Monitorujemy poziom emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności operacyjnej grupy. Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla PKO Banku Polskiego wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla Grupy Kapitałowej Banku: Bank i wszystkie podmioty zależne Banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1, 2 i 3. Emisje w Zakresie 3 rozszerzono o emisje z zakupionych produktów i usług (kat. 1) dla Banku,generowane odpady (kat.5) dla Banku, emisje z użytkowania sprzedanych produktów (kat.11) dla Banku.

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Jednym z przyjętych celów jest >90% zakupionej energii z certyfikatami zielonego pochodzenia. W 2023 r. 97,6% energii elektrycznej z certyfikatami zielonego pochodzenia zostało zakupionej przez Bank

 

Raportowane emisje zostały obliczone zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodą market-based oraz lacation-based. 

     

Zakres 1:

 

Zakres 2:

 

Zakres 3:

13 976 Mg CO2e

 

75 548 Mg CO2e
(location based)

 

32 846 Mg CO2e

 

29 950 Mg CO2e
(market based)

 

Emisje bezpośrednie grupy powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących jej własnością i zakupu czynników chłodniczych

[GRI 305-1]

 

 Emisje pośrednie grupy powstałe w wyniku
używania zakupionej energii elektrycznej
i cieplnej

[GRI 305-2]

 

Emisje pośrednie grupy powstałe w wyniku podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, WTT i wynajmu powierzchni

[GRI 305-3]

[GRI 302-4] Od 2019 roku Bank systematycznie ogranicza zużycie energii. Całkowite zużycie energii ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku dla Grupy spadło o 4,6%, w tym dla Banku o 3,8% i dla spółek o 8,7%. Zmniejszyło się zużycie niektórych paliw w budynkach: gazu ziemnego, LPG oraz węgla kamiennego.

W 2023 roku spadły emisje Grupy Kapitałowej Banku (-11,5%, r/r, Zakres 1 i 2, do 2022 roku), na co złożył się spadek emisji w Banku (-12,5%) i SGK (-8,1%). Zmiany te wynikały z: mniejszego zużycia paliw, decyzji zakupowych Banku, który w 2023 zakupił Gwarancje Pochodzenia Energii elektrycznej z OZE, zastosowanego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej, użytego w obliczeniach metodą location-based, ze spadku zużycia zakupionej energii elektrycznej i cieplnej (-6,3% i -4,4%) oraz ze zmniejszenia zużycia czynników chłodniczych.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych w rozbiciu na źródła (w Mg CO2e) według metody market based

 BankSpółkiGrupaGrupaBankSpółkiGrupaBankSpółkiGrupa
 2023r/r(%)20222021
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem:10 3083 66813 976-5,0 10 8493 86714 716 10 0003 38813 388
  zużycia paliw w budynkach3 6566304 286-11,2 4 081 7444 825 4 6817975 478
  zużycia paliw w pojazdach5 8462 8578 703-0,5 5 7253 0198 745 4 7572 5917 348
  zużycie czynników chłodniczych805182987-13,9 1 043 1031 146 5620562
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem:22 1686 78228 950-14,3 26 2747 51033 784 28 1019 20337 304
  zakupu energii elektrycznej8404 2775 117-38,5 3 3354 9908 324 4 5906 30510 895
  zakupu energii cieplnej21 3282 50523 833-6,4 22 939 2 52025 460 23 5112 89826 409
Łączne emisje (Zakres 1 + 2)32 47610 45042 927-11,5 37 12411 37648 500 38 10112 59150 692
Zakres 326 3346 51332 84679,714 8413 43618 2773 536-3 536
kat. 1 zakupione produkty i usługi 580 -580 ------
kat. 3 emisje WTT* 12 989 1 62414 613  97,5 3 9873 413 7 400 ---
kat. 5 odpady19 19  -- -
kat. 6 delegacje służbowe krajowe i zagraniczne1 295  1201 416172,7  5136519 195-195
kat. 7 dojazdy pracowników do pracy 8 4444 769 13 213  51,7 8 694178 711 3 341-3 341
kat. 11 użytkowanie spprzedanych produktów961-961-------
kat. 13 wynajem powierzchni 2 044 2 04424,1  1 64701 647 ---
Zakres 3      14 8413 43618 277 3 536-3 536
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2 + 3)58 810 16 963 75 773 13,5  51 96514 81366 777 41 637-54 228

*WTT (Weel to Tank) – emisje generowane na etapie produkcji paliw oraz paliw do generowania energii elektrycznej i emisje związane z wytworzeniem energii elektrycznej straconej w trakcie przesyłu i dystrybucji.

Aby zapewnić porównywalność z rynkiem Bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji użyto łącznych emisji w zakresie 1+2 dla Grupy Kapitałowej Banku. W ten sposób otrzymano pełny obraz generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej Banku [GRI 305-4]

Emisje GHG Zakres 1 + 2Jednostka202320222021r/r
na pracownikaMg CO2e / osobę1,71,92,0-1,3%
na klientakg CO2e / osobę3,64,44,8-8,9%
na 1 mln zł aktywówkg CO2e / 1 mln zł aktywów85,6112,6121,2-7,1%

Kategorie emisji z Zakresu 3 prezentowane w ujawnieniach w kolejnych latach

2019

Brak kalkulacji emisji w zakresie 3

2020

Podróże służbowe krajowe dla Banku

2021

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku

Dojazdy pracowników Banku do pracy

2022

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku i spółek zależnych (kat. 6)

Dojazdy pracowników Banku i spółek zależnych do pracy (kat. 7)

Emisje WTT (kat 3)

Zużycia mediów w powierzchniach wynajmowanych podmiotom trzecim (kat. 13)

2023

Emisje z zakupionych produktów i usług (kat. 1) dla Banku

Emisje WTT (kat. 3) dla Banku i spółek

Generowane odpady (kat.5) dla Banku

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla Banku i spółek zależnych (kat. 6)

Dojazdy pracowników do pracy (kat.7) dla Banku i spółek zależnych

Emisje z użytkowania sprzedanych produktów (kat.11) dla Banku

Zużycie mediów w powierzchniach wynajmowanych podmiotom trzecim (kat.13) dla Banku

 

 

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2023 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2022 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2021 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2020 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2019 rok

Drukuj