2020-09-17
  • Dane z rynku pracy za sierpień były nieznacznie lepsze od oczekiwań: spadek zatrudnienia wyhamował do -1,5% r/r (wobec -2,3% w lipcu; PKO: -1,3%; kons.: -1,7%), a dynamika płac lekko wzrosła (4,1% r/r wobec 3,8% w lipcu, PKO: 4,1%; kons.: 4,0%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 43 tys. wobec lipca odzwierciedlając wg komunikatu GUS dalsze przywracanie wymiarów etatów do poziomów sprzed pandemii, przyjęcia nowych pracowników oraz powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Liczba etatów była w sierpniu 151 tys. niższa niż w lutym br. Biorąc pod uwagę typową sezonowość dla tego miesiąca można szacować, że praktycznie cały miesięczny wzrost zatrudnienia odzwierciedlał „zejście” pracowników i przedsiębiorstw z części programów pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych. Przestrzeń do poprawy statystyk zatrudnienia wydaje się być jeszcze duża. Bieżące odczyty wskaźników koniunktury dotyczących poziomu zatrudnienia są spójne ze wzrostem zatrudnienia rzędu 1-2% r/r.
  • Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie przyspieszył. Informacje ujawnione w komunikacie GUS dla sekcji „administrowanie i działalność wspierająca” implikują, że przyrosty dynamiki płac w tym dziale wyhamowały (9,0% r/r w samym sierpniu wobec 8,9% w lipcu). Możliwe, że tendencja ta dotyczy także innych branż (szczegóły poznamy dopiero w Biuletynie Statystycznym), co oznaczałoby, że nominalna dynamika płac po kryzysie ustabilizowała się na poziomie niższym niż przed kryzysem o ok. 3pp.
  • Realny fundusz płac w sierpniu obniżył się o 0,3% r/r (wobec spadku o 1,5% r/r w lipcu oraz spadku o 3,8% r/r w 2q20). Dynamika realnego funduszu płac, a także duży zapas oszczędności gospodarstw domowych (także przymusowych z powodu zamknięcia części gospodarki w trakcie pandemii) wydają się być spójne z dynamiką konsumpcji w 3q20 w okolicach +2% (po spadku konsumpcji prywatnej o 10,9% r/r w 2q20).
  • Dane są neutralne dla RPP, która przeszła w tryb wait-and-see czekając na skutki decyzji podjętych w trakcie pandemii. Opóźniony charakter reakcji gospodarki na zmiany parametrów polityki pieniężnej oznacza, że na wnioski płynące z refleksji Rady nad swoimi działaniami przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Nasz scenariusz bazowy dla stóp proc. w Polsce (stabilizacja w przewidywalnej przyszłości) jest ciągle aktualny.

Pliki do pobrania