W styczniu nasiliły się wzrosty cen zbóż, spowodowane przez perspektywę wprowadzenia dodatkowych podatków eksportowych na zboża w Rosji oraz gorsze prognozy zbiorów, głównie kukurydzy. Silny popyt na rynkach światowych napędza polski eksport zbóż. Rosnące ceny zbóż, a także soi, przy niskim popycie, niekorzystnie oddziałują na branżę produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich.
Wzrost przeciętnej ceny mleka w 2020 w Polsce, przy nasileniu dynamiki wzrostów w końcówce roku. Wzrastają notowania cen produktów mleczarskich na Global Dairy Trade. Na rynek mleka pozytywnie oddziałuje wysoki popyt w Chinach. W 2021 możliwe utrzymanie tendencji wzrostowej w chińskim imporcie mleczarskim.
Wysokie ceny pasz, przy bardzo niskim poziomie cen trzody oznaczają bardzo niską opłacalność chowu. W grudniu odnotowano wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce o 4,6%, niemniej, niska opłacalność sugeruje jego spadki w 2021. Wzrosty cen w styczniu odnotowano w przypadku kurcząt brojlerów.
Wzrost zapasów jabłek w Polsce na początku roku, wyższy niż sugerują to zmiany w wolumenie produkcji. Niemniej, spadki zapasów w innych krajach pozwalają oczekiwać relatywnie wysokiego poziomu popytu eksportowego. Wzrosty cen warzyw z importu w styczniu z uwagi na problemy w produkcji hiszpańskiej.

Prognozy

Rok 2020 upłynął pod znakiem spadków cen produktów rolnych w Polsce. W 2021 oczekujemy spadku przeciętnej ceny trzody chlewnej, wzrosty odnotują ceny mleka i pszenicy.

20210217

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj