Nagrody PKO Banku Polskiego w 2017 r.

 • 2017-12-18

  PKO Leasing został nagrodzony przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE - polskie centrum kompetencyjne w zakresie instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej, w kategorii Przedsiębiorstw Leasingowych, za najlepsze wyniki w rozwoju tego rynku.

  PKO Leasing jest najefektywniejszym dystrybutorem funduszy unijnych w sektorze przedsiębiorstw leasingowych w Polsce. W perspektywie 2016-2018 uruchomił łącznie 670 mln zł preferencyjnej akcji leasingowej ze wsparciem unijnym z Europejskiego Funduszy Inwestycyjnego z programów gwarancyjnych COSME oraz Horyzont 2020.

 • 2017-12-13

  12. edycji Effie Awards Ukraine kampania reklamowa Kredobanku „Racjonalne kredyty na emocjonalne potrzeby” zdobyła brązowe Effie i była jedynym nagrodzonym projektem w kategorii finanse i usługi dla biznesu. Doceniono też zespół marketingu Kredobanku uznając go za jeden z najskuteczniejszych.
  Zdaniem jury na efektywność kampanii produktu spółki wpłynęły personalizacja przekazu i dobór mediów. Szczególną uwagę zwrócono na kreację i nowatorski pomysł.

  Effie Awards to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów, w którym oceniana jest efektywność kampanii marketingowych. Do tegorocznej, 12. edycji Effie Awards Ukraine wpłynęło ponad 300 zgłoszeń.

 • 2017-12-05

  PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem Lider sprzedaży gwarancji de minimis, za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu (marzec 2013). 

  PKO Bank Polski od początku istnienia programu obsłużył ponad 20% przedsiębiorców (35 tys. klientów) korzystających z de minimis, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie udzielił gwarancji na ok. 8,9 mld zł, wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej.

 • 2017-12-01

  Pakiet Emerytalny PKO TFI był drugi zarówno w Rankingu IKE jak i IKZE opracowanych przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online.

  Analitycy wysoko ocenili przede wszystkim efektywności funduszy oferowanych w ramach programów oraz dostęp do specjalnych kategorii jednostek, z konkurencyjnymi opłatami za zarządzanie.

 • 2017-12-01

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zajął w listopadzie pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW, z udziałem na poziomie 10,83 proc.Licząc od początku roku był wiceliderem obrotów na rynku akcji GPW z udziałem 9,52 proc. W listopadzie był też liderem na rynku obligacji, jego udział w tym segmencie sięgnął 39,92 proc. Miał też największy udział w obrotach opcjami 32,90 proc.

 • 2017-11-30
  DIAMENTY TOP INDUSTRY

  PKO Bank Polski jest najlepszym bankiem finansującym polską gospodarkę i zdobywcą nagrody w tej kategorii w konkursie Diamenty Top Industry. Kapituła doceniła aktywność Banku w finansowaniu strategicznych sektorów polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju start-upów technologicznych oraz działania na rzecz promocji kraju, jako centrum rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

  Celem konkursu organizowanego przez Executive Club jest nagradzanie spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżniają się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości technologicznej i gospodarczej.

 • 2017-11-27

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego uzyskał najwyższe noty w aż sześciu z siedmiu kategorii, które oceniali inwestorzy w ankietach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017.

  Docenili oni dostęp do informacji i notowań, rynków zagranicznych i rachunków IKE/IKZE, ofertę edukacyjną oraz jakość analiz i rekomendacji. Wysokie noty uzyskała także jakość obsługi bezpośredniej, funkcjonalność platformy internetowej oraz profesjonalizm pracowników. Jako jedyny w stawce uzyskał ocenę powyżej 4 pkt. To kolejne zwycięstwo DM PKO Banku Polskiego w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów. Od 2010 roku żadne z biur maklerskich nie zwyciężyło w rankingu aż trzykrotnie.

 • 2017-11-27
  NAGRODA LESŁAWA A.PAGI.jpg

  Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego otrzymał Nagrodę Lesława A. Pagi. Został uhonorowany za zaangażowanie w rozwój krajowej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce.

  Nagrodą im Lesława A. Pagi wyróżniani są biznesmeni, działacze gospodarczy i publiczni, wizjonerzy, ludzie dynamiczni i skuteczni w działaniu, promujący wzorce kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych oraz zawodowych.

   

   

 • 2017-11-27

  W X edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – którego ideą jest promowanie najlepszych przedsiębiorców i organizacji wspierających rozwój gospodarczy miasta, aktywnie inwestujących w Lublinie i transferujących nowe rozwiązania na lokalny rynek – PKO Bank Polski otrzymał wyróżnienie w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”.

 • 2017-11-24
  KREATURA DLA KAMPANII PKO BANKU POLSKIEGOKREATURA.png

  W XXI edycji konkursu niezależnej kreacji w reklamie Kreatura, kampania produktu PKO Konto dla Młodych #Miłość Mamy Za Zero zwyciężyła w kategorii Digital – projekty z blogerami i vlogerami.

  Konkurs niezależnej polskiej kreacji Kreatura jest organizowany przez Media&Marketing Polska. Jego celem jest wyróżnienie i uhonorowanie twórców polskiej sztuki reklamowej. Projekty oceniane są pod kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania. W tym roku jury oceniło aż 132 prace.

 • 2017-11-23
  LAUR CESSIO 2017_.jpg

  PKO Bank Polski był najlepszy wśród wierzycieli pierwotnych z sektora bankowego w V edycji konkursu Laur CESSIO. Wysoko oceniono proces przetargowy, wycenę portfela wierzytelności, projekt umowy na jego sprzedaż, a także przejrzystość oferty, jej kompleksowość oraz obsługę posprzedażową.

  Laur CESSIO to inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, której celem jest promocja najlepszych praktyk, wzmacnianie potencjału i perspektyw rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami, a także umacnianie zaufania stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności.

 • 2017-11-22
  SUPERBRANDS 2017.jpg

  W XII edycji plebiscytu Superbrands Polska, PKO Bank Polski uhonorowany został tytułami Superbrands 2018 oraz Superbrands Polska Marka 2018 i znalazł się jednocześnie w trójce najbardziej polecanych banków.

  Otrzymane wyróżnienia są potwierdzeniem siły marki, zaufania i uznania jakości. O przyznaniu tytułów Superbrands zadecydowali konsumenci w ramach największego, niezależnego badania marek w Polsce. Kluczowe kryterium brane pod uwagę to polecanie marki. Badanie obejmujące prawie 2 tys. marek konsumenckich realizował instytut ARC Rynek i Opinia.

   

 • 2017-11-16

  PKO Bank Polski, w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, został wyróżniony w kategorii odpowiedzialny biznes. Kapituła doceniła aktywne działania na rzecz wzrostu gospodarczego kraju i poprawę jakości życia społecznego, szczególnie za inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój, odpowiadające na zróżnicowane potrzeby rynku, sprzyjające pracownikom i ich rodzinom oraz służące lokalnej społeczności.

  To już kolejne wyróżnienie w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W 2012 roku Bank był nominowany w kategorii ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu. Rok później został jej zwycięzcą, otrzymał też nominację w kategorii innowacyjność.

  Nagrodą wyróżniane są firmy, które wnoszą znaczący wkład w rozwój krajowej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych.

 • 2017-10-30
  Marka Marek 2017

  PKO Bank Polski jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z badania Top Marka. Zyskał najwięcej punktów za liczbę i zasięg publikacji.

  Analiza objęła informacje zamieszczane w prasie, Internecie i mediach społecznościowych. W analizowanym okresie (lipiec 2016 - czerwiec 2017 roku), na temat PKO Banku Polskiego ukazało się ponad 770 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych. Również ekwiwalent reklamowy (Advertising Value Equivalency) dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był Bank okazał się najwyższy wśród banków i wyniósł ponad 230 mln zł.

  Celem przygotowywanego przez miesięcznik Press i firmę Press-Service Monitoring Mediów zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych.

   

   

 • 2017-10-26

  W IV edycji konkursu Złoty Laur „Super Biznesu” PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii kultura i biznes. Kapituła doceniła rolę Banku w pogłębianiu wiedzy na temat polskiej historii, kształtowaniu postaw patriotycznych i wzmacnianiu więź z narodowym dziedzictwem.

  PKO Bank Polski aktywnie angażuje się w mecenat popularyzując polską historię i kulturę w kraju oraz zagranicą. Wspiera wiele wydarzeń i przedsięwzięć, m.in. jest mecenasem Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie – najbogatszej i najbardziej różnorodnej kolekcji sztuki średniowiecznej w Polsce. Jest również mecenasem kolekcji „Nowy poczet władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko”, sponsorem wystawy prezentującej pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 • 2017-10-20
  THE BEST ANNUAL REPORT_2017.jpg

  PKO Bank Polski po raz piąty otrzymał nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny (The Best Annual Report) prowadzonym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

  Kapituła konkursu przyznała Bankowi najwyższą liczbę punktów (91,88 pkt. na 100 pkt. możliwych) w kategorii banki i instytucje finansowe. Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

   

 • 2017-10-11

  Wydawnictwa PKO Banku Polskiego: edukacyjny kwartalnik dla najmłodszych Brawo Bank w wersji rozszerzonej rzeczywistości AR i drukowany magazyn dla pracowników Nasz Bank z wydaniem specjalnym Strategia 2020 – zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach (najlepszy biuletyn zewnętrzny elektroniczny oraz projekt jednorazowy biuletyn drukowany) w tegorocznym konkursie biuletynów firmowych agencji Agape.

  Oceniając zgłoszenia jury brało pod uwagę cele, adresata i wizerunek, a także język, redakcję tekstów, atrakcyjność wizualną i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

 • 2017-10-10

  Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego jest liderem rankingu Martis Consulting „Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2017”.

  Jego wartość oszacowano na 521 mln zł. Model szacowania wartości menedżerów dla spółek został oparty o trzy kluczowe czynniki: dynamikę kursu akcji, dynamikę EBITDA oraz ocenę kompetencji menedżera.

  Ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie w tym roku miał pierwszą edycję. Badaniem objęto prezesów największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40.

 • 2017-10-10

  W międzynarodowym konkursie dla instytucji finansowych BAI Global Innovation Awards, PKO Bank Polski, został nagrodzony w kategorii przełomowa współpraca. Uznanie jury zyskał projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej, innowacyjne podejście, dzięki któremu klienci mają dostęp do zupełnie nowych usług (mogą m.in. szybko i wygodnie korzystać z usług e-administracji).

  BAI Global Innovation Awards to jeden z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych konkursów dla firm z sektora finansów. Jego organizatorem jest Bank Administration Institute (BAI), stowarzyszenie zrzeszające instytucje finansowe. PKO Bank Polski nagrodę za projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej otrzymał wspólnie z Bankiem Millennium.

 • 2017-10-03

  W II edycji Konkursu o Laur Pośredników Finansowych Bank zdobył nagrodę w kategorii dla banków – kredyty hipoteczne.

  Nagroda jest wyrazem uznania pośredników finansowych zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dla oferty oraz stosowanych przez Bank standardów współpracy, a także sprawności i przejrzystości procesów sprzedaży kredytów hipotecznych.

 • 2017-09-18

  Amerykański Bank JP Morgan przyznał PKO Bankowi Polskiemu dwa prestiżowe wyróżnienia Quality Recognition Award. Bank został nagrodzony za najwyższą jakość operacji międzybankowych w dolarze.

  Quality Recognition Award wręczana jest od 1997 roku kluczowym klientom banku JP Morgan, którzy osiągają najwyższy poziom obsługi operacyjnej. Dodatkowym kryterium jest wysoka liczba zrealizowanych transakcji międzybankowych.

  PKO Bank Polski stawia na rozwój bankowości międzynarodowej. Grupa banków, z którymirozlicza transakcje, przekracza już 1400 instytucji.

 • 2017-09-14

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwyciężył kategorii Top Broker for CEE w konkursie CEE Capital Markets Awards. Międzynarodowe jury doceniło jego ofertę skierowaną do inwestorów i wkład w rozwój rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej.

  CEE Capital Markets Awards zostały rozdane już po raz trzeci. Ich celem jest zwrócenie uwagi globalnych inwestorów na dynamicznie rozwijające się firmy i gospodarkę regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz docenienie inwestorów instytucjonalnych.

 • 2017-09-14

  Według rankingu Book of Lists 2017/2018 przygotowywanego przez magazyn Warsaw Business Journal, PKO Bank Polski po raz kolejny został liderem kategorii banki w Polsce.

  Book of Lists to największa i najdłużej – od ponad 20 lat – obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja biznesowa, która w formie rankingów prezentuje najlepiej prosperujące firmy z różnych sektorów biznesu w Polsce. Co roku są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.

 • 2017-09-08

  W lipcu i sierpniu 2017 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego był liderem pod względem udziałów w rynku (ponad 9%) oraz średniej wartości miesięcznych transakcji (blisko 3,5 mld PLN).

  Według przedstawionych przez GPW danych przewaga DM PKO Banku Polskiego nad drugim w zestawieniu brokerem zbliżyła się w sierpniu do kwoty 400 mln PLN. Od stycznia do sierpnia 2017 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego aż czterokrotnie zajmował pozycję lidera pod względem wartości miesięcznych obrotów na rynku akcji.

 • 2017-08-28

  PKO Bank Polski otrzymał certyfikat Microsoft poświadczający pozytywne zakończenie procesu Software Asset Management (SAM), którego celem był szczegółowy przegląd zaimplementowanych procedur oraz dokumentów licencyjnych a także systemów wykorzystywanych do zarządzania zasobami informatycznymi.

  Wieloetapowa analiza potwierdziła sprawność organizacyjną Banku i bezpieczeństwo funkcjonowania bankowej infrastruktury informatycznej. Elementem procesu SAM jest raport, w którym oprócz standardowego zestawienia licencji, wykazany został poziom zaawansowania procedur w poszczególnych obszarach zarządzania oprogramowaniem. W wielu z nich Bank osiągnął maksymalny stopień.

 • 2017-08-08

  Aplikacja IKO PKO Banku Polskiego w trzech największych sklepach z aplikacjami: Google Play, App Store oraz Windows Phone Store uzyskała ponad 100 tysięcy ocen i pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej.

  Od prawie 2 lat liczba gwiazdek dla IKO nie spada poniżej 4,5 na 5 możliwych. Wysoka ocena aplikacji jest tym bardziej wymierna, iż jest to średnia z ponad 100 000 opinii różnych klientów z całej Polski.

 • 2017-08-02

  PKO Bank Polski otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2017 w branży bankowość. Kapituła 15. edycji programu Solidny Pracodawca doceniła przede wszystkim oferowane przez Bank warunki pracy, politykę szkoleniową, możliwości rozwoju i pozapłacowe benefity. Uznanie zyskały także system motywacyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu i employer branding.

  Program Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy, ogólnopolski, projekt badawczy w dziedzinie HR, którego celem jest uhonorowanie najlepszych pracodawców, rzetelnych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Kapituła bierze pod uwagę również zewnętrze i wewnętrze opinie o instytucji i jego kulturze organizacyjnej.

 • 2017-06-29

  PKO Bank Polski jest pierwszą polską instytucją komercyjną wybieraną jako miejsce do pracy przez studentów. W rankingu - Biznes TOP 100 Universum Global –znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce. Wśród firm wyróżnionych tym tytułem znalazły się, poza naszym Bankiem, m.in. Google Poland, Microsoft, Narodowy Bank Polski.

  Universum Global co roku sporządza ranking najlepszych pracodawców na świecie. W badaniu uczestniczyło 27,6 tysiąca młodych ludzi z 64 krajowych uczelni. Na podstawie ich opinii wyłoniono 100 najlepszych pracodawców w naszym kraju.

 • 2017-06-27

  W III edycji konkursu Portfel Roku, organizowanego przez tygodnik „Wprost”, PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii bezpieczeństwo.

  Jury doceniło działania Banku na rzecz zapewnienia milionom Polaków prostego i bezpiecznego dostępu do usług finansowych, stosowanie nowych technologii w systemach bezpieczeństwa oraz edukację klientów. To już trzecie zwycięstwo Banku w tym konkursie.

  W ubiegłym roku otrzymał tytuł „Bank dla klienta indywidualnego” a w 2015 roku za najlepszą uznano jego ofertę private banking. Celem konkursu jest promocja instytucji finansowych oferujących najciekawsze, nowe na rynku produkty i usługi finansowe oraz uhonorowanie liderów sektora.

 • 2017-06-26

  Kolejny raz PKO Bank Polski zdobył tytuł Pracodawcy Roku w badaniu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Zajął wysoką, piątą pozycję i był jedyną polską firmą w pierwszej piątce.

  W jubileuszowej, 25. edycji rankingu wzięli udział studenci z ponad 30 uczelni wyższych w Polsce. Wśród najważniejszych czynników wyboru pożądanego pracodawcy wskazywali oni m.in.: dobrą atmosferę, warunki finansowe, satysfakcję z wykonywanej pracy. Istotna była dla nich także jasna ścieżka kariery, kryteria awansu oraz możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego.

 • 2017-06-23

  W I edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski, został doceniony za zaangażowanie w repolonizację banku Pekao S.A. i zwyciężył w kategorii Skarb Narodowy.

  Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną.

 • 2017-06-21

  Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, zwyciężył w konkursie Bankowy Menedżer Roku 2016, organizowanym przez redakcję „Gazety Bankowej”.

  Laureata konkursu wybiera jury, biorąc pod uwagę m.in. skuteczność w zarządzaniu, wyniki finansowe, przestrzeganie zasad dobrej konkurencji. Liczy się też głos konkurentów, którzy oceniają kandydatów nominowanych do nagrody. Dla Zbigniewa Jagiełły to już trzecia nagroda w tym konkursie – Bankowym Menedżerem Roku został również w 2015 i 2012 roku.

 • 2017-06-20

  PKO Bank Polski kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK w 2016 roku -„50 największych banków w Polsce".

  Ranking tworzony jest przez niezależnych analityków rynkowych, którzy na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok, oceniają pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całego sektora bankowego.

 • 2017-06-08

  PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w kategorii struktura biznesu w rankingu „Gwiazdy bankowości”, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

  Zwycięstwo zapewnił mu doskonały wynik w zakresie wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. Z kolei PKO Bank Hipoteczny był pierwszy w kategorii banki specjalistyczne. Wyróżniła go aktywność w obszarze emisji listów zastawnych.

 • 2017-06-06

  Contact Center w PKO Banku Polskim pozostaje niekwestionowanym liderem obsługi w sektorze bankowym.

  W XV fali badania infolinii ARC Rynek i Opinia uzyskało ocenę na poziomie 97,7 punktów na 100 możliwych, znacznie powyżej średniej (79,2) dla wszystkich 12 banków uczestniczących w badaniu. Contact Center już po raz 12 znalazł się na podium tego badania, w tym po raz 11 na pierwszym miejscu. Konsultanci PKO Banku Polskiego uzyskali wysokie oceny, m.in. za obsługę merytoryczną, profesjonalizm, uprzejmość i zaangażowanie. Wysokie noty Contact Center uzyskało także w badaniu kontaktu mailowego. Za czas udzielenia odpowiedzi zdobyli 29,4 punktów na 30.

 • 2017-06-06

  PKO Bank Polski otrzymał dwie Złote Szpalty w konkursie Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku.

  Nagrodzono projekt „PKO Bank Polski. Biegajmy razem” w kategorii Content marketing – sport, za komercyjną kampanię o charakterze charytatywnym, angażowanie pracowników i dobrą oprawę PR. Z kolei kampania „#zkopyta” promująca Cavaliadę była bezkonkurencyjna w kategorii Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt. Jury doceniło ją za zaangażowanie wolontariuszy, dotarcie do grupy docelowej i nienachalną promocję marki. Szpalty Roku to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Jego celem jest promowanie standardów w tworzeniu projektów content marketingowych.

 • 2017-06-02

  PKO Bank Polski został uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku 2017 Filharmonii Narodowej w Warszawie. Otrzymał ją za wsparcie finansowe sezonu artystycznego 2016/2017. Bank od kilkunastu lat wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od pięciu jest jej Mecenasem Strategicznym.

  Mecenat kultury i sztuki jest jednym z głównych obszarów działalności sponsoringowej prowadzonej przez PKO Bank Polski. Angażując się w doniosłe wydarzenia kulturalne oraz otaczając opieką działalność instytucji kultury, Bank popularyzuje wartości kulturalne, uświadamia rolę, jaką dziedzictwo odgrywa w rozwoju kraju i w tworzeniu społeczeństwa jutra.

 • 2017-05-25

  PKO Bank Polski otrzymał SAP Innovation Award 2017 za BEHEX – rozwiązanie Big Data służące do zbierania i analizowania zachowań użytkowników aplikacji bankowości mobilnej IKO.

  Komisja konkursowa złożona z ekspertów spółki SAP doceniła innowacyjność projektu i doskonałe połącznie bankowego know-how z technologią SAP.

 • 2017-05-02

  W VII edycji badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów 2016” PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w branży bankowość. Został doceniony przede wszystkim za styl zarządzania, innowacyjność oraz kulturę organizacyjną.

  W badaniu brali udział specjaliści w dziedzinie finansów i księgowości, IT, administracji, HR, ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów z całego kraju. Oceniali oni styl zarządzania i kulturę organizacyjną w firmie, innowacyjność, stabilność zatrudnienia, możliwości szkolenia, wysokość wynagrodzenia, możliwości awansu, lokalizację, równowagę pomiędzy życiem prywatnym i służbowym (tzw. work-life balance), a także benefity, jak m.in. opieka medyczna czy ubezpieczenie na życie.

 • 2017-04-27

  PKO Bank Polski, według danych z raportu „Polska bankowość w liczbach” opracowanego przez PRNews.pl i Bankier.pl, jest niekwestionowanym liderem polskiej bankowości m.in. pod względem liczby klientów, czy wydanych karty debetowych. Zajmuje też pierwsze miejsce w sektorze pod względem bankowości mobilnej i internetowej.

 • 017-04-26
  FILAR BUDŻETU.jpg

  Dziennik „Rzeczpospolita” uhonorował PKO Bank Polski nagrodą Filar Budżetu za ubiegłoroczne Wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku CIT.

  Bank jest największym jego płatnikiem wśród instytucji finansowych i drugim spośród wszystkich firm w rankingu. Nagroda Filar Budżetu stanowi element corocznego rankingu największych firm w polskiej gospodarce - „Lista 500”.

 • 2017-04-18

  PKO Bank Polski otrzymał wyróżnienie w rankingu najlepszych banków 2016 roku „Róża bez kolców” miesięcznika „Home & Market”.

  Redakcja doceniła działalność biznesową Banku oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, które mają bezpośredni wpływ na umacnianie pozycji lidera sektora bankowego. Ranking powstaje na podstawie analizy wyników finansowych banków.

 • 2017-04-18
  ZŁOTY BANKIER.jpg

  W ósmej edycji rankingu Złoty Bankier, PKO Bank Polski zdobył statuetkę w kategorii kredyt hipoteczny za kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT Hipoteczny.

  Został on doceniony pod względem dostępności, warunków cenowych, nadpłaty zadłużenia oraz okres kredytowania. Złoty Bankier to największy ranking oceniający usługi i produkty bankowe w Polsce. Od lat wyznacza kierunek rozwoju polskiej bankowości wskazując najlepsze oferty na rynku. Organizatorami Rankingu są: Bankier.pl i „Puls Biznesu”.

 • 2017-04-07

  PKO Bank Polski został uhonorowany tytułem „Transparentna spółka roku 2016” z indeksu WIG20 w rankingu komunikacji spółek publicznych z rynkiem przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”.

  Uzyskał wysoką ocenę za sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Ranking „Transparentna spółka roku” to inicjatywa adresowana do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Jego celem jest ocena transparentności firm, a powstaje na podstawie badania ankietowego.

 • 2017-04-06

  Kapituła konkursu technologicznego Lider 2016 wyróżniła PKO Bank Polski za autorski projekt Fabryka Ofert, doceniając innowacyjność rozwiązania służącego do analizy potrzeb klienta, automatycznego generowania spersonalizowanych ofert i ich dystrybucji we wszystkich kanałach sprzedaży.

  Celem konkursu, organizowanego przez „Gazetę Bankową”, jest nagrodzenie firm i instytucji z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii.

 • 2017-04-03

  Bartosz Drabikowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego znalazł się w gronie 10 Najlepszych Dyrektorów Finansowych.

  Ocenianie były podejście do strategii finansowej instytucji oraz skuteczność działań – zarówno własnych, jak i zespołu. Został doceniony także za kompetencje oraz umiejętność planowania i podejmowania trafnych decyzji w zmieniających się realiach rynkowych.

  Tytuł Najlepszego Dyrektora Finansowego został przyznany wybitnym finansistom. Plebiscyt przygotowała „Gazeta Finansowa”.

 • 2017-03-30

  Piotr Kalbarczyk, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego w PKO Banku Polskim został wyróżniony w konkursie Security Excellence Award 2017. Jury doceniło lidera oraz jego zespół za pełen monitoring zdarzeń i wczesne wykrywanie zagrożeń oraz konsekwentną realizację strategii bezpieczeństwa Banku.

  PKO Bank Polski oferuje swoim klientom szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo zarówno środków zgromadzonych na rachunkach, jak i dokonywanych transakcji. Prowadzi konsekwentną edukację w tym zakresie i rozwija inicjatywy wspierające oraz wzmacniające bezpieczeństwo.

  Konkurs Security Excellence Award 2017 to wspólna inicjatywa magazynu Computerworld oraz stowarzyszeń ISSA i ISACA - organizacji skupiających profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Jego celem jest promocja działań z zakresu bezpieczeństwa informacji.

 • 2017-03-22

  W konkursie BGK na Lidera Sprzedaży Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG, PKO Bank Polski zdobył tytuł „Mistrza Sprzedaży” za najwyższą kwotę udzielonych gwarancji.

  W ubiegłym roku PKO Bank Polski udzielił gwarancji na kwotę 66 mln zł dla kredytów o łącznej wartości 120 mln zł. Tym samym wykorzystał najwięcej środków z limitu gwarancji de minimis spośród 10 banków uczestniczących w programie. W PKO Banku Polskim skorzystało z niego ponad 100 klientów z segmentu małych i średnich firm oraz ponad 20 klientów korporacyjnych. 

 • 2017-03-22

  Giełda Papierów Wartościowych i KDPW, podsumowując 2016 rok na giełdzie, uhonorowały nagrodami PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

  Dom Maklerski został nagrodzony za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi. PKO Bank Polski zdobył pierwszą nagrodę w kategorii najwyższa wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.

 • 2017-03-10

  PKO Bank Polski zwyciężył w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30, przeprowadzonym wśród inwestorów indywidualnych przez Gazetę Giełdy „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.

  Bank zajął pozycję lidera w rankingu ocen inwestorów indywidualnych oraz czytelników Parkietu oraz w zestawieniu obrazującym opinię analityków i inwestorów instytucjonalnych.

 • 2017-03-08
   Mobile Trends Awards 2016 

  PKO Bank Polski został uhonorowany statuetką Mobile Trends Awards 2016 w kategorii bankowość mobilna za aplikację IKO.

  Aplikacja mobilna IKO, stała się podstawą budowy międzybankowego standardu płatności mobilnych BLIK. Z końcem ubiegłego roku osiągnęła skalę niespotykaną dotąd na polskim rynku bankowym – milion aktywacji. Dodatkowo Bank zaoferował jej użytkownikom kolejne innowacje, m.in., możliwość dokonywania wpłat gotówki we wpłatomatach przy pomocy kodu BLIK. Jest to pierwsza tego rodzaju usługa w Polsce.

  Nagrody Mobile Trends Awards już po raz szósty zostały przyznawane dla najlepszych rozwiązań mobilnych. Wyboru dokonała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli eksperci ze świata IT i z dziedziny mobile ale głos mieli również Internauci.

 • 2017-03-07

  Contact Center PKO Banku Polskiego otrzymało wyróżnienie „Najlepsza Infolinia” w badaniu jakości obsługi Instytucja Roku 2016 przeprowadzonym przez portal MojeBankowanie.pl. Eksperci docenili kompetencje konsultantów, ich nastawienie oraz łatwość uzyskania informacji przez klienta.

  PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem wśród instytucji finansowych pod względem jakości obsługi w kanałach zdalnych. Audytorzy wysoko oceniają dostępność infolinii, kontakt mailowy, jakość połączenia i samej rozmowy, w tym uprzejmość, zaangażowanie i profesjonalizm konsultantów. To kolejne wyróżnienie dla konsultantów PKO Banku Polskiego, w zeszłym roku po raz jedenasty znaleźli się na podium badania infolinii bankowych ARC Rynek i Opinia, w tym po raz dziesiąty na pierwszym miejscu.

 • 2017-03-03

  PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsca dwóch kategoriach - najlepsza ilustracja i najlepsza fotografia, w III edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art.

  Wieloplanszowy kalendarz PKO Banku Polskiego na 2017 rok prezentuje dwie równoległe koncepcje zatytułowane: „Nasze piękne miasta” oraz „Z młodości do nauki”. Pierwsza przedstawia miasta: duże metropolie i mniejsze ośrodki obsługiwane przez PKO Bank Polski. Druga linia kalendarza prezentuje 12 projektów popularyzujących naukę wśród dzieci i młodzieży, w które PKO Bank Polski jest zaangażowany.

 • 2017-02-10

  PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą „Złoty Bell” w kategorii Mobilny Bank roku 2016 za aplikację mobilną IKO. Zwycięstwo przyniosły mu głosy internautów.

  Autorska aplikacja PKO Banku Polskiego - IKO, w grudniu ubiegłego roku, zyskała ponad milion aktywacji, co jest wynikiem dotychczas nieosiągalnym na polskim rynku. Z kolei liczba unikalnych użytkowników bankowości mobilnej, którzy w czwartym kwartale 2016 roku przynajmniej raz zalogowali się do konta w PKO Banku Polskim z poziomu urządzenia mobilnego, zbliżyła się do rekordowego poziomu 2 milionów.

 • 2017-02-03

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zajął pierwsze miejsce w rankingu brokerów działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W styczniu br. dzięki transakcjom na kwotę 4,42 mld zł zdobył 10,61 proc. udziałów w rynku. 

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego systematycznie buduje wiodącą pozycję wśród domów maklerskich, umocniając udziały we wszystkich segmentach działalności. W szczególności wzrosła jego aktywność w obrocie akcjami na GPW. Z odległej, dziewiątej pozycji jaką zajmował w 2010 roku, przesunął się na pierwsze miejsce pod względem wartości obrotów na rynku akcji.

 • 2017-01-26

  PKO Bank Polski jest niezmiennie najmocniejszą marką branży finansowej w Polsce. Potwierdza to wynik 13. edycji prestiżowego rankingu „Najcenniejszych i Najmocniejszych Polskich Marek 2016” dziennika „Rzeczpospolita”. Marka lidera sektora bankowego została wyceniona na 3,2 mld złotych. PKO Bank Polski jest trzecim najbardziej wartościowym brandem w kraju.

  Od wielu lat PKO Bank Polski jest najsilniejszą marką na krajowym rynku finansowym i znajduje się w czołówce najdroższych i najbardziej znanych brandów w Polsce. W rankingu oceniane są rynkowa rozpoznawalność, popularność produktów, a przede wszystkim wartość marki.

 • 2017-01-13

  Zespół Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego pod kierownictwem dyrektora Mariusza Adamiaka zajął 1. miejsce w rankingu kwartalnych prognoz walutowych Bloomberga.

  Zespół zwyciężył w kategorii 13 głównych par walutowych oraz w kategorii prognoz walut G10. W rankingu brano pod uwagę odchylenie prognoz od wartości rynkowych oraz zgodność z trendem uwzględniając przy tym datę ich nadesłania.

 • 2017-01-13

  Zespół Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego zajął 1. miejsce w konkursie analityków makroekonomicznych, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita.

  Wśród 41 rywalizujących zespołów, zespół Piotra Bujaka, Głównego Ekonomisty PKO Banku Polskiego, był bezkonkurencyjny w najtrudniejszej do prognozowania w ubiegłym roku kategorii, jaką były inwestycje.

 • 2017-01-05

  PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii kredyty hipoteczne w projekcie Comperia Stars 2016Oferowany przez Bank kredyt „Własny Kąt hipoteczny” wygrał aż w 7 z 12 miesięcznych zestawień przygotowywanych przez portal Comperia.pl.

  W ramach projektu Comperia Stars 2016 comiesięcznej analizie poddawano wybrane produkty finansowe m.in.: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, lokaty, rachunki oszczędnościowe. O kryteriach doboru produktów decydowali klienci banków. Zwyciężyły firmy, których produkty najczęściej triumfowały w danej kategorii.