• Bilans popytu i podaży na światowym rynku paliw ropopochodnych był napięty jeszcze przed 24.02.2022. Pandemia spowodowała dużą redukcję popytu i cen nośników energii w 2020, co przełożyło się na niższą podaż. Dodatkowo we wcześniejszych latach ograniczany był dostęp do kapitału na inwestycje w sektorze paliwowym. Spowodowało to, że w sytuacji silnego odbicia aktywności gospodarczej w 2021, podaż nie była w stanie zareagować wystarczająco elastycznie na wzrost popytu. W rezultacie marże paliwowe powędrowały na historyczne szczyty.
  • Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała dalsze zawirowania na rynku, zwiększając ceny i niepewność oraz znacznie utrudniając logistykę. Rosja ma duże znaczenie dla światowego rynku paliw. Stopniowe zmniejszanie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do UE oraz ograniczanie zakupów rosyjskiej ropy wywołało kryzys energetyczny w Europie i wymusiło duże dostosowania po stronie zużycia surowców energetycznych, w tym paliw.
  • Wprowadzone w życie 5.12.2022 embargo na ropę naftową i planowane od 5.02.2023 embargo na produkty naftowe z Rosji wymusza daleko idące przemodelowanie łańcuchów dostaw. Jednym ze skutków jest większe zapotrzebowanie na tankowce. Przekłada się to na wyższą cenę transportu paliw i surowca. Skutki są zróżnicowane: pomaga to utrzymywać duże dyskonto cen ropy Urals wobec Brent, obniża ceny benzyny w eksportującej to paliwo Europie, ale zwiększa końcowy koszt zakupu deficytowego na Starym Kontynencie diesla.
  • Przekierowanie dostaw paliw może być trudniejsze niż ropy naftowej ze względu na zróżnicowanie produktów i wymogów odbiorców oraz silne preferencje Indii i Chin dla rozwoju własnego rynku rafineryjnego.
  • Polska jest importerem netto paliw, a Rosja była głównym kierunkiem dostaw. Konsumpcja paliw w Polsce w ostatnich latach była bardzo mocna ze względu na mniejsze spadki zużycia paliw w pandemii, silne odbicie aktywności gospodarczej i dodatkowy popyt ze strony uchodźców. Można się spodziewać, że krajowy popyt na paliwa w 2023 obniży się nieznacznie.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj