Raport nr 27/2024

08.05.2024 16:59
Zmiana daty powołania członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 18/2024 z 25 marca 2024 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku 8 maja 2024 r. zmieniła datę powołania Pani Ludmiły Falak-Cyniak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z 1 lipca 2024 r. na 20 maja 2024 r.

 

Kontakt dla inwestorów

Dariusz Choryło

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
dariusz.chorylo@pkobp.pl

Biuro Relacji Inwestorskich
ir@pkobp.pl