1 lutego weszła w życie większość rozwiązań z „tarczy antyinflacyjnej”, co wg naszych szacunków obniży inflację CPI o 2-3pp.

Szacowane przez nas koszty fiskalne tarczy w zapowiedzianym dotychczas kształcie to ok. 34 mld zł (1,2% PKB). Nie oznacza to jednak konieczności drastycznej rewizji założeń dotyczących wyniku fiskalnego w 2022.

Znacznie wyższa od konserwatywnych założeń inflacja oznacza wg naszych szacunków, że budżet państwa otrzyma 41-47 mld zł dodatkowych dochodów w latach 2021-2022. W całym sektorze publicznym dodatkowe dochody z tego tytułu wyniosą w tym okresie 69-76 mld zł (2,5-2,8% PKB).

Bilans dochodów i wydatków sektora finansów publicznych związanych z podwyższoną inflacją jest dodatni i wynosi 1,3-1,6% PKB dla 2021-2022.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj