2022-08-22

LICZBY MIESIĄCA 

15,6% - Inflacja w Polsce w lipcu. Praktycznie jak w czerwcu. Zbliżamy się do szczytu? 

14% i 115% - Zmiana cen ropy (brent ) i gazu dutch ttf ) od początku czerwca. Jak widać, zmienność na rynku surowców się utrzymuje, co utrudnia prognozowanie momentu spadku inflacji.

2.800.000.000.000 - Aktywa finansowe Polaków na koniec 2021 roku, w złotych (dane NBP i PKO). To 108% PKB. Największą część tego majątku stanowią depozyty, potem udziały w firmach. Na kolejnych miejscach są m.in. gotówka, inwestycje w akcje, obligacje i fundusze.

526.100.000.000 - Zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych w Polsce na koniec 2021 roku, w złotych (dane BIK). Kredyty w CHF stanowią niecałe 19%.

1,2% Posiadaczy kredytów hipotecznych w Polsce nie spłaca ich w terminie (zalega ze spłatą raty dłużej niż 90 dni, dane BIK).


TEMAT MIESIĄCA

Oznaki spowolnienia już są widoczne:

 • Dane makro potwierdzają, że spowolnienie gospodarcze już nadeszło.
  Poniżej przykłady takich sygnałów.
 • USA: w 2 kwartale PKB spadł o 0,9% ( kw do kw , wyrównane sezonowo),
  po spadku w 1 kwartale o 1,6%. To potwierdza, że gospodarka znalazła się
  w technicznej recesji. W lipcu ISM w przetwórstwie spadł do 52,8 (z 56,1
  w maju), a indeks zaufania konsumentów Conference Board spadł do 95,7
  z 103,2 w maju).
 • Strefa euro: indeks nastrojów inwestorów ( sentix ) odnotował zniżkę w
  sierpniu do 25,2 (z 15,8 w czerwcu ), wskaźnik koniunktury konsumenckiej
  spadł w lipcu do 30,2 (z 21,2 w maju), a sprzedaż detaliczna zmniejszyła się
  w czerwcu o 3,7% (rok do roku).
 • Polska: w lipcu PMI w przetwórstwie spadł do 42,1 (z 48,5 w maju), wskaźnik
  koniunktury konsumenckiej obniżył się do 43,8 (z 38,4 w maju
 • Kumulacja spowolnienia w Polsce może nastąpić na początku 2023 roku.
  To efekt przede wszystkim zmniejszenia stanu zapasów, które podczas
  pandemicznego ożywienia były gromadzone w rekordowym tempie.
 • Inflacja powinna spadać. Lipcowa projekcja NBP zakłada, że inflacja
  wyniesie 14,2% w obecnym roku, 12,3% w 2023 i 4,1% w 2024.
  Naturalnie finalne odczyty będą zależne od cen surowców i momentu
  wygaśnięcia tarczy antyinflacyjnej.