24/100

Risk Rating Sustainalytics

Ostatnia aktualizacja:
luty 2024


Skala od 0 do 100
(0: najwyższa ocena)

PKO Bank Polski oceniony
jako 379/1036 wśród
globalnych banków

Kategorie z najniższym ryzykiem:

Human capital – 2,6 (low risk)
Product governance – 3,7 (low)

Rating Sustainalytics wykorzystywany jako element korekty indeksu WIG-ESG:

Udział PKO Banku Polskiego w
WIG-ESG: 10,56% (Q1 2024)

Kategorie o największej istotności dla ratingu: data privacy & security, ESG integration – financials, business ethics

A

Rating MSCI

Ostatnia aktualizacja:
kwiecień 2022

 

Skala od AAA do CCC
(AAA: najwyższa ocena)

Rating podwyższony do A z
poziomu BBB w kwietniu 2022

Kategorie z najwyższą punktacją, powyżej średniej dla sektora bankowego wśród 189 banków:

Human capital development – 6,6/10
Privacy & data security – 5,4
Financing environmental impact – 5,4

Największa istotność dla ratingu: corporate governance, consumer financial protection, human capital development

3,3/5

Rating FTSE Russell

Ostatnia aktualizacja:
grudzień 2022

 

Skala od 0 do 5
(5: najwyższa ocena)

Średnia ocena ratingowa dla
sektora bankowego: 2,8

Scoring kategorii:

Environment – 3,0/5 (medium exp.)
Social – 2,6 (medium exposure)
Governance – 4,1 (medium)

Maksymalna liczba punktów w kategoriach: human rights & community, anti-corruption, corporate governance, labour standards

46/100

Rating V.E

Ostatnia aktualizacja:
lipiec 2022

 

Skala od 0 do 100
(100: najwyższa ocena)

Pozycja w rankingu regionalnym
dla Europy: 559/1601

Scoring i ocena istotności kategorii dla ratingu:

Social – 48/100
(55% materiality)
Governance – 44 (28%)
Environment – 44 (17%)

Obejmuje ocenę 21 kryteriów w ramach Retail & Specialized Banks Sector Framework m.in. responsible customer relations, green products and SRI, internal controls & risk management

Drukuj