2023-02-20

Gospodarka silniejsza od oczekiwań

• Polska uniknie recesji. Na to wskazują prognozy Komisji Europejskiej, według której PKB nad Wisłą wzrośnie w 2023 roku o 0,4%. Prognoza ekonomistów PKO zakłada symboliczny wzrost o 0,1%. Realizacja tych scenariuszy byłaby dość pozytywna, biorąc pod uwagę że jesteśmy po najbardziej dynamicznym cyklu podwyżek stóp % w Polsce w historii. Ów cykl schłodził konsumpcję, a zainteresowanie kredytami hipotecznymi ściął o około 70% (rok do roku).

• Rynek pracy w USA prawdziwym herosem. Gospodarka ze Oceanem też hamuje. Prognoza naszych ekonomistów dla wzrostu PKB w tym roku to 0,4%. Być może zobaczymy techniczną recesję – dwa kwartały z ujemną dynamiką wzrostu z rzędu. Rynek ocenia takie prawdopodobieństwo na około 57% (źródło: New York Fed). Niemniej, dane z rynku pracy są wyjątkowo mocne. W styczniu powstało ponad pół miliona nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (oczekiwano niespełna 200 tys.) i stopa bezrobocia spadła do 3,4% (najniżej od 1969 roku).

• W Europie lekki minus. Szok energetyczny z ostatnich 12 miesięcy, to prawdopodobnie za wiele, aby recesji uniknęła strefa euro. Sprzedaż detaliczna w tym regionie już spada. W całym roku PKB może się skurczyć o 0,3% (prognoza PKO).

• Rynki akcji przechodzą korektę. Jest ona związaną z silnymi wzrostami indeksów w styczniu, wysokim poziomem optymizmu, oraz wzrostem rentowności obligacji w ostatnich tygodniach. Szczegóły na kolejnych stronach.