2022-09-15

Wzrok inwestorów na rynkach jest obecnie skierowany na działania banków centralnych i dane, które mogą wpływać na ich decyzje. W USA i Europie rynek szacuje, jak daleko zajdą podwyżki stóp. W krajach które zaczęły je wcześniej, np. w Polsce, inwestorzy czekają na moment zakończenia cyklu. W załączonym biuletynie pokazujemy wpływ obecnej sytuacji na rynki akcji, obligacji i walut.