• Drewno jest ważnym surowcem dla polskiej gospodarki. Branże związane z przetwórstwem tego surowca, tj. produkcja wyrobów z drewna, branża papiernicza i meblarstwo odpowiadały za 9,5% produkcji sprzedanej przemysłu w 2020.
  • Na polski rynek trafia co roku ok. 40 mln m3 drewna, w tym ok. 35 mln m3 drewna użytkowego – taką ilość mają do dyspozycji polscy przetwórcy.
  • Zapowiedziany w unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 i powtórzony w opublikowanej w lipcu’21 Strategii Leśnej UE 2030 kierunek zwiększenia powierzchni UE, która ma być objęta ochroną ścisłą do 10% (a także objęcie ochroną ścisłą wszystkich lasów pierwotnych i starodrzewów), będzie wiązać się z ograniczaniem funkcji gospodarczej lasów. Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące tego, w jakim stopniu poszczególne kraje UE będą partycypować w osiągnięciu tych wskaźników i jakie tereny będą mogły podlegać ochronie. Niemniej z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że wdrożenie ww. zapisów będzie wiązać się z ograniczeniem pozyskania drewna.
  • Jednocześnie popyt na drewno i wyroby z drewna stale rośnie, co sprawia że surowiec ten staje się coraz cenniejszy i konieczna staje się dalsza optymalizacja jego wykorzystania. Ewentualna zmniejszona podaż drewna na rynku będzie generować szereg wyzwań dla przetwórców. Dostosowanie branży drzewnej do nowych warunków podażowych może wymagać m.in. zwiększenia importu i spadku eksportu surowca z Polski, a także wzrostu wydajności produkcji i zwiększenia udziału drewna z recyklingu.

2021-10-11 wyk1

2021-10-11 wyk2

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj