2020-09-17

Dziś w centrum uwagi:

 • Gołębie nastawienie Fed na wczorajszym posiedzeniu nie sprostało oczekiwaniom rynków akcji w USA – po posiedzeniu wieczorem naszego czasu spadły ceny akcji spółek technologicznych. Dolar lekko umacniał się, a Treasuries pozostały w trendzie bocznym. Dziś uwaga przesunie się na tygodniowe statystyki z amerykańskiego rynku pracy, które potwierdzą, że wniosków wciąż jest ok. 4-5 razy więcej niż przed pandemią, ale ważny będzie kierunek zmiany wobec poprzedniego tygodnia.
 • Bank Anglii nie zmieni dziś parametrów polityki pieniężnej. BoE zostawi sobie jednak zapewne furtkę do dalszych działań na wypadek coraz bardziej prawdopodobnego bezumownego brexitu. Coraz powszechniej oczekuje się, że kolejna faza luzowania polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii nastąpi w listopadzie i obok zwiększenia programu QE może też przynieść ujemne stopy.
 • Krajowe dane z rynku pracy za sierpień pokażą wg naszych szacunków dalszą normalizację sytuacji po odmrożeniu gospodarki – wyhamowanie spadku zatrudnienia oraz dalszy lekki wzrost dynamiki płac.

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

 • POL: Agencja Moody’s oceniła, że dobre perspektywy wzrostu wspierają rating Polski, ale polska gospodarka stoi przed szeregiem wyzwań fiskalnych w postaci wysokiego deficytu strukturalnego i powrotu do reguł fiskalnych po pandemii. Do głównych wyzwań dotyczących ratingu Polski zaliczono relatywnie wysoki fiskalny deficyt strukturalny, średnioterminowe perspektywy wzrostu potencjału gospodarki oraz podwyższoną niepewność dotyczącą polityki gospodarczej.
 • UE: U.von der Leyen zapowiedziała, że 20% z 750 mld euro funduszu obudowy gospodarki po koronawirusie będzie przeznaczonych na inwestycje cyfrowe, w tym na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.
 • POL: Według danych GUS liczba turystów w Polsce w lipcu spadła o 34,7% r/r, w tym zagranicznych o 68,2% r/r, a krajowych o 25,4% r/r.
 • POL: Wiceminister finansów S.Skuza poinformował, że według wstępnych szacunków, deficyt budżetowy po sierpniu może wynieść 2-3 mld mniej niż w lipcu (czyli 13,3-14,3 mld zł). Ocenił także, że dochody z VAT i akcyzy odbudowują się.
 • JAP: Bank Japonii (BoJ) nie zmienił parametrów polityki pieniężnej. W kolejnej rundzie prognoz BoJ przedstawił poprawiający się obraz gospodarki Japonii po raz pierwszy od wybuchu pandemii. Uwaga BoJ skupiona jest obecnie na wsparciu sektora przedsiębiorstw, a realizacja celu inflacyjnego zeszła na razie na drugi plan (w sierpniu Japonia ponownie odnotowała deflację). Zmiana na stanowisku premiera Japonii nie zmienia ogólnego obrazu polityki BoJ: spodziewamy się, że obecny kurs polityki pieniężnej będzie kontynuowany w przewidywalnej przyszłości.
 • POL: Inflacja bazowa w sierpniu obniżyła się do 4,0% r/r (z 4,3% r/r w lipcu) przełamując trend wzrostowy trwający od 1,5 roku. Przedział miar inflacji bazowej obniżył się z 2,1-4,3% do 2,0-4,0% (por. wykres). Dane wspierają bieżący, łagodny kurs polityki pieniężnej NBP.
 • USA: Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 0,6% m/m (poniżej oczekiwań) wobec 0,9% m/m w lipcu. Sprzedaż detaliczna „bazowa” (bez żywności, pojazdów, materiałów budowlanych i paliw) spadła o 0,1% m/m. Dane rozczarowały potwierdzając, że fala odłożonego przez lockdown popytu minęła, a konsumenci coraz mocniej odczuwają trudną sytuację na rynku pracy oraz wygaśnięcie rządowej pomocy dla gospodarstw domowych i mikrofirm. Szansą dla wzrostu amerykańskiej konsumpcji jest szybkie uchwalenie kolejnego pakietu stymulacyjnego.
 • USA: Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian (przedział dla stopy fed funds 0,00-0,25%). Jednocześnie w projekcjach zasygnalizował, że stopy procentowe pozostaną na poziomie zbliżonym do zera przynajmniej do końca 2023. FOMC potwierdził w komunikacie po posiedzeniu, że polityka pieniężna pozostanie akomodacyjna dopóki inflacja nie wyniesie średnio 2%, a oczekiwania inflacyjne nie będą solidnie zakotwiczone na poziomie 2%. Co ciekawe, inflacja w prognozach Fed osiąga 2,0% dopiero w 2023, co oznacza, że na koniec 2023 średnia inflacja będzie nadal poniżej docelowego poziomu Fed (wg prognoz FOMC). To może oznaczać, że Fed pozwoli na przestrzelenie inflacji w kolejnych latach dopóki średnia wieloletnia nie powróci do 2,0%. Nie jest to precyzyjne sformułowanie celu inflacyjnego (nie wiemy np. średnią z ilu lat obserwować będzie Fed), a jego elastyczność zapewne oznacza, że bank będzie nadal wspierać politykę fiskalną (prognozy fiskalne Biura Budżetowego Kongresu, CBO, sugerują, że w kolejnych latach potrzeby finansowe budżetu federalnego USA będą „nienasycone”, a deficyty coraz większe). Wynik głosowania nie był jednomyślny. R.Kaplan (Dallas Fed) oraz N.Kashkari (Minneapolis Fed) byli bardziej gołębi. Opowiadali się za tym, aby Fed zaczekał z podwyżkami dopóki inflacja bazowa nie osiągnie 2% w sposób trwały. Fed podtrzymuje swoje zobowiązanie wykorzystania wszystkich narzędzi jakie ma do dyspozycji w celu wspieraniaożywienia, m.in. zakupy obligacji rządowych i MBS-ów, w dotychczasowym tempie. W najnowszych prognozach FOMC tylko 4 członków Komitetu przewiduje, że stopa fed funds będzie podniesiona przynajmniej jeden raz w 2023. Fed widzi, że recesja będzie płytsza niż się do tej pory wydawało, ale ożywienie ma być także nieco wolniejsze. Wzrost gospodarczy ma wynieść -3,7% w 2020, 4,0% w 2021, a potem 3,0% i 2,5% w 2022 i 2023. Stopa bezrobocia powróci do poziomu 4,0% (lekko poniżej poziomu długookresowego) dopiero w 2023. Inflacja będzie stopniowo zmierzać do poziomu 2% (1,2% w 2020, 1,7% w 2021, 1,8% w 2022 oraz 2,0% w 2023). W trakcie konferencji J.Powell powiedział, że stymulacja fiskalna była niezbędna, aby osiągnąć postęp w ratowaniu gospodarki. Członkowie FOMC oczekują, że wkrótce zostaną podjęte dalsze działania fiskalne. Sam J.Powell stwierdził, że jeżeli stymulacja fiskalna będzie się opóźniać, wzrosną ryzyka dla wzrostu gospodarczego. Powell przyznał także, że szybsze od oczekiwań ożywienie niekoniecznie musi być nadal kontynuowane (to sugeruje, że Fed spodziewa się efektów „drugiego dna” kryzysu). Wynik posiedzenia FOMC utwierdza nas w przekonaniu, że stopy procentowe Fed pozostaną niezmienione w przewidywalnej przyszłości (przynajmniej do końca 2022, a prawdopodobnie znacznie dłużej). Deklaracja FOMC zdejmuje presję z innych banków centralnych na świecie, zostawiając im miejsce na kontynuację dotychczasowego, w wielu przypadkach ultrałagodnego, kursu polityki pieniężnej. Przy takim układzie globalnej polityki pieniężnej (ultra gołębi pozostaje również EBC) szanse na podwyżkę stóp procentowych NBP w przyszłym roku (postulowaną przez niektórych członków RPP) wydają się czysto teoretyczne. Bilans ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych w Polsce staje się bardziej zrównoważony (z lekko asymetrycznego w stronę podwyżki).
 • ŚWIAT: OECD podwyższyła szacunki globalnego PKB w 2020 do -4,5% wobec -6,0% prognozowanych poprzednio. Jednocześnie obniżono prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2021 do 5,0% z 5,2% prognozowanych poprzednio.
 • GER: Rząd Niemiec zatwierdził projekt ustawy przedłużającej do 2 lat (nie dłużej niż do końca 2021) finansowanie przez państwo pracy w wymiarze skróconym.
 • UE: PE przyjął opinię ustawodawczą ws. decyzji dotyczącej zasobów własnych UE w procedurze przyspieszonej. Ma to umożliwić Komisji Europejskiej wyjście na rynek finansowy po EUR 750 mld na fundusz odbudowy. Głosowanie umożliwia rozpoczęcie procesu ratyfikacji decyzji przez 27 krajów UE, co powinno umożliwić bezzwłoczne uruchomienie finansowania w ramach Planu Odbudowy.

Koronawirus – wybrane informacje:

 • POL: W środę poinformowano o 600 przypadkach zakażeń koronawirusem. Średnia 7-dniowa liczba nowych przypadków (niwelująca efekt mniejszej liczby przypadków stwierdzanych w weekendy) wyniosła 541. W ujęciu tygodniowym najwięcej zakażeń odnotowano w województwie małopolskim (średnio 93,9 dziennie), mazowieckim (74,9) oraz śląskim (55,7). Liczba aktywnych przypadków wynosi obecnie 11.387 osób, 17,6% chorych wymaga leczenia szpitalnego, liczba hospitalizacji wynosi 2007 osób, zajętych jest 86 respiratorów. Spadła liczba osób objętych kwarantanną (do 94.273). W środę poinformowano o 10 zgonach. Łącznie z powodu Covid-19 zmarło 2.237 osób, co stanowi ok. 3% wszystkich potwierdzonych przypadków (75.734). Przegląd sytuacji epidemicznej na wykresach znajduje się na str. 5.

Znalezione w sieci: