• Pandemia i wojna zamieniły okres wielkiej stabilności (ang. great moderation) w czas wielkiej zmienności (ang. great volatility). Zaostrzane przez agresywne podwyżki stóp Fed warunki finansowe na świecie ujawniają fundamentalne słabości wielu gospodarek. Postanowiliśmy sprawdzić dla kogo trudniejsze otoczenie rynkowe może stanowić największe wyzwanie.
 • W materiale przedstawiamy analizę porównawczą pozycji Polski na tle innych krajów UE i Wlk.Brytanii w szeregu obszarów postrzeganych jako miary stabilności gospodarki i przez pryzmat wskaźników, które są zazwyczaj obserwowane przez agencje ratingowe, instytucje międzynarodowe oraz uczestników rynku.
 • Pozycja Polski na tle analizowanych gospodarek jest relatywnie dobra dzięki:
  • poprawiającej się pozycji fiskalnej,
  • umiarkowanym zmianom efektywnych kursów walutowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym,
  • silnemu spadkowi kredytów dla gospodarstw domowych, który nie był poprzedzony okresem ich nadmiernej kreacji oraz
  • niskiemu poziomowi długu sektora prywatnego i długu zagranicznego.
 • Główne „słabości” krajowej gospodarki to:
  • duże natężenie procesów inflacyjnych,
  • wzrost rentowności krajowych obligacji, w tym spreadu względem niemieckiego benchmarku.
 • W kolejnych miesiącach i kwartałach ograniczenie ryzyka ze strony rynków finansowych będzie w dużym stopniu zależne od odpowiedniego policy-mix oraz uzyskania dostępu do środków unijnych.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj