2023-07-24

W obecnym roku rynki zachowują się dobrze. Od stycznia widzimy silne wzrosty na większości rynków akcji i obligacji. Wcześniejsze obawy inwestorów o to, że do obniżenia inflacji będzie potrzebna recesja się nie zmaterializowały. Inflacja szybko spada, przy relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Szczegóły w najnowszym biuletynie.