• Czerwiec przyniósł kontynuację szybkiego spadku inflacji. Inflacja CPI obniżyła się do 11,5% r/r (zgodnie z szybkim szacunkiem GUS) z 13,0% r/r w maju, co oznacza, że w porównaniu do szczytu z lutego obniżyła się już o 6,9pp. W czerwcu do spadku inflacji przyczyniły się wszystkie główne kategorie. Do szybkiej dezinflacji towarowej stopniowo dołącza dezinflacja po stronie usług. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, kiedy poziom cen nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  • Ceny żywności w czerwcu spadły o 0,3% m/m. To pierwszy spadek od wakacji 2021 (nie licząc lutego 2022 kiedy obniżono VAT). Zmiany cen żywności wracają do przedpandemicznego wzorca sezonowego. W czerwcu spadek cen objął większość głównych kategorii żywnościowych. Roczna dynamika cen żywności obniżyła się do 17,7% z 18,9% w maju. Produktami, w przypadku których dezinflacja jest najbardziej dostrzegalna, są oleje i tłuszcze (por. wykres). Niższe niż rok temu są ceny drobiu (-0,4% r/r). Oczekujemy dalszej dezinflacji żywnościowej, śladem zmian cen na rynkach rolnych. Średnioterminowo inflacja żywnościowa pozostanie jednak podwyższona, głównie ze względu na presję ze strony kosztów energii, pracy oraz czynników klimatycznych.
  • Ceny nośników energii w czerwcu spadły o 0,3% m/m, a w ujęciu rocznym były wyższe o 18%. Ceny opału spadły w ujęciu r/r pierwszy raz od 2020 (-4,7% r/r), ale dane m/m pokazują, że ich korekta wyhamowuje (w czerwcu „tylko” -1%).
  • Inflacja bazowa powinna kontynuować drogę w dół – w czerwcu wg nas wyniosła 11,1% r/r vs 11,5% r/r w maju. Jej spadek odzwierciedla czynniki statystyczne, słabnące efekty drugiej rundy szoku energetycznego i osłabienie popytu. Rośnie liczba kategorii, w których okres najsilniejszych wzrostów cen już minął – ostatnio do tej grupy dołączyły m.in. środki higieny osobistej, kategoria wrażliwa m.in. na ceny energii i półproduktów chemicznych. Impet inflacji bazowej (% m/m sa) obniżył się względem szczytów (wykr. poniżej), ale pozostaje wysoki, po zannualizowaniu implikuje inflację bazową rzędu 8% r/r.
  • Okres najszybszych spadków inflacji jest już jednak za nami. Oczekujemy, że przez kolejne 6 miesięcy inflacja CPI obniży się „tylko” o 3,5pp, do ok. 8% r/r w grudniu – nasza prognoza jest spójna z oczekiwaniami RPP. Nasze prognozy wskazują, że jednocyfrowa inflacja (jeden z warunków rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez RPP) zostanie odnotowana w danych za wrzesień, a w sierpniu inflacja będzie jeszcze nieznacznie powyżej 10% r/r.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj