  PKO Bank Polski dokonując rewitalizacji wewnętrznych systemów informatycznych zbudował największy w Polsce klaster - grupę połączonych ze sobą komputerów stanowiących jeden system.

  Rozwiązanie jest efektywne pod względem kosztów utrzymania i wydajności działania. Sukces ekspertów z Banku związany z budową i wdrożeniem największego klastra rozproszonego w Polsce oraz jego zalety zostały docenione i nagrodzone przez ekspertów z firmy Veritas.

 • 2015-09-14

  PKO Bank Polski podczas uroczystości związanych z jubileuszem 40-lecia Festiwalu Filmowego w Gdyni został uhonorowany statuetką Błękitnych Lwów.

  Stanowi ona wyraz uznania za zaangażowanie i wkład Banku w rozwój festiwalu oraz wspieranie polskiej kinematografii.

  Nagroda została przyznana po raz pierwszy w historii imprezy.

 • 2015-07-10

  Fundacja im. Lesława A. Pagi uhonorowała PKO Bank Polski za wieloletnie zaangażowanie w projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego.

  W ten sposób Bank przyczynia się do rozwoju społeczności młodych profesjonalistów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.

  Bank od lat wspiera projekty edukacyjne i podejmuje współpracę z ośrodkami akademickimi.

 • 2015-07-02

  PKO Bank Polski w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Gwiazdy bankowości” 2014 został wyróżniony dwiema nagrodami - za strukturę biznesu i tempo rozwoju.

  Osiągnął najlepsze wyniki w kategorii Struktura biznesu, wyróżniając się pod względem wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. Dane finansowe, związane m.in. z roczną dynamiką: przychodów, wyniku netto, kapitałów własnych a także przyrostu liczby klientów dobrze zaświadczyły o tempie rozwoju i przyniosły Bankowi wyróżnienie w kategorii tempo rozwoju.

  Zestawienie powstało na bazie analizy danych ze sprawozdań finansowych za 2014 rok. Metodologia rankingu została opracowana przy współpracy z PwC i zatwierdzona przez kapitułę.

 • 2015-06-29

  Kapituła konkursu „Portfel Wprost” doceniła PKO Bank Polski za bankowość dla klientów indywidualnych, wyróżniając go w kategorii private banking.

  Nagrody przyznano na podstawie dwuetapowej oceny: wyników badania rynkowego oraz ankiet uzupełnianych przez banki.

 • 2015-06-25

  Według rankingu „Book of Lists 2014” przygotowywanego przez magazyn „Warsaw Business Journal”, PKO Bank Polski jest najlepszym krajowym bankiem, który został zwycięzcą w kategorii „Banki w Polsce”.

  Od kilku lat Bank jest liderem tej kategorii.

  Book of Lists to to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja (ponad 20 lat), która w formie rankingów prezentuje ponad 2000 firm i instytucji z różnych sektorów biznesu w Polsce. Co roku, są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.

 • 2015-06-18

  Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim, Adam Marciniak, został wybrany Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej przez Kapitułę Nagrody X Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego przez Związek Banków Polskich.

  Kapituła doceniła Adama Marciniaka za rozwój obszaru IT Banku. Efektem tego jest wzmocnienie potencjału Banku w dziedzinie tworzenia rozwiązań opierających się na innowacyjnych technologiach informatycznych oraz przynoszących mu korzyści biznesowe i finansowe.

 • 2015-06-17

  Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego został Bankowym Menedżerem Roku 2014, a PKO Bank Polski - Najlepszym Bankiem 2015 w konkursie „Gazety Bankowej”.

  Kapituła 23. edycji konkursu brała pod uwagę wyniki finansowe uwzględniając trzy podstawowe kryteria: dynamika, efektywność i struktura portfela. PKO Bank Polski okazał się najlepszy wśród dużych banków komercyjnych, a Zbigniew Jagiełło wśród Menedżerów (najpierw głosowali przedstawiciele środowiska bankowców, a ostatecznie jurorzy). Dla prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego to już druga nagroda w tym konkursie – Bankowym Menedżerem Roku został również w 2012 roku.

 • 2015-06-16

  PKO Bank Polski zwyciężył w rankingu Najcenniejszych Polskich Marek tygodnika „Wprost”.

  Rynkowa wartość firmy została wyceniona na 46,6 mld złotych. Wartość drugiej na liście marki została oszacowana na 6 mld zł mniej. Samo logo Banku, biorąc pod uwagę średnie wyceny marek dla instytucji finansowych, może być warte nawet 5 mld złotych. W rankingu głównym, w którym rozpatrywana była wysokość przychodów ze sprzedaży Bank, z kwotą blisko 15 mld zł, uplasował się na ósmym miejscu. 

 • 2015-06-16

  W piątej, jubileuszowej edycji konkursu Dyrektor Marketingu Roku, organizowanego przez serwis Mediarun.com, kapituła uznała Zbigniewa Jagiełło, prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego najbardziej pro-marketingowym prezesem.

  Zbigniew Jagiełło został doceniony za wzmacnianie pozycji marketingu w Banku. Przyznając wyróżnienie, kapituła konkursowa zwróciła uwagę na rolę i wagę marketingu w budowaniu potencjału biznesowego organizacji.

 • 2015-06-11

  PKO Bank Polski kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK - „50 największych banków w Polsce".Był najlepszy pod względem sumy aktywów, która w ubiegłym roku wyniosła blisko 250 mld zł.

  W tegorocznej 20. edycji rankingu Miesięcznika Finansowego BANK – „50 największych banków w Polsce 2015” Bank zwyciężył też w kategorii „Banki finansujące nieruchomości” i „Consumer finance”.

  Ranking tworzony jest przez niezwiązanych z redakcją analityków rynkowych na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok.

 • 2015-06-02

  Contact Center PKO Banku Polskiego po raz ósmy znalazł się na najwyższym stopniu podium badania infolinii bankowych obejmującego kontakt telefoniczny oraz mailowy prowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

  Bank utrzymał pozycję lidera zdobywając 97,7 punktów na 100 możliwych i pokonał 12 banków. Ankieterzy bardzo wysoko ocenili uprzejmość, profesjonalizm, zaangażowanie oraz wiedzę konsultantów dotyczącą produktów Banku.

 • 2015-05-29

  Filharmonia Narodowa w Warszawie uhonorowała PKO Bank Polski nagrodą specjalną za wspieranie jej działalności artystycznej, przyczyniając się do występów najwybitniejszych artystów.

  Bank od lat współpracuje z Filharmonią w Warszawie. Od trzech sezonów artystycznych jest jej Mecenasem Strategicznym.

 • 2015-05-28 

  W konkursie Polish Content Marketing Szpalty Roku 2015, organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej Portal Bankomania PKO Banku Polskiego został podwójnym finalistą kategorii „Digital”.

  Ponadto otrzymał wyróżnienie za cykl wideo w podkategorii „Digital: Publikacje cykliczne. Cykl video”. Prowadzone na portalu działania komunikacyjne i edukacyjne od lat są doceniane przez rynek - PKO Bank Polski był za nie wielokrotnie nagradzany, w różnych konkursach i kategoriach.

 • 2015-05-21

  KO Bank Polski w konkursie, na najbardziej podziwianą kreację marki bankowej i ubezpieczeniowej otrzymał „Lamparta 2015”.

  Zyskał uznanie m.in. za: pomysłową platformę komunikacyjną, odmłodzenie wizerunku i atrakcyjny przekaz marketingowy dedykowany młodym klientom. Ideą, przyznawanej przez agencję badawczą TNS Polska od 12 lat nagrody „Lamparty”, jest wyróżnienie tych banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które w ciągu danego roku najefektywniej kreowały wizerunek swojej marki.

 • 2015-05-14

  Jury Polskiego Konkursu Reklamy doceniło spoty PKO Banku Polskiego.

  „W jednym palcu” czyli spot promujący aplikację mobilną IKO otrzymał złoto za scenografię oraz srebro w kategorii Media/Wideo. Scenografię reklamy kredytu hipotecznego zatytułowanej „W nosie” nagrodzono brązowym laurem. Oba są elementami trwającej od ponad roku platformy komunikacji marketingowej PKO Banku Polskiego „Organizm, czyli bank z życia wzięty” pokazujący, jak zachowują się organizmy klientów. Ponadto Srebrne barwy w kategorii Fotografia/Reklama otrzymała karta Kalendarza Banku na 2015 rok – „Galeria Korona w Kielcach” a nominowano także zdjęcia Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz Elektrowni Enea w Kozienicach. Spośród kart drugiej linii kalendarza – „Mecenas cyfryzacji klasyki polskiego kina” konkursowe jury nominowało ilustracje do filmów: „Brunet wieczorową porą”, „Miś”, „Poszukiwany, poszukiwana”.

 • 2015-05-12

  PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą „Filar Budżetu”. Dziennik „Rzeczpospolita” przyznaje to wyróżnienie instytucjom finansowym i firmom spoza tej branży płacącym najwyższe podatki.

  Nagroda stanowi element corocznego rankingu największych firm w polskiej gospodarce - „Lista 500”. W ubiegłym roku Bank zapłacił blisko 800 mln zł podatku dochodowego i był największym płatnikiem podatku dochodowego wśród instytucji finansowych i trzecim wśród wszystkich firm z rankingu. W tegorocznym zestawieniu PKO Bank Polski z przychodami ze sprzedaży sięgającymi blisko 15 mld zł i zyskiem netto na poziomie 3,25 mld zł zajął pierwszą pozycję na liście największych podmiotów polskiego sektora bankowego. 

 • 2015-05-12

  Po raz kolejny PKO Bank Polski został doceniony przez studentów. W prestiżowym rankingu pracodawców - Universum Student Survey - znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce w kategorii biznes.

  W tegorocznej edycji badania ponad 23 tys. studentów oraz blisko 9 tys. profesjonalistów dokonało indywidualnych ocen pracodawców. Uczestnicy ankiety określi swoje oczekiwania w stosunku do przyszłych pracodawców oraz wskazali ich zdaniem idealnych uwzględniając siedem kategorii: Biznes, Inżynieria, IT, Nauki humanistyczne, Nauki ścisłe, Prawo oraz Medycyna i Farmacja. Wśród firm wyróżnionych tym tytułem znalazły się, poza Bankiem, m.in. Google Poland, Skanska, Bayer, TVN, oraz Ministerstwo, Spraw Zagranicznych.

 • 2015-04-14

  W szóstej edycji konkursu organizowanego przez Bankier.pl Bank został laureatem w kategoriach „Lokata” i „Kredyt dla przedsiębiorcy”.

  Internauci po raz kolejny w historii plebiscytu docenili ofertę PKO Banku Polskiego. Zdobył on statuetki „Złotego Bankiera” za wprowadzony latem 2014 roku Program Budowania Kapitału oraz za Pożyczkę MSP. Oba produkty zgromadziły tą samą liczbę głosów równą 26 proc.

 • 2015-04-09

  W V edycji badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów” PKO Bank Polski zajął 3 miejsce w grupie pracodawców z sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

  W badaniu oceniano styl zarządzania i kulturę organizacyjną w firmie, innowacyjność, stabilność zatrudnienia, możliwość szkolenia i awansu, wysokość wynagrodzenia, lokalizację, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i służbowym, a także benefity, takie jak opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie. Badanie prowadzone było w dwunastu kategoriach branżowych, uczestniczyły w nim ponad 4 tysiące respondentów.

 • 2015-03-19

  Gazeta Giełdy Parkiet, organizator konkursu Byki i Niedźwiedzie nagrodziła Dom Maklerski PKO Banku Polskiego za skuteczne dążenie do umocnienia pozycji i rozwój oferty.

  Uzasadnieniem przyznania nagrody jest silna pozycja DM PKO BP na rynku detalicznym oraz wprowadzenie atrakcyjnej oferty w zakresie kontraktów na WIG20 obejmującej depozyt intraday oraz niskie koszty transakcji. Ponadto doceniona została m.in. pełna oferta dostępu do notowań na urządzenia mobilne oraz zaangażowanie w liczne szkolenia dla inwestorów.
  Dom Maklerski nagrodzony

 • 2015-03-18

  Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został uhonorowany eDukatem.

  Decyzja kapituły była jednomyślna – prezesa nagrodzono za największe osiągnięcie rynkowe 2014 roku, wizję rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce oraz skuteczne zbudowanie koalicji ponad podziałami konkurencyjnymi na rzecz standardu płatności mobilnych. 

  W tym roku eDukaty przyznano po raz pierwszy. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji państwowej.

 • 2015-03-18

  W XIII edycji konkursu „Lider Informatyki Instytucji Finansowych” „Gazety Bankowej” PKO Bank Polski zdobył nagrodę „Bankowego Lidera Informatyki 2014”.

  Spośród kilkudziesięciu instytucji finansowych, które zgłosiły zrealizowane w ubiegłym roku wdrożenia informatyczne Kapituła konkursu w szczególny sposób doceniła PKO Bank Polski za szereg innowacyjnych dla polskiego rynku projektów, zgłoszonych przez Bank do konkursu aż w trzech kategoriach: systemy transakcyjne (FTnet i integracja funkcjonalności systemu centralnego z CRM), systemy back office (Wielokanałowa obsługa procesów biznesowych - NEMO2 i Wirtualizacja procesów sprzedaży) oraz bankowość elektroniczna i e-finanse (Program Rozwoju Bankowości Elektronicznej -Nowe iPKO, iPKO dealer, Platforma Foreksowa, Cash Flow Forecasting, B2B).
  Lider Informatyki 2014

 • 2015-03-14

  Kalendarze PKO Banku Polskiego okazały się najlepsze w I edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art. Bank zdobył Grand Prix.

  Ponadto zajął pierwsze miejsce w kategorii kalendarz wieloplanszowy i drugie w kategorii kalendarz trójdzielny. Został też nagrodzony statuetką za najlepsze ilustracje. Koncepcja kalendarza wieloplanszowego prezentuje dwie linie artystyczne. Pierwsza „Razem widzimy więcej” przedstawia z perspektywy lotu ptaka wybrane inwestycje wspierane przez Bank. Autorem tych zdjęć jest Kacper Kowalski. Druga - „Mecenas cyfryzacji klasyki polskiego kina” powstała we współpracy z ilustratorem Michałem Dziekanem.

  Grandprix i trzy nagrody dla kalendarzy
 • 2015-03-10

  Trzy subfundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA otrzymały wyróżnienia w ramach „ALFA 2014”, w tym: PKO Stabilnego Wzrostu w kategorii funduszy stabilnego wzrostu, PKO Zrównoważony Plus w kategorii funduszy zrównoważonych oraz PKO Strategicznej Alokacji w kategorii fundusze aktywnej alokacji.

  Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych funduszy są przyznawane przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online. Każdy fundusz oceniany jest za efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów.

 • 2015-03-05

  Jako jedyna instytucja w kategorii branżowej (finanse i ubezpieczenia) PKO Bank Polski SA został zdobywcą tytułu QLTOWA MARKA - Jakość, Zaufanie, Renoma.

  Tytuł ten jest przyznawany markom, które cechuje długoletnia tradycja, ugruntowana pozycja rynkowa, powszechna rozpoznawalność i wysoka jakość produktów lub usług. Łącznie nagrodzonych zostało ok. 30 marek z różnych branż.

  Plebiscyt QLTOWA MARKA przeprowadziła redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz redakcja Forum Biznesu.pl

 • 2015-03-05

  Kolejny raz PKO Bank Polski znalazł się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców w rankingu organizowanym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Zajął pierwsze miejsce w grupie firm w sektorze bankowym oraz czwarte ogółem. Był też jedną z dwóch polskich firm w pierwszej dziesiątce rankingu.

  W badaniu wzięli udział studenci 32 uczelni wyższych w Polsce. Wśród najważniejszych czynników wyboru pożądanego pracodawcy studenci wskazywali m.in.: dobrą atmosferę, warunki finansowe, satysfakcję z wykonywanej pracy. Istotna jest dla nich także jasna ścieżka kariery, kryteria awansu oraz możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego. Badani kierowali się również wizerunkiem firmy i jej aktywnością na rynku.

 • 2015-02-19

  Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został wyróżniony medalem za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości.

  Nagrodę wręczył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, pan Andrzej Arendarski podczas Konferencji "Debata Gospodarcza", która odbyła się z okazji obchodów 25-lecia KIG.
  Meda za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości

 • 2015-02-19

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego podczas Gali – „Podsumowanie Roku Giełdowego 2014” - został wyróżniony nagrodą specjalną Broker Roku 2014

  Otrzymał także nagrody: za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami.

 • 2015-02-19

  PKO Bank Polski zwyciężył w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury w kategorii Podmiot Finansujący Roku.

  Doceniono wzorową współpracę w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury.

  Celem konkursu organizowanego przez Executive Club jest uhonorowanie spółek i liderów infrastruktury na rynku polskim za szczególne osiągnięcia w branży.

 • 2015-02-19

  PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne otrzymało prestiżowe wyróżnienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, za wykorzystanie najszerszej gamy produktów informacyjnych GPW.

  PKO PTE podejmując decyzje inwestycyjne w zakresie zaangażowania aktywów na rynku kapitałowym wykorzystuje między innymi dane i informacje pozyskane z Giełdy Papierów Wartościowych.

  Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali – Podsumowanie Roku Giełdowego 2014
 • 2015-02-12

  PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii największy sukces HR roku w konkursie Bohater HR.

  Doceniono fuzję PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska a szczególnie inicjatywy jakie zostały zrealizowane na rzecz integracji pracowników, budowy wspólnej kultury organizacyjnej oraz stworzenia spójnych warunków pracy w jednej organizacji.

  Celem konkursu organizowanego przez Employer Branding Institute jest nagrodzenie najlepszych praktyk z dziedziny HR, wyjątkowego wkładu w rozwój projektów HR, innowacyjnie zaprojektowanych i doskonale wdrożonych strategii HR, w różnych obszarach.
  PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii największy sukces HR roku