Nagrody PKO Banku Polskiego w 2023 r.

 • 2023-12-14

  PKO Bank Polski otrzymał od amerykańskiego banku JP Morgan prestiżowe wyróżnienie Platinum Quality Recognition Award w kategorii Global Clearing.

  JP Morgan docenił PKO Bank Polski za najwyższą jakość operacji międzynarodowych, wśród których 99,35% stanowiły operacje wykonane bezbłędnie.

  PKO Bank Polski obecnie rozlicza transakcje w 23 walutach i prowadzi 240 rachunków dla banków z Europy, Ameryki, Azji, Australii i Afryki.

  Więcej

 • 2023-12-07

  PKO Bank Polski został laureatem konkursu Global Banking & Finance Awards 2023, w którym w kategorii Eastern Europe otrzymał dwa tytuły: Best Investment Bank oraz Best Corporate Bank.

  Jury doceniło zaangażowanie banku w rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu oraz jego dążenia do osiągania najwyższych standardów jakości obsługi. Zwrócono także uwagę na systematyczne pogłębianie współpracy z największymi korporacjami i klientami zagranicznymi poprzez oferowany im w ramach Grupy Kapitałowej szeroki dostęp do funduszy na finansowanie strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Nagrody Global Banking & Finance Awards są przyznawane od 2011 roku w uznaniu za osiągnięcia, innowacje, inspirujące zmiany oraz doskonałość w świecie finansowym.

 • 2023-12-07

  PKO Bank Polski zdobył wyróżnienie w konkursie Innowator ESG, w kategorii G – innowacje w zakresie ładu korporacyjnego. Kapituła doceniła standaryzację wymagań ESG dla dostawców PKO Banku Polskiego.

  PKO Bank Polski odpowiedzialnie zarządza relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne. W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju sformalizował proces doboru dostawców pod kątem kryteriów ESG.

  Konkurs Innowator ESG jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia ESG. Jego celem jest wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach.

  Więcej

 • 2023-11-30

  PKO Bank Polski zajął 1. miejsce w konkursie CEE 23 SME Banking Awards w kategorii „cyfrowa pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw” i 3. miejsce w kategorii „bankowość internetowa dla MSP”.

  Konkurs CEE SME Banking Awards od kilku lat organizuje stowarzyszenie bankowców SME Banking Club. W ramach tej inicjatywy banki i fintechy nagradzane są za najlepsze rozwiązania cyfrowe dla klientów z sektora MSP w regionie CEE.

  Więcej

 • 2023-11-30

  Karty płatnicze PKO Banku Polskiego wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu zostały nagrodzone w kategorii Zielone Oblicze Technologii podczas konferencji „Future of Payments”, organizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

  PKO Bank Polski od połowy tego roku wydaje swoim klientom karty płatnicze z tworzywa Ocean Plastic® pochodzącego od organizacji Parley for the Oceans. PKO Bank Polski to pierwszy bank w Polsce, który dołączył do wąskiego grona wydawców kart płatniczych wykonanych z tego tworzywa.

  Więcej

 • 2023-11-23

  Kapituła XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP przyznała PKO Bankowi Polskiemu nominację w kategorii Narodowy Sukces.

  Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest raz do roku. Stanowi cenne i prestiżowe wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych.
 • 2023-11-21

  PKO Bank Polski otrzymał specjalne wyróżnienie Highly Commended w konkursie European Contact Centre and Customer Service Awards (ECCCSA), w kategorii Most Effective Improvement Initiative za projekt Program TWÓJ POTENCJAŁ w Pionie Transformacji Usług.

  Jury doceniło działania banku na rzecz rozwoju kompetencji i talentów pracowników, realizowane w związku z transformacją usług, centralizacją funkcji, optymalizacją procesów i robotyzacją powtarzalnych czynności.

  ECCCSA to największy w Europie konkurs dla branży contact center i obsługi klienta. Celem inicjatywy jest popularyzowanie najwyższych standardów obsługi klienta. PKO Bank Polski już po raz piąty z rzędu znalazł się w finale tego konkursu.

 • 2023-11-16

  PKO Bank Polski zdobył „Nagrodę Społeczności” w konkursie Digital Excellence Awards 2023 za PKO Płacę później.

  PKO Płacę później to usługa z zakresu płatności odroczonych. PKO Bank Polski jako pierwszy bank w Polsce i jeden z nielicznych na świecie samodzielnie udostępnił ją swoim klientom w listopadzie 2022 roku. Od czasu uruchomienia usługi łączna kwota transakcji odroczonych z PKO Płacę później wyniosła już 198 mln zł.

  Digital Excellence Awards 2023 to inicjatywa skierowana do organizacji, które chcą przedstawić swoje sukcesy transformacyjne.

  Więcej
 • 2023-11-29

  Kapituła konkursu Diamenty Innowacji w kategorii „Innowacja Roku: Finanse” wyróżniła ofertę PKO Leasing dla klientów PKO Banku Polskiego, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w serwisie iPKO, całkowicie online, mogą podpisać umowę leasingową na zakup samochodu.

  PKO Bank Polski, we współpracy z PKO Leasing, wprowadził unikatową ofertę, pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku w zakresie leasingu używanych pojazdów. Z oferty można skorzystać w bankowym serwisie internetowym iPKO bez wychodzenia z biura i bez zbędnych formalności. Klient podpisuje umowę całkowicie online.

  Diamenty Innowacji to przyznawane przez Executive Club nagrody dla liderów biznesu, których działania są innowacyjne i wyznaczają kierunki rozwoju swoich branż.

  Więcej

 • 2023-11-02

  PKO Bank Polski został zwycięzcą kategorii banki w 16. edycji rankingu Top Marka.

  Siła medialna marki PKO Banku Polskiego została oszacowana na ponad 8,4 mln punktów. To druga wartość medialnej siły marki w generalnym zestawieniu, obejmującym 500 marek z 50 branż obecnych na polskim rynku.

  Top Marka to największe badanie medialne w Polsce realizowane przez magazyn „Press” oraz PSMM Monitoring & More. 

  Więcej
 • 2023-10-26

  W rankingu „TOP 200 najlepszych polskich marek” miesięcznika „Forbes” PKO Bank Polski, jest pierwszy w kategorii banki i trzeci w ogólnym zestawieniu (zachowując ubiegłoroczne pozycje). Wartość marki PKO Banku Polskiego została oszacowana na niemal 3,8 mld zł.

  Ranking powstał przy udziale firmy badawczej Minds & Roses, na bazie badania konsumenckiego. W ponad 1300 wywiadach przeanalizowano ponad 300 marek. Miarą zestawienia jest wartość marek, która  została policzona na podstawie ich pozycji i sprzedaży osiąganej na polskim rynku.
 • 2023-10-25

  PKO Bank Polski zajął 3 miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” w 22. edycji rankingu Przyjazny Bank „Newsweeka”. Audytorzy oceniali m.in.: zdalne kanały komunikacji i operacji, jakość obsługi w nich, bankowość mobilną.

  W rankingu klasyfikowanych i oceniany było 10 banków, które na koniec 2022 roku prowadziły przynajmniej 1 mln rachunków ROR, grupując w sumie ponad 85 proc. posiadaczy tych rachunków w Polsce.
 • 2023-10-19

  PKO Bank Polski zwyciężył w międzynarodowym konkursie Global Retail Banking Innovation Awards 2023. Jury konkursu przyznało bankowi pierwsze miejsce w kategorii “Outstanding Customer Relations & Brand Engagement Initiative”, za działania związane z budowaniem jego obecności w Metaverse.

  Uzasadniając przyznanie nagrody, organizatorzy zwrócili uwagę na innowacyjne podejście przy organizacji Wirtualnych Targów Pracy #PKOBankTalentów oraz działania marketingowe budujące zaangażowanie użytkowników platform metawersowych wokół marki PKO Banku Polskiego.

  Konkurs Global Retail Banking Innovation Awards jest organizowany przez magazyn The Digital Banker. W tegorocznej edycji jury oceniało 530 projektów zgłoszonych przez 190 banków z całego świata.

  Więcej

 • 2023-10-04

  Wolontariat Pracowniczy PKO Banku Polskiego został wyróżniony nagrodą „Wawa Bohaterom”, za pomoc niezłomnym Bohaterom Powstania Warszawskiego.

  Od 2017 roku wolontariusze z banku w ramach projektu PKO Bohaterom, wspierają Powstańców Warszawskich i udzielają im konkretnej pomocy, a dzięki kontaktom ze Związkiem Powstańców Warszawskich dobrze znają ich potrzeby.

  Nagroda „Wawa Bohaterom” ustanowiona została w 2018 roku przez TVP3 Warszawa. Celem inicjatywy jest wyróżnienie osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób wyróżniają się działalnością na rzecz Powstańców Warszawskich.

  Więcej
 • 2023-10-11

  PKO Bank Polski został doceniony przez Komisję Nadzoru Finansowego jako Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacjom. KNF wyróżniła bank za zaangażowanie w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym.

  PKO Bank Polski od dwóch lat oferuje ugody dla kredytobiorców frankowych, w procesie mediacji z udziałem Sądu Polubownego przy KNF. Przyznane wyróżnienie promuje wśród instytucji finansowych polubowne metody rozwiązywania sporów z klientami.

  Więcej

 • 2023-10-13

  PKO Bank Polski zdobył 3 nagrody w konkursie The Best Annual Report 2022. Po raz kolejny z rzędu został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of The Best”. Koleją nagrodę bank otrzymał za najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach. Trzecia nagroda została przyznana za stały, wysoki poziom sprawozdania finansowego.

  Raport roczny PKO Banku Polskiego doceniono głównie za sposób prezentacji, podejście do poszczególnych elementów sprawozdania oraz kompletność ujawnień wynikających z przepisów.

  Konkurs The Best Annual Report od 18 lat organizuje Instytut Rachunkowości i Podatków.

  Więcej

 • 2023-09-29

  Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego odprowadziła do budżetu państwa ponad 1,644 mld zł podatku CIT za rok 2022 i pod względem wartości zapłaconego podatku CIT za ten okres zajęła drugą pozycję na liście podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi.

  PKO Bank Polski od lat znajduje się w czołówce przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów listy największych podatników podatku CIT. Od kilku lat bank płaci podatek dochodowy jako Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego.
 • 2023-09-25

  PKO Bank Polski otrzymał nagrodę Mecenas Łódzkiej Kultury 2023, w kategorii duży przedsiębiorca. Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla mecenatu banku nad wystawami stałymi Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz zaangażowania banku w promocję oferty programowej Muzeum.

  Wyróżnienie Mecenas Łódzkiej Kultury przyznawane jest od 2016 roku. Otrzymują je podmioty, które w swoich strategiach działania za cel szczególny stawiają wspieranie łódzkiej kultury, działalność charytatywną oraz wrażliwość na potrzeby społeczne. 

  Więcej
 • 2023-06-28

  PKO Bank Polski zajął trzecie miejsce w konkursie Lider 2022, w kategorii bankowość. Został nagrodzony za otwarcie placówki w Metaverse. Ponadto otrzymał wyróżnienie za rozwiązania w technologii RPA, wspierające procesy związane z ustawowymi wakacjami kredytowymi. Kapituła doceniła nowoczesne koncepcje tych projektów i zastosowanie w nich innowacyjnych rozwiązań.

  Z kolei w kategorii ubezpieczenia i inne instytucje finansowe, drugie miejsce na podium zajął PKO Leasing z PKO Leasing Online. Spółka została też wyróżniona za „Wideoweryfikację klientów w procesie leasingowym za pośrednictwem platformy Autenti”.

  „Gazeta Bankowa” już po raz 21 nagrodziła firmy, które dokonały najciekawszych i najbardziej praktycznych wdrożeń technologicznych.

  Więcej

 • 2023-06-20

  PKO Bank Polski zajął 3. miejsce w XXVIII edycji „Rankingu banków w Polsce”, w kategorii lider popularności wśród klientów. Redakcja Miesięcznika Finansowego „BANK” przyznała tę nagrodę na podstawie analizy wartości należności od klientów i zobowiązań wobec nich oraz dynamiki zmian tych parametrów. 

  „Ranking banków w Polsce” stanowi szczegółową analizę wyników finansowych z dwóch minionych lat, osiągniętych przez największe banki działające na polskim rynku.

 • 2023-06-15

  PKO Bank Polski został dwukrotnie wyróżniony w konkursie Polish Contact Center Award 2023. W kategorii najlepsze doskonalenie organizacji wyróżniono Program Twój Potencjał w Pionie Transformacji Usług, nakierowany na wspieranie rozwoju pracowników i budowanie wewnętrznych ścieżek kariery. W kategorii obsługa klienta w języku ukraińskim, jury doceniło Annę Karpliuk z lubelskiego Contact Center banku za wysokie standardy komunikacji.

  Polish Contact Center Awards organizuje Stowarzyszenie Marketingu SMB. To najważniejszy konkurs polskiej branży contact center i customer service. Jego celem jest promocja i zwiększenie prestiżu pracy w zdalnej obsłudze klienta.

 • 2023-06-13

  PKO Bank Polski w 2. edycji konkursu Mocarze Hiperautomatyzacji otrzymał nagrodę specjalną Jury HiperMocarz Automatyzacji. Bank został doceniony za zastosowanie technologii Robotic Process Automation przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych.

  Głównym celem konkurs Mocarze Hiperautomatyzacji jest nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji. Ich efektywność mierzona jest poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.
  Mocarze Hiperautomatyzacji

 • 2023-06-13

  W dwunastej edycji rankingu Listki CSR Polityki PKO Bank Polski został odznaczony Białym Listkiem. Wyróżnienie przyznano na podstawie oceny działalność banku w aspekcie środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G).

  W rankingu przygotowywanym przez „Tygodnik Polityka”, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu firmy honorowane są Złotymi, Srebrnymi i Białymi Listkami CSR, z kolei liderzy neutralności klimatycznej – Zielonymi Listkami.
  Listki CSR Polityki

 • 2023-06-06

  PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w 9. edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości”, w kategorii gwiazda stabilności. O jego pozycji zdecydowały przede wszystkim wyniki finansowe.

  Ranking „Gwiazdy Bankowości” organizuje „Dziennik Gazeta Prawna” wspólnie z firmą doradczą PwC Polska. W 9. edycji banki oceniane były w 7 kategoriach. Ocena dokonana została na podstawie ankiet i zaudytowanych sprawozdań finansowych, wyników badania przeprowadzanego wśród klientów oraz prac kapituły konkursu.

 • 2023-06-02

  PKO Bank Polski został uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie. W sezonie 2022/2023 bank sprawował opiekę sponsorską nad organizacją i prezentacją wydarzeń artystyczno-kulturalnych stołecznej sceny muzyki koncertowej.

  Od jedenastu lat bank jest mecenasem warszawskiej filharmonii i wspiera realizacje znakomitych projektów artystycznych w jej wyjątkowym programie kulturalnym.

  Więcej

 • 2023-06-01

  W 9. edycji Rankingu 200 największych polskich firm „Wprost” PKO Bank Polski był pierwszy spośród banków, w branżowej kategorii finanse. W zestawieniu ogólnym zajął 8 pozycję, to awans względem ubiegłego roku.

  W rankingu „Wprost” przedsiębiorstwa są oceniane pod kątem przychodów, na liście znajdują się wyłącznie firmy z dominującym polskim kapitałem.

 • 2023-05-31

  PKO Bank Polski zajął pierwsze miejsce w rankingu Finnoscore 2023 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. Bank został najwyżej oceniony za bankowość online, aplikację mobilną, atrakcyjność dla potencjalnych klientów oraz zdalny onboarding. To wyróżnienie potwierdza silną pozycję banku, który jest liderem technologicznym, nie tylko w polskim sektorze bankowym, ale również w porównaniu ze światową czołówką banków.

  Ranking Finnoscore opiera się na publicznie dostępnych informacjach i obiektywnie ocenia cyfrową dojrzałość oraz doświadczenie banków w zakresie innowacji. Badaniu podlegało 300 kryteriów w 12 wybranych segmentach. Analizie poddano 230 banków z 26 krajów w Europie i Ameryce Północnej.

  Więcej

 • 2023-05-30

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zostało laureatem plebiscytu Herosi Rynku Kapitałowego w kategorii „Dom Maklerski”. Wyróżnienie jest dowodem na doskonałą jakość świadczonych usług i zdolność reagowania na potrzeby klientów.

  Konkurs Herosi Rynku Kapitałowego ma na celu wyróżnienie m.in. spółek i analityków, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

  Więcej

 • 2023-05-29

  W rankingu Złoty Bankier 2023 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii produktowej – kredyt hipoteczny. Bank odznaczył się na tle konkurencji m.in. atrakcyjną ofertą cenową kredytów hipotecznych zawierającą pełen zestaw opcji dla klientów wybierających różne rodzaje oprocentowania. W kategorii konto dla dziecka PKO Bank Polski zajął drugie miejsce. Organizator wyróżnił bank za korzystną ofertę oszczędnościową dla najmłodszych.

  Ranking Złoty Bankier organizowany przez Bankier.pl i „Puls Biznesu” odbył się już po raz czternasty. 

  Więcej


  Złoty Bankier 2023

 • 2023-05-23

  Rachunek inwestycyjny dla klientów indywidualnych oferowany przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2022 został uznany za najlepszy w Polsce. Otrzymane wyróżnienie jest wynikiem pozytywnych opinii i ocen inwestorów, które potwierdzają doskonałą jakość usług świadczonych przez Biuro Maklerskie oraz zdolność reagowania na potrzeby klientów.

  Ogólnopolskie Badanie Inwestorów zorganizowało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 • 2023-05-23

  PKO Bank Polski został wyróżniony w 11. edycji konkursu Best in Cloud za Platformę Zaawansowanej Analityki Danych ML Ops.Jury doceniło elastyczność i skalowalność platformy oraz jej innowacyjność i wpływ na kreowanie nowych rozwiązań biznesowych.

  Platforma ML Ops to najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie w polskim sektorze bankowym i fundament do wdrażania nowych technologii w banku.

  Konkurs Best in Cloud organizuje spółka IDG Poland. Jego celem jest wskazanie organizacji wyróżniających się pod względem osiągnieć w zakresie zastosowań rozwiązań Cloud Computing oraz zarządzania IT z wykorzystaniem Cloud Computing.

  Więcej

  Best in Cloud
 • 2023-05-16

  W konkursie „Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza” PKO Bank Polski otrzymał nagrodę w kategorii firma o międzynarodowym zasięgu.

  Rada Programowa Samorządowego Kongresu Trójmorza przyznała ją za podejmowanie działań na rzecz finansowania strategicznych inwestycji polskiej gospodarki budującej potencjał Inicjatywy Trójmorza, rozwijanie oferty w krajach Trójmorza oraz wielowymiarową pomoc operacyjną i charytatywną dla Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny.

 • 2023-04-24

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego nagrodą Broker Roku. Statuetkę wręczono za najwyższy udział lokalnego członka giełdy w obrotach sesyjnych akcjami z Głównego Rynku i NewConnect oraz za najwyższy udział członka giełdy w obrotach sesyjnych obligacjami skarbowymi i nieskarbowymi na rynku regulowanym oraz ASO GPW. To wyróżnienie Biuro Maklerskie banku otrzymało już po raz szósty.

  W Podsumowaniu Roku Giełdowego 2022 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zostało nagrodzone przez GPW także za najwyższy udział lokalnego członka giełdy w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat wspólnie z partnerami, podsumowuje kolejne, minione lata na polskim rynku kapitałowym. Podczas corocznej gali Podsumowanie Roku Giełdowego wręcza statuetki tym, którzy w największym stopniu przyczynili się do sukcesów rynku giełdowego.

  Więcej

 • 2023-03-30

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zostało wyróżnione statuetką Byki i Niedźwiedzie w kategorii Dom Maklerski Roku. Biuro zostało docenione jako najmocniejszy polski pośrednik na rynku akcji z bardzo dobrym wynikiem za 2022 rok, wypracowanym przy bardzo wymagającym rynku i otoczeniu. Dla Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jest to już szósta statuetka w tym rankingu.

  Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” od 29 lat tworzy rzetelne zestawienia gospodarcze i na ich podstawie przyznaje statuetki Byków i Niedźwiedzi, honorując nimi liderów rynku kapitałowego w wielu kategoriach.

  Więcej

 • 2023-03-28

  W 12. edycji konkursu Mobile Trends Awards, IKO - aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego zdobyła nagrodę główną w głosowaniu internautów, pokonując aplikacje ze znacznie większą liczbą użytkowników.

  IKO to jedna z najlepiej ocenianych aplikacji bankowych na świecie. Jest doceniana m.in. za innowacyjność, praktyczne funkcje i przyjazne rozwiązania. Dynamiczny rozwój IKO przysparza jej sympatyków, jej popularność również stale rośnie. Drugi raz z rzędu aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego wygrała głosowanie internautów w tym konkursie.

  Więcej

 • 2023-03-23

  PKO Bank Polski zwyciężył w XVI edycji Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Firmy zrzeszone w PZFD najwyżej oceniły zadowolenie ze współpracy z PKO Bankiem Polskim w zakresie finansowania i obsługi deweloperskich inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych.

  PKO Bank Polski oferuje korzystne warunki finansowania oraz obsługi inwestycji deweloperskich. Również w poprzednich dwóch edycjach Rankingu Banków był na podium.

  Więcej

  Ranking bankow pzfd

 • 2023-03-16

  PKO Bank Polski został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako lider programu gwarancji de minimis. Bank otrzymał statuetkę lidera wśród banków komercyjnych pod względem wartości gwarancji udzielonych w kredytach.

  Od 2013 roku PKO Bank Polski udziela przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Od początku istnienia programu udzielił kredytów z gwarancjami de minimis o wartości ponad 30,6 mld zł.

  Więcej

  Programu gwarancji de minimis

 • 2023-03-16

  W 8. edycji rankingu Instytucja Roku organizowanego przez portal Mojebankowanie.pl PKO Bank Polski zdobył nagrody aż w 8 z 10 kategorii.

  Po sprawdzeniu jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej klientów oraz weryfikacji ergonomii procesów zdalnych PKO Bank Polski został wyróżniony w kategoriach: Najlepsza obsługa w placówce, Najlepsza bankowość osobista, Najlepsza bankowość prywatna, Najlepszy bank dla firm, Najlepsza aplikacja mobilna, Najlepsza bankowość internetowa, Najlepszy zdalny proces otwarcia konta oraz Najlepszy proces otwarcia konta w placówce. Indywidualne wyróżnienia - tytuł Najlepszej placówki bankowej w Polsce otrzymały 23 oddziały PKO Banku Polskiego.

  Więcej

 • 2023-03-02

  W badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, w części przeprowadzonej wśród inwestorów indywidualnych PKO Bank Polski był pierwszy spośród banków i trzeci w ogólnym zestawieniu.

  Pozycja PKO Banku Polskiego w tym corocznym badaniu jest mocna. W poprzedniej edycji, w ocenie inwestorów instytucjonalnych, bank był pierwszy wśród przedstawicieli sektora i czwarty ogółem.

  Izba Domów Maklerskich oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, już po raz 9. przeprowadziły wśród inwestorów badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30. Jego celem jest wyróżnienie spółek notowanych na GPW za najlepsze relacje inwestorskie. Ich jakość oceniają instytucje finansowe jak i inwestorzy indywidualni – czytelnicy „Parkietu”.

  Więcej

 • 2023-02-09

  W konkursie Best in RPA organizowanym przez „Computerworld” PKO Bank Polski zajął miejsce na podium za stosowaną przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych technologię Robotic Process Automation. Eksperci docenili rozwiązanie prowadzące do zachowania terminowości, jakości oraz powszechnej dostępności dla klientów oferty pomocowej, świadczonej za pośrednictwem PKO Banku Polskiego.

  Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w rządowym projekcie wakacji kredytowych wymaga wielu działań. Robotyzacja wspiera sprawną i prawidłową realizację zawieszeń, dzięki automatyzacji procesów do minimum ograniczone zostały czynności manualne, a masowe procesy zostały wystandaryzowane.
  Best in RPA

 • 2023-01-31

  „PKO Płacę później” – usługa z zakresu płatności odroczonych PKO Banku Polskiego zajęła pierwsze miejsce w kategorii Najciekawszy projekt płatniczy 2022, w plebiscycie Cashless Pay 2022.

  Usługę „PKO Płacę później” bank uruchomił pod koniec listopada 2022 roku. Umożliwia ona klientowi realizację zakupów w ramach przyznanego przez bank limitu i ich spłaty w ciągu 30 dni.

  Więcej

  PKO Płacę później

 • 2023-01-17

  PKO Bank Polski po raz czwarty otrzymał prestiżowy tytuł i certyfikat Top Employer. Potwierdza on pragmatyczną strategię personalną, wysoką jakość środowiska pracy i odpowiedzialność w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

  Wyniki badania pokazują, że wdrażane przez PKO Bank Polski rozwiązania w zakresie m.in. rekrutacji, onboardingu, etyki i digital HR klasyfikują go w czołówce na rynku pracy. Ocena banku regularnie poprawia się, co potwierdza systematyczne tworzenie i wdrażanie ulepszonych strategii z zakresu zarządzania personelem.

  Program certyfikacji prowadzony przez Top Employers Institute jest jednym z najbardziej wymagających, a tytuł Top Employer - jednym z najbardziej prestiżowych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

  Więcej

  Top Employer

 • 2023-01-09

  PKO Bank Polski otrzymał prestiżowe wyróżnienia Quality Recognition Award od amerykańskiego banku JP Morgan. Nagrody przyznano za najwyższą jakość operacji międzybankowych w dolarze amerykańskim, wśród których w zależności od ich rodzaju, 100 proc. i 98,79 proc. stanowiły operacje wykonane bezbłędnie.

  Quality Recognition Award wręczana jest od 25 lat kluczowym klientom banku JP Morgan, którzy osiągają najwyższy poziom obsługi operacyjnej. Dodatkowym kryterium jest wysoka liczba zrealizowanych transakcji międzybankowych.