Nagrody PKO Banku Polskiego w 2018 r.

 • 2018-12-12

  W pierwszej edycji konkursu Złote Laury Niepodległej PKO Bank Polski zdobył nagrodę za innowacyjne i bezpieczne rozwiązania.

  PKO Bank Polski buduje przewagę konkurencyjną w oparciu o wysoki potencjał technologiczny, a transformacja cyfrowa zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów jest dominującym motywem jego strategii. Bank jest jednym z inicjatorów Chmury Krajowej, jako pierwszy w polskiej bankowości, dokonał pełnego wdrożenia rozwiązania opartego o technologię blockchain, wspiera rozwój e-państwa i z jego inicjatywy powstał system płatności BLIK. 

  Złote Laury Niepodległej to konkurs redakcji magazynu „Manager”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na proces budowy i rozwoju polskiej gospodarki.

   

 • 2018-12-11

  W XVI edycji rankingu polskich przedsiębiorstw PKO Bank Polski uzyskał tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii „perły sektora finansowego”.

  Doceniony został za konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 

  Ranking przygotowuje „Polish Market”, we współpracy z SGH. Poprzedza go badanie ponad 2000 firm. O pozycji firmy w zestawieniu decyduje efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa.

 • 2018-12-11

  W konkursie na „Najlepsze polskie produkty Digital Payments 2018 roku”, prowadzonym w ramach konferencji Central European Digital Payments, IKO PKO Banku Polskiego zwyciężyło w kategorii najlepsza aplikacja płatnicza w Polsce w 2018 r. Zostało docenione za innowacyjność, kompleksowość oraz popularność i uznanie użytkowników.

  IKO jest stale rozwijane adekwatnie do potrzeb klientów, rośnie jego transakcyjność. Klienci w każdej minucie zlecają w IKO 100 przelewów, w ciągu godziny logują się do aplikacji aż 60 tysięcy razy, a w ciągu doby Bank notuje nawet 5,5 mln tapnięć w aplikacji.

 • 2018-12-05

  W XIII edycji rankingu banków kredytujących inwestycyjne przedsięwzięcia mieszkaniowe prowadzonego przez Polski Związek Firm Deweloperskich PKO Bank Polski zajął trzecie miejsce.

  Deweloperzy wysoko ocenili współpracę z Bankiem w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych oraz prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych. Pod względem jakości, szczególnie dobrze wypadły warunki umów kredytowych Banku oraz zgodność wstępnych deklaracji Banku z faktycznymi procedurami.

  W 2018 roku Bank podpisał ponad 210 umów z deweloperami i uruchomił blisko 300 mieszkaniowych rachunków powierniczych.

 • 2018-11-28

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwyciężył w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2018 i umocnił się na pozycji samodzielnego lidera rankingu wszechczasów. Od 2010 roku to już jego czwarta wygrana w tym badaniu.

  W badaniu udział wzięło 3409 inwestorów indywidualnych. Oceniali oni biura maklerskie w dziewięciu kategoriach m.in. bezawaryjność i szybkość platformy internetowej, funkcjonalność platformy informatycznej, jakość obsługi bezpośredniej (w POK-u, przez telefon), profesjonalizm pracowników. DM PKO Banku Polskiego uzyskał najwyższe noty w każdej z nich.

 • 2018-11-28

  W drugiej edycji rankingu „Lubię, bo polskie”, PKO Bank Polski został uhonorowany specjalną nagrodą „Firmą 100-lecia”, za aktywny udział w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju. Ponadto jego aplikacja IKO zwyciężyła w kategorii „polski produkt innowacyjny”.

  PKO Bank Polski świadczy usługi bankowe dla milionów Polaków, wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw i samorządów, wpływa na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Dla milionów Polaków pozostaje symbolem bezpieczeństwa finansowego i synonimem banku. Angażuje się w istotne dla Polski projekty inwestycyjne. Pozostaje też liderem technologicznym polskiego sektora bankowego oraz bankowości mobilnej, a jego aplikacja IKO została uznana za najlepszą na świecie.

  Celem rankingu Polskiego Radia ,,Lubię, bo polskie” jest promowanie krajowych produktów i usług, a także wspieranie rodzimych przedsiębiorstw, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki.  

 • 2018-11-28

  W konkursie Responsible Business Awards PKO Bank Polski został doceniony za zaangażowanie społeczne oraz realizację projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju i otrzymał nagrodę specjalną - „Diament CSR”.

  Reagując na wyzwania współczesnego świata i potrzeby cywilizacyjne, Bank angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i wiele z nich inicjuje. Pozytywnie oddziałuje na polską gospodarkę realizując projekty wpisujące się w strategię gospodarczą kraju. Wspiera rozwój cyfrowych kompetencji społecznych i przeciwdziała wykluczeniu finansowemu Polaków. Wspiera wydarzenia kulturalne, dobroczynne i akcje społeczne, w realizację których stara się włączać środowiska lokalne.

  Responsible Business Awards to nagroda przyznawana przez Executive Club. Jej celem jest podkreślenie znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców we wdrażanie i promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

 • 2018-11-28

  W XII edycji konkursu MIXX Awards kampania promująca PKO Konto dla Młodych – „Maciej musiał, a Ty możesz” zdobyła wyróżnienie w kategorii Online Marketing with Influencer.

  Kampania w humorystycznych scenach promuje atuty PKO Konta dla Młodych – wygodę, mobilności i szybkości. Jej bohaterem jest Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia.

  Organizatorem konkursu MIXX Awards jest IAB, jego celem - nagrodzenie kampanii marketingowych digital, łączących kreatywne idee z efektywnymi rozwiązaniami. Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych projektów są: strategia, kreacja reklamowa, wykonanie i wykorzystanie mediów, rezultaty.

 • 2018-11-26

  W IV edycji konkursu Orzeł Innowacji PKO Bank Polski zdobył wyróżnienie za platformę blockchain w kategorii innowacje operacyjne. Kapituła doceniła pierwsze w polskiej bankowości, pełne wdrożenie rozwiązania opartego o technologię blockchain. To największe zastosowanie tego typu narzędzi w całym europejskim sektorze bankowym.

  PKO Bank Polski z sukcesem realizuje strategię ukierunkowaną na cyfryzację, a wdrożenie rozwiązania opartego o blockchain umacnia jego pozycję technologicznego lidera w polskiej bankowości.

  Celem konkursu Orzeł Innowacji organizowanego przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z KPMG jest wybór firm wprowadzających innowacje, zarówno w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym.

 • 2018-11-15

  W XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Odpowiedzialny Biznes. Otrzymał też nominację w kategorii Narodowy Sukces. Został doceniony za zrównoważony rozwój, ekonomiczne sukcesy, wpływ na rozwój branży i gospodarki oraz działania prospołeczne.

  PKO Bank Polski aktywnie uczestniczy w przemianach społecznych i gospodarczych Polski oraz istotnych dla kraju projektach inwestycyjnych i cywilizacyjnych. Jest symbolem bezpieczeństwa finansowego dla milionów Polaków, największym płatnikiem podatku CIT, jednym z największych pracodawców w kraju, najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, a po zaklasyfikowaniu Polski do indeksu krajów rozwiniętych, jako jedyny podmiot z Polski znalazł się w grupie spółek dużych. Bank odpowiada na wyzwania i potrzeby społeczne. Wspiera wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne i akcje społeczne a wiele z nich sam inicjuje.

  Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to wyróżnienie dla firm, które m.in. przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. W ubiegłym roku Bank otrzymał nominację w kategorii Odpowiedzialny Biznes. W 2012 roku był nominowany w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Rok później otrzymał w niej Nagrodę Gospodarczą Prezydenta i nominację za innowacyjność.

 • 2018-11-13

  W pierwszej edycji konkursu „Digital Shapers” Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego otrzymał nagrodę w kategorii transformacja cyfrowa i został wpisany na listę wybitnych osobowości cyfrowego świata.

  Zbigniew Jagiełło od 2009 roku zarządza PKO Bankiem Polskim, który jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego. Bank od lat inicjuje projekty integrujące środowisko branży bankowej ułatwiające społeczeństwu dostęp do własnych środków i zarządzanie nimi. Jest zaangażowany w rozwój e-państwa i umożliwienie klientom bezpiecznego i prostego dostępu do usług administracji publicznej poprzez bankowość elektroniczną, jako pierwszy zaadaptował technologię blockchain wykorzystywaną do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną. Zainicjował projekt Chmury Krajowej i współpracę największych polskich banków, zakończoną utworzeniem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

  „Digital Shapers” to inicjatywa fundacji Digital Poland, której celem jest wyróżnienie wybitnych osobowości cyfrowego świata i nowych technologii.

 • 2018-11-05

  PKO Bank Polski zwyciężył w plebiscycie „Firma 100-lecia Niepodległości” organizowanym przez „Gazetę Polską”. Otrzymał również wyróżnienie za wdrażane innowacje finansowe zmieniające bankowość, począwszy od książeczek oszczędnościowych po aplikację mobilną IKO.

  PKO Bank Polski powstał 7 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret, na mocy którego powołano instytucję organizującą system oszczędnościowy, czekowy i ubezpieczeniowy - Pocztową Kasę Oszczędności. Przez lata Bank aktywnie uczestniczy w przemianach społecznych i gospodarczych Polski, finansując najważniejsze państwowe inwestycje. Dziś PKO Bank Polski jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego, a jego aplikacja mobilna IKO została uznana za najlepszą na świecie.

 • 2018-11-02

  W 11. edycji badania Top Marka realizowanego przez magazyn „Press” i Press-Service Monitoring Mediów, PKO Bank Polski utrzymał pozycję najbardziej medialnej marki w sektorze bankowym, ze względu na liczbę publikacji oraz jakość komunikacji na jego temat.

  Zgodnie z wynikami badania prowadzonego od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku ukazało się ponad 355 tys. informacji o PKO Banku Polskim. Ponad 80 proc. z nich pojawiło się w social mediach, a ponad 16 proc. w internecie. Tylko o aplikacji mobilnej IKO opublikowano ponad 3,1 tys. wzmianek, a w samym październiku 2017 r. blisko 60 tys. informacji o banku.

  Raport Top Marka 2018 powstał na podstawie nowej metodologii badania, zgodnie z którą o miejscu w rankingu decydowała siła marki mierzona liczbą publikacji oraz oceną jakości komunikacji na jej temat.

 • 2018-10-29

  Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został laureatem „Polskiego Kompasu 2018”. Kapituła nagrody doceniła go za odważne i długofalowe decyzje oraz konsekwencję w realizacji wizji PKO Banku Polskiego - lidera rynku, gotowego do starcia z największymi instytucjami finansowymi na świecie.

  Zbigniew Jagiełło, od 2009 roku pełni funkcję prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, od tego czasu zainicjował wiele istotnych projektów mających wpływ na efektywność Banku i jego Grupy Kapitałowej, jaki np. transformacja cyfrowa, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jaki i usług dla klientów. Innym dokonaniem, mającym wpływ na krajowy sektor bankowy, było zainicjowanie współpracy największych polskich banków, zakończone utworzeniem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

  „Polskimi Kompasami” redakcja „Gazety Bankowej” nagradza menedżerów aktywnie wspierających budowę silnej pozycji polskiej gospodarki na arenie europejskiej i światowej.

 • 2018-10-23

  W pierwszej edycji konkursu Architekci Innowacji PKO Bank Polski zdobył podwójne wyróżnienie. Kapituła doceniła program akceleracyjny „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” w kategorii „Budowanie kultury innowacji” oraz technologię ZenCard w ramach „Wdrożenia innowacji”.

  Innowacyjność jest dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego. W ramach adresowanego do start-upów autorskiego programu „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” Bank oferuje możliwość weryfikacji biznesu i technologii w dedykowanym środowisku, obejmującym oddziały laboratoryjne, dostęp do danych za pośrednictwem API Sandbox oraz wsparcie bankowych mentorów. A dzięki bezpośredniej inwestycji w spółkę fintechową ZenCard klienci firmowi PKO Banku Polskiego mogą korzystać z systemu lojalizacji klientów, który w trakcie transakcji płatniczej kartą lub gotówką przyznaje automatycznie rabaty i zniżki.

  Celem konkursu Architekci Innowacji organizowanego przez „Puls Biznesu” i E&Y jest wyłonienie innowacyjnych projektów technologicznych i dobrych praktyk w zakresie stosowania nowych technologii.

 • 2018-10-18

  W XIII edycji konkursu The Best Annual Report PKO Bank Polski po raz kolejny otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best”.

  W tym roku jego raport roczny zdobył najwięcej, bo aż 91,13 punktów na 100 możliwych. Bank jest rekordzistą tego konkursu, po raz 6 z kolei zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Jego raporty roczne uchodzą za przykład modelowego raportowania i wzorowej komunikacji z rynkiem.

  Celem konkursu organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oczekujących wiarygodnych informacji.

 • 2018-10-15
  NAJLEPSZY BANK MOBILNY

  W piątej edycji konkursu Złoty Laur „Super Biznesu” PKO Bank Polski zdobył nagrodę w kategorii „Finanse i ubezpieczenia” jako najlepszy bank mobilny. Został doceniony za działania na rzecz rozwoju oraz upowszechniania płatności mobilnych, a także wkład w powstaniu krajowego, powszechnego systemu płatności mobilnych BLIK. Zwrócono też uwagę na tworzenie oraz popularyzację przez Bank innowacyjnych i przyjaznych klientom rozwiązań.

  Kapituła konkursu Złoty Laur honoruje osoby i instytucje mające znaczący wpływ na polską gospodarkę i życie społeczne. Dla PKO Banku Polskiego to już czwarta statuetka w tym konkursie. Wcześniej był nagradzany m.in. za aktywność w rozwijaniu bankowości mobilnej i internetowej oraz zaangażowanie w budowę e-państwa, przejęcie części polskich aktywów skandynawskiej grupy Nordea oraz rewitalizację Szkolnych Kas Oszczędności a także wspieranie kultury.  

 • 2018-10-09

  W konkursie e-Commerce Polska awards 2018 organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej aplikacja IKO PKO Banku Polskiego zdobyła tytuł „best banking application”. Jury uznało ją za najbardziej innowacyjną i popularną aplikację mobilną.

  Klienci Banku coraz częściej używają aplikacji IKO jako podstawowego narzędzia do zarządzania finansami osobistymi. Najczęściej przy jej pomocy wykonują przelewy oraz płatności w internecie. Udzielają jej również najwyższych ocen, które w sklepach mobilnych (Google Play, App Store i Windows Phone Store) są średnio na poziomie 4,7 gwiazdek na 5 możliwych.

 • 2018-10-02

  W Konkursie Biuletynów Firmowych 2018 wydawnictwa PKO Banku Polskiego zdobyły trzy nagrody. Portal „Bankomania” i magazyn dla pracowników „Nasz Bank” zwyciężyły w swoich kategoriach czyli kolejno - biuletyn zewnętrzny, publikacje elektroniczne i biuletyn wewnętrzny, publikacje drukowane. Na trzecim miejscu podium, w kategorii biuletyn zewnętrzny znalazła się również „Bankomania” w wersji drukowanej.

  Jury wysoko oceniło te projekty za jakość tekstów oraz atrakcyjność wizualną a także dostosowanie do oczekiwań i preferencji odbiorców.  

  Konkurs Biuletynów Firmowych organizuje agencja custom publishing Agape specjalizująca się w przygotowywaniu wydawnictw i newsletterów firmowych.

 • 2018-09-18

  Po raz kolejny PKO Bank Polski został doceniony przez studentów. W prestiżowym rankingu pracodawców - Universum Student Survey – w kategoriach: biznes oraz prawo znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce. Studenci wysoko ocenili Bank za innowacje technologiczne, bogaty pakiet świadczeń dla pracowników i działania zgodne z etyką.

