Polska gospodarka pokazała swoją (relatywną) odporność na pandemię na wiele sposobów. Jednym z nich było umocnienie pozycji krajowych eksporterów, jako ważnych dostawców towarów do strefy euro, której państwa są najważniejszymi partnerami handlowymi Polski.
O ile towary konsumpcyjne odpowiadają za ok. 2/3 wzrostu udziału Polski w imporcie strefy euro, o tyle za pozostałą 1/3 stoją dobra kapitałowe (inwestycyjne) oraz pośrednie, związane z niedawnymi zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi.
Oczekujemy kontynuacji ekspansji Polski w eksporcie dóbr kapitałowych. Oznacza to naszym zdaniem, że pozycja Polski jako eksportera towarów będzie się nadal umacniać (podobnie, jak w przypadku usług).

2021-07-08 wyk1 makro

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj