2023-02-22

Czas: 28.02.2023 r., godz. 14:00-15:00

Miejsce: Platforma Microsoft Teams Live Events

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

Tematy naszego spotkania:

  1. Elementy losowe – jaki mogą mieć wpływ na wynik inwestycji?
  2. Co warto wiedzieć zanim klikniesz kup?
  3. Jak omijać rynkowe pułapki?
  4. Dywersyfikacja i wynik inwestycji – co je łączy?

Swoim doświadczeniem podzieli się:

Łukasz Mickiewicz, CFA – Menedżer ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO Banku Polskiego

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Jeżeli bierzesz udział w spotkaniu korzystając z laptopa lub komputera stacjonarnego, wystarczy kliknąć przycisk na górze tej strony. Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu używając telefonu, pobierz Microsoft Teams z oficjalnego sklepu z aplikacjami.

Do zobaczenia!

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.