  Doroczne badanie Talent Survey firmy doradczej Universum jest jednym z największych na świecie. Dotyczy preferencji i celów zawodowych, kariery oraz branży, w jakiej ankietowani chcieliby pracować. W tegorocznej polskiej edycji udział wzięło ponad 17,5 tysiąca studentów z 71 krajowych uczelni. Oceniali oni pracodawców m.in. z obszarów: biznes, inżynieria, IT, kierunki humanistyczne, kierunki ścisłe, prawo, zdrowie i medycyna.

 • 2018-09-17

  Według rankingu Book of Lists 2018/2019 przygotowywanego przez magazyn Warsaw Business Journal, PKO Bank Polski po raz kolejny został liderem kategorii banki w Polsce. Liderami w swoich kategoriach były też PKO Leasing i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

  Book of Lists – przewodnik po polskim biznesie oraz gospodarce i jednocześnie ranking największych firm według sektorów, od 23 lat obecny jest na polskim rynku wydawniczym.

 • 2018-09-12
  BROKER 2017 ROKU

  PKO Bank Polski zdobył aż trzy nagrody w międzynarodowym konkursie CEE Capital Markets & Fintech Awards. Program akceleracji „Let's Fintech with PKO Bank Polski!” okazał się najlepszy w kategorii Institutional Innovator. Technologia ZenCard została nagrodzona w kategorii Fintech Innovation of the Year, a Dom Maklerski PKO Banku Polskiego za najwyższą wartość pozyskanych transakcji.

  Celem CEE Capital Markets & Fintech Awards jest zwrócenie uwagi globalnych inwestorów na dynamicznie rozwijające się firmy, gospodarkę i innowacje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorem konkursu jest CEE Business Media Sp. z o.o.

 • 2018-06-27

  W czwartej edycji konkursu Portfel Roku Tygodnika Wprost aplikacja mobilna IKO zwyciężyła w kategorii „wygoda i szeroki dostęp”. Została doceniona za innowacyjność oraz funkcjonalność. Zajmuje pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej w trzech największych sklepach z aplikacjami: Google Play, App Store i Windows Phone Store.

  Celem konkursu jest promocja najciekawszych na rynku produktów i usług finansowych. O nagrodę rywalizują banki i instytucje pośredniczące w obrocie finansowym, fintechy, firmy doradcze i te związane z usługami dla sektora finansowego.

 • 2018-06-22

  W czwartej edycji rankingu Dziennika Gazety Prawnej Gwiazdy Bankowości PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii innowacyjność i otrzymał tytuł Gwiazdy Innowacyjności.

  Jury doceniło Bank także za tempo rozwoju i strukturę biznesu. PKO Bank Hipoteczny zajął trzecie miejsce w kategorii Gwiazda Bankowości Specjalistycznej.

 • 2018-06-21

  W 26. edycji konkursu Gazety Bankowej – Najlepszy Bank, PKO Bank Polski zdobył nagrodę w kategorii duże banki komercyjne. Doceniono wyniki za 2017 rok – PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld PLN i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem.

  Eksperci oceniali banki przede wszystkim w zakresie wskaźników dynamiki, struktury portfela oraz efektywności działalności. PKO Bank Polski otrzymał największą liczbę punktów.

 • 2018-06-21

  W drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii „Filantrop Polski”. Został doceniony za zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego kraju.

  Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Angażuje się w inicjatywy, które promują patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes oraz naukę. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, sportowe, charytatywne.

  Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną, prospołeczną i ekologiczną.

 • 2018-06-07

  Kapituła konkursu XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego pod patronatem Związku Banków Polskich wybrała usługę rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez bankowość elektroniczną iPKO „Projektem Roku 2017”. O zwycięstwie zdecydowały kompleksowość i uniwersalizm rozwiązania oraz jego wpływ na rozwój e-administracji.

  PKO Bank Polski jako pierwszy na rynku, udostępnił swoim Klientom usługę złożenia w systemie transakcyjnym iPKO jednego, wspólnego wniosku o otwarcie rachunku firmowego i rejestrację firmy w CEIDG bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

 • 2018-06-06

  PKO Bank Polski uzyskał najwyższą ocenę i zwyciężył w klasyfikacji Lider komunikacji online (w kategorii duże spółki giełdowe) w jedenastej edycji konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

  Analizowano komunikację z inwestorami, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, czy z wykorzystaniem innych kanałów i narzędzi, a także prezentacje dla inwestorów, które dotyczyły wyników finansowych i bieżącej działalności spółek. Kapituła konkursu zwracała również uwagę na zawartość serwisów przeznaczonych dla inwestorów, ich wygląd oraz łatwość w poruszaniu się po nim.

 • 2018-05-25

  W trzeciej edycji rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w kategorii oferta bankowa. Doceniono przygotowaną przez Bank ofertę depozytowo-transakcyjną i kredytową, dzięki której właściciele gospodarstw rolnych mogą sfinansować zarówno bieżące wydatki jak i inwestycje związane z prowadzoną działalnością.

  Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika firmy Martin & Jacob, która prowadzi autorskie analizy rynku rolnego opracowany, powstał na podstawie badania zrealizowanego w pierwszym kwartale tego roku. Przeprowadzono je na próbie ponad 9,4 tys. rolników.

 • 2018-05-23

  W siódmej edycji rankingu Listki CSR Polityki PKO Bank Polski otrzymał Biały Listek. Został doceniony za odpowiedzialne prowadzenie biznesu, m.in. dbałość o relacje z Klientami i partnerami biznesowymi, kompleksowe zarządzanie personelem oraz oferowanie pracownikom benefitów pozapłacowych, a także wspieranie lokalnych społeczności i działania w oparciu o zdefiniowane i komunikowane wartości.

  Ranking przygotowywany jest we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 • 2018-05-17

  W konkursie Warsaw Corporate Film Festival PKO Bank Polski zdobył pięć nagród. Spot „Kluczowe decyzje” – wyreżyserowany przez nominowanego do nagrody Oscara Tomasza Bagińskiego – był pierwszy w kategoriach: komunikacja marketingowa B2C i efekty specjalne oraz drugi w kategorii zdjęcia. Z kolei reklama „Dowiedz się, co Maciek musiał zanim założył PKO Konto dla Młodych” zajęła pierwsze miejsce w kategorii reżyseria i drugie w komunikacji marketingowej B2C.

  Warsaw Corporate Film Festival to pierwszy w Polsce festiwal filmów korporacyjnych o zasięgu międzynarodowym podczas którego nagrodzono najlepsze filmy korporacyjne.

 • 2018-05-10

  Platforma Trudatum, opracowana we współpracy PKO Banku Polskiego i start-upu Coinfirm, wygrała w konkursie FinTech & InsurTech Awards w kategorii blockchain technology.

  PKO Bank Polski, jako pierwsza polska instytucja finansowa, rozpoczął wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain, która na początek posłuży weryfikacji autentyczności dokumentów bankowych. Celem konkursu organizowanego przez spółkę MM Conferences jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży finansowej oraz ubezpieczeniowej.

 • 2018-04-25

  W drugiej edycji rankingu komunikacji spółek publicznych z rynkiem PKO Bank Polski zdobył tytuł Transparentna Spółka Roku 2017 z indeksu WIG 20.

  Doceniono sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz stosowane zasady ładu korporacyjnego. Przygotowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy Parkiet ranking Transparentna spółka roku powstaje na podstawie badania ankietowego. To inicjatywa adresowana do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Jej celem jest ocena transparentności firm.

 • 2018-04-25

  PKO Bank Polski został laureatem konkursu Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca organizowanego przez agencję informacyjną Newseria. Uznanie jury zyskały warunki pracy, system motywacyjny i możliwości rozwoju.

  Doceniono też nowoczesny system motywacyjny, bogatą ofertę świadczeń pozapłacowych i inicjatywy, które sprzyjają przyjaznej atmosferze pracy i ułatwiają godzenie jej z życiem prywatnym. Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników.

 • 2018-04-24

  W 9. edycji rankingu Złoty Bankier PKO Bank Polski zdobył statuetkę w kategorii kredyt hipoteczny za kredyt Własny Kąt Hipoteczny, który został doceniony za niskie koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Uznanie ekspertów zyskała również Mini Ratka, wyróżniająca się „wakacjami” kredytowymi, a także infolinia Banku za kompetencje i kulturę osobistą konsultantów oraz ergonomia kanałów elektronicznych. Z kolei internauci docenili działania Banku w mediach społecznościowych, spot reklamowy „Kluczowe decyzje” oraz inicjatywę społeczną - PKO Bieg Charytatywny.

 • 2018-04-12

  PKO Bank Polski znalazł się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców rankingu Pracodawca Roku 2017 międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC.

  Bank ma mocną pozycję najlepszego pracodawcy w sektorze finansowym i regularnie jest na liście Top 10 w zestawieniu AIESEC. Ranking powstaje na podstawie badania przeprowadzanego wśród studentów IV i V roku studiów o kierunkach ekonomicznych z największych ośrodków akademickich w Polsce. Jego celem jest analiza preferencji studentów, które dotyczą wyboru przyszłego pracodawcy, ale też ocena perspektyw na rynku pracy dla środowiska studenckiego.

 • 2018-03-28

  Według rankingu portalu PR News, podsumowującego IV kwartał 2017 rok, PKO Bank Polski utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce.

  Liczba kont osobistych prowadzonych przez Bank rośnie systematycznie od 2 lat  – na koniec ubiegłego roku przekroczyła 7,1 mln rachunków dając w skali roku największy przyrost liczby rachunków tego rodzaju, wśród polskich banków tj. o 284 tys. Wbrew spadkowym tendencjom na rynku liczba kart kredytowych z logo PKO Banku Polskiego w roku 2017 zwiększyła się o 15 tys. Również pod względem wydanych kart bankowych ogółem PKO Bank Polski pozostaje liderem.

 • 2018-03-27

  W Rankingu Giełdowa Spółka Roku 2017 PKO Bank Polski zdobył Mistrza GPW. To nagroda internautów – inwestorów indywidualnych przyznana przez czytelników „Pulsu Biznesu” i portalu Bankier.pl. Bank w finale głosowania zmierzył się z CD Projekt. Internauci zdecydowali o wygranej PKO Banku Polskiego stosunkiem głosów 55 proc. do 45 proc. 

  PKO Bank Polski jest liderem nowoczesnej bankowości. Najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość rynkowa Banku na koniec 2017 roku wyniosła 55 mld zł. Kurs akcji w ubiegłym roku wzrósł o 57,5 proc.

 • 2018-03-23

  Za praktyki dotyczące uczciwego i przejrzystego prowadzenia biznesu z poszanowaniem norm etycznych oraz działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności PKO Bank Polski został nagrodzony w czwartej edycji konkursu Etyczna Firma.

 • 2018-03-22

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otrzymał statuetkę Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego domu maklerskiego w 24. edycji organizowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet konkursu Byki i Niedźwiedzie.

  O zwycięstwie Domu Maklerskiego zdecydowały m.in. organizacja dwóch największych ubiegłorocznych debiutów, czyli Play Communications oraz Dino i aktywność na rynku wtórym.

 • 2018-03-21

  Kapituła konkursu e-Dukat 2017 uznała ZenCard Sp. z o.o., spółkę fintechową z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, za najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych i nagrodziła go statuetką e-Dukata 2017.
 • 2018-03-07

  PKO Skarbowy, subfundusz z oferty PKO TFI, został uhonorowany nagrodą Alfa w kategorii Bestseller.

  Wyróżnienie to przyznawane jest detalicznym funduszom inwestycyjnym otwartym, które w minionym roku cieszyły się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto. Nagroda Alfa przyznawana jest przez firmę Analizy Online. Ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.

 • 2018-03-02

  PKO Bank Polski  po raz kolejny okazał się niekwestionowanym liderem bankowości mobilnej według raportu za IV kwartał 2017 roku portalu PR News.

  O jego pozycji zdecydowały: prawie 2,3 miliona klientów korzystających z usług banku za pośrednictwem urządzenia mobilnego (IKO, wersja lajt i pełna wersja serwisu iPKO), prawie 1,3 miliona klientów przynajmniej raz w miesiącu logujących się do aplikacji IKO, 14 milionów transakcji mobilnych w IV kwartale 2017 roku.

 • 2018-03-01

  W VII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii „Zdrowie”.

  Uznanie kapituły zyskały praktyki Banku związane z jednym z najbardziej cenionych benefitów pracowniczych – opieką medyczną. PKO Bank Polski łączy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby pracowników. Zapewnia im dodatkową opiekę medyczną i dostęp do fachowej pomocy. Jednocześnie promuje zdrowy styl życia i wspiera pracowników w trosce o zdrowie.

 • 2018-03-01

  W III edycji rankingu Instytucja Roku prowadzonego przez portal Mojebankowanie.pl, PKO Bank Polski został uhonorowany statuetkami w kategoriach: „Przyjazne otwarcie konta firmowego” i „Przyjazne otwarcie konta przez internet” – dla klientów indywidualnych. Nagrodę specjalną otrzymało także Biuro Prasowe PKO Banku Polskiego.
 • 2018-03-01
  BROKER 2017 ROKU

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nagrodą Broker Roku 2017, m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji o największej łącznej wartości w 2017 roku i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku.

  Z kolei PKO Bank Polski SA został nagrodzony za najwyższą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP.

  Za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot nagrodę otrzymała spółka PKO BP Finat Sp. z o.o.

 • 2018-02-23

  PKO Bank Polski jest najdroższą marką krajowego sektora finansowego.

  W 14. edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2017 dziennika Rzeczpospolita marka Banku została wyceniona na 2,7 mld PLN. Bank jest też trzecim najbardziej wartościowym brandem w kraju.

 • 2018-02-19

  W marcu 2018 roku IKO zajęło 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie, opublikowanym w Retail Banker International.

  Ranking opiera się na ocenach klientów, wystawionych w sklepach z aplikacjami na iOS oraz Android. IKO z łączną oceną 4,8/5 przy niemal 150 tys. ocen wyprzedziło banki z całego świata, a także było jedyną aplikacją bankowości mobilnej z Polski uwzględnioną w rankingu.

 • 2018-02-01

  W konkursie The Heart Open Innovation Awards 2017 nagrodzona została współpraca PKO Banku Polskiego i spółki fintechowej ZenCard.

  Kapituła składająca się z przedstawicieli korporacji aktywnie działających w świecie start-upów doceniła kooperację prowadzącą do wdrożenia innowacji technologicznych, rozszerzenia oferty, tworzenia nowych doświadczeń klientów.

 • 2018-01-23

  PKO Bank Polski został wyróżniony przez Operę Krakowską statuetką VOX OPERA 2017. Otrzymał ją za wieloletnią współpracę i aktywne wspieranie działalności krakowskiego teatru.

  Bank od lat współpracuje z Operą Krakowską wspierając rozwój jej programu artystycznego. Dzięki jego aktywności odbyły się premiery m.in.: „Tannhäuser” Richarda Wagnera, „Cyganeria” Giacomo Pucciniego czy „Turek we Włoszech” Gioacchino Rossiniego.

 • 2018-01-23

  W rankingu The World’s Best Trade Finance Providers eksperci z magazynu „Global Finance” wspólnie z analitykami branżowymi i ekspertami rynku uznali PKO Bank Polski za krajowego lidera finansowania handlu 2018.

  Kryteriami oceny były przede wszystkim wielkość transakcji i ich globalny zasięg, jakość obsługi oraz konkurencyjne ceny.

 • 2018-01-10

  Zespół analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego SA zwyciężył w rankingu prognoz makroekonomicznych na 2017 rok przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet. Celnością przewidywań pokonał 20 innych konkurentów.

 • 2018-01-10

  W szesnastej edycji rankingu analityków giełdowych opracowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet triumfował zespół Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 • 2018-01-10

  PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w globalnym rankingu Bloomberga prognoz 13-tu głównych par walutowych na koniec 4 kwartału 2018 roku.

  Poza trafnością prognozy, w rankingu Bloomberga, liczyły się również prawidłowe przewidywania trendu na cztery kwartały do przodu.