Światowy handel odzieżą – perspektywy, sytuacja u głównych importerów, pozycja Polski

  • Statista szacuje, że sprzedaż odzieży na świecie w wyniku pandemii COVID-19 spadła średnio o 5,2% rocznie (CAGR 2020-2021) do poziomu 1269,8 mld EUR w 2021. Według prognoz, dopiero w 2023 wartość rynku przekroczy wielkość sprzedaży sprzed COVID-19. W latach 2022-2026 średnie tempo wzrostu sprzedaży odzieży na świecie będzie 2-krotnie wyższe niż w latach 2017-2019, osiągając 4,4% rocznie.
  • Azja to największy rynek odzieży na świecie – powstaje tu blisko 39% przychodów ze światowej sprzedaży tych towarów. Na kolejne lata prognozy zakładają, iż do 2026 rynki azjatyckie będą odnotowywały dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w tempie średnio 5,0% rocznie (CAGR 2022-2026).
  • Chiny są światowym liderem w eksporcie odzieży. W 2020 osiągnęły udział w światowym eksporcie na poziomie 30,2%.
  • Największym importerem odzieży są Stany Zjednoczone, które w 2020 osiągnęły udział w światowym imporcie w wysokości 19,1%.
  • W 2020 Polska była 11. największym eksporterem odzieży - z udziałem w światowym eksporcie na poziomie 2,1% i 9. największym importerem odzieży - z udziałem w wysokości 2,7%.
  • Od lat największy udział w rynku ma segment odzieży damskiej, którego szacunkowa sprzedaż na świecie w 2021 stanowiła 52,0% całkowitej sprzedaży branży i udział ten pozostanie na zbliżonym poziomie do 2026.
  • Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup odzieży zajmują mieszkańcy Hongkongu, którzy w 2021 wydali przeciętnie na ten cel 2177 EUR. Średnie wydatki na odzież w Europie wyniosły w 2021 ponad 428 EUR. Średnia dla całego świata to 168 EUR.
  • W 2021 jedna trzecia przychodów ze sprzedaży odzieży pochodziła ze sklepów online. Prognozowany jest znaczny wzrost zainteresowania tym kanałem dystrybucji i zwiększenie udziału do 43,1% w 2025. Dla porównania w Polsce - udziały te wynoszą odpowiednio 34,5% i 47,8%.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj