Raport nr 26/2024

07.05.2024 20:11
Wpływ nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale i całym 2024 roku

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”), Zarząd Banku szacuje, iż wyniki Grupy Kapitałowej Banku w drugim kwartale oraz w całym 2024 roku zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 489 mln złotych (w tym korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych PKO Banku Hipotecznego S.A. w kwocie około 61 mln złotych). W efekcie wejścia w życie przepisów Ustawy klienci będą mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego do dnia 1 lipca 2022 r. w walucie polskiej w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. („wakacje kredytowe”). Szacunek oparty jest na założeniu, że około 24% klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w polskich złotych  będzie uprawnionych i zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych. Ostateczna wartość korekty uzależniona będzie między innymi od liczby klientów korzystających z wakacji kredytowych.