Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W PKO Banku Polskim od 2016 roku. Wcześniej pracownik BGŻ BNP Paribas (2010-2016) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2007-2010). Specjalizuje się w analizie sektora rolno-spożywczego. Wyróżniany w konkursie Rzeczpospolitej dla prognoz cen produktów rolnych.

 

mariusz.dziwulski@pkobp.pl