2022-05-30

Najważniejsze wydarzenia:

Polska

  • Konsumenci w kiepskich nastrojach. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w maju nastąpiło pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do odczytu kwietniowego. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł w maju -38,4, co oznacza spadek z -37,2 miesiąc wcześniej. Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Poprawiły się natomiast oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów. Obecna wartość wskaźnika BWUK jest niższa o 23,8 p. proc. w porównaniu do odczytu sprzed roku. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, ukształtował się w maju na poziomie -27,9 wobec -27 w odczycie kwietniowym. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz oceny przyszłego poziomu bezrobocia. Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W porównaniu do maja zeszłego roku wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął wartość o 19,0 p. proc. niższą. Obydwa wyżej wymienione wskaźniki mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.