2022-09-19

W każdy dzień roboczy miliony inwestorów na całym świecie handlują akcjami, obligacjami, walutami i towarami. Dzieje się to na giełdach papierów wartościowych. Na tych rynkach handlują też zarządzający funduszami inwestycyjnymi, którym setki milionów osób powierzyły swoje pieniądze. Jak to się wszystko zaczęło? Odpowiedź w naszej najnowszej produkcji filmowej.