ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

  • Podstawowe dane finansowe dla 79 branż, definiowanych jako działy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  • Dane GUS (baza PONT Info Gospodarka) na koniec 2022 prezentowane na tle poprzednich czterech lat.
  • Zestawienia obejmują wskaźniki rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania, a także dane nt. struktury podmiotowej poszczególnych branż; dotyczą podmiotów o zatrudnieniu powyżej 9 osób.
  • Średnioroczna stopa wzrostu przychodów, kosztów, sprzedaży eksportowej, inwestycji i wyniku finansowego netto poszczególnych branż w latach 2019-2022.

2023-07-13 wyk1.PNG

2023-07-13 wyk2.PNG

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj