Monitorujemy poziom emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności operacyjnej grupy. Granice raportowanych emisji obejmują: (1) w przypadku danych dla PKO Banku Polskiego wyłącznie ten podmiot (100% emisji), (2) w przypadku danych dla Grupy Kapitałowej Banku: bank i wszystkie podmioty zależne banku według kontroli operacyjnej (100% emisji każdej z jednostek). Raportowane emisje obejmują Zakres 1, 2 i 3. Emisje w Zakresie 3 rozszerzono o dane dotyczące spółek zależnych, o emisje generowane na etapie produkcji paliw oraz paliw do generowania energii elektrycznej i emisje związane z wytworzeniem energii elektrycznej straconej w trakcie przesyłu i dystrybucji (WTT - Weel to Tank) oraz wynajem powierzchni służbowych.

PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Jednym z przyjętych celów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 roku, czyli o 60% w stosunku do 2019 roku. W 2022 r. nastąpiło ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w banku o 61,7%, w stosunku do roku 2019.

Raportowane emisje zostały obliczone zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (GHG) Corporate Accounting and Reporting Standard w wersji zrewidowanej metodą market-based oraz lacation-based. Dokonaliśmy rekalkulacji roku bazowego 2019 dla Zakresu 1 stsując bazę danych wskaźników emisji DEFRA oraz dla Zakresu 2 stosując wskaźniki KOBiZE po uwzględnieniu strat przesyłu oraz różnic bilansowych. 

     

Zakres 1:

 

Zakres 2:

 

Zakres 3:

14 716 Mg CO2e

 

80 416 Mg CO2e
(location based)

 

18 277 Mg CO2e

 

33 784 Mg CO2e
(market based)

 

Emisje bezpośrednie grupy powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach będących jej własnością i zakupu czynników chłodniczych

[GRI 305-1]

 

 Emisje pośrednie grupy powstałe w wyniku
używania zakupionej energii elektrycznej
i cieplnej

[GRI 305-2]

 

Emisje pośrednie grupy powstałe w wyniku podróży służbowych, dojazdów pracowników do pracy, WTT i wynajmu powierzchni

[GRI 305-3]

W 2022 roku spadły emisje w grupie o 4,3%, r/r dla Zakresu 1 i 2, na co złożył się spadek emisji w Banku i w spółkach zależnych. W największym stopniu spadły emisje bezpośrednie wynikające ze zużycia paliw w budynkach oraz emisje pośrednie wynikające z zakupu energii elektrycznej i cieplnej, a wzrosły emisje bezpośrednie wynikające ze zużycia paliw wykorzystywanych w pojazdach co było wynikiem wzrostu ilości przejazdów oraz emisje z czynników chłodniczych jako wynik zwiększonego ubytku, a tym samym większej ilości uzupełnionych czynników chłodniczych.

Aby zapewnić porównywalność z rynkiem Bank policzył wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Do kalkulacji użyto łącznych emisji w zakresie 1+2 dla grupy. W ten sposób otrzymaliśmy pełny obraz generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych w rozbiciu na źródła (w Mg CO2e)

 BankSpółkiGrupaBankSpółkiGrupaGrupa
 20222021r/r
Zakres 1 – emisje bezpośrednie, będące skutkiem: 10 8493 86714 716 10 0003 38813 3889,9%
  zużycia paliw w budynkach 4 081 7444 825 4 6817975 478-11,9%
  zużycia paliw w pojazdach 5 7253 0198 745 4 7572 5917 34819,0%
  czynniki chłodnicze 1 043 1031 146 5620562104,0%
Zakres 2 – emisje pośrednie, będące skutkiem: 26 2747 51033 784 28 1019 20337 304-9,4%
  zakupu energii elektrycznej 3 3354 9908 324 4 5906 30510 895-23,6%
  zakupu energii cieplnej 22 939 2 52025 460 23 5112 89826 409-3,6%
Łączne emisje (Zakres 1 + 2) 37 12411 37648 500 38 10112 59150 692-4,3%
emisje WTT 3 9873 413 7 400 ----
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 5136519 195-195166,1%
dojazdy pracowników do pracy 8 694178 711 3 341-3 341-
wynajem powierzchni 1 64701 647 ----
Zakres 3  14 8413 43618 277 3 536-3 536416,8%
Łącznie emisje (Zakres 1 + 2 + 3) 51 96514 81366 777 41 637-54 22823,1%

Wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych

Emisje GHG Zakres 1 + 2Jednostka20222021r/r
na pracownikaMg CO2e / osobę1,92,0-1,3%
na klientakg CO2e / osobę4,44,8-8,9%
na 1 mln zł aktywówkg CO2e / 1 mln zł aktywów112,6121,2-7,1%

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2022 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2021 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2020 rok

Pobierz: Wykaz emisji gazów cieplarnianych PKO Banku Polskiego za 2019 rok

Drukuj