• 2022 rozpoczął się bardzo pozytywnie dla rynku z rosnącymi wolumenami inwestycyjnymi zbliżonymi do lat przedpandemicznych. Druga połowa roku zarówno w Polsce, jak i globalnie wskazuje na silne spadki płynności, rosnące stopy kapitalizacji oraz silnie pogarszające się nastroje rynkowe.

***

  • Wolumen transakcyjny w Polsce w 4q22 wyniósł 1,346 mln. EUR wykazując wyraźny spadek r/r o 38%.
  • W ujęciu rocznym wynik wolumenu transakcyjnego za 2022 na poziomie 5,52 mld EUR był tylko marginalnie gorszy od wyniku za rok 2021, lecz począwszy od 3q22 widać wyraźne spadki r/r.
  • Po raz pierwszy od 1q18 w obrotach dominował sektor handlowy z blisko 600 mln EUR wolumenem.
  • Po rekordowym pod względem obrotów 2021 dane dla szerokiego rynku europejskiego za 4q22 potwierdziły bardzo silne pogorszenie we wszystkich sektorach rynku. Obroty spadły r/r 58% dla szerokiego rynku oraz 53,2% dla sektorów corowych. Sytuacja na rynku USA był jeszcze gorsza (spadek r/r o 63%).
  • W samym regionie Europy Środkowej obroty w 4q22 spadły o 15% oraz o 16,7% dla sektorów corowych (38% spadek w Polsce). Rynki na południu regionu zachowywały się najlepiej.
  • Według RICS sentyment globalny pogorszył się znacznie od 1q22. W Europie spadek jest wyjątkowo silny, na koniec 4q22 sentyment wyniósł -21 pkt. Indeks rynku inwestycyjnego jest jeszcze słabszy i dla Europy wynosił na koniec 2022 -27 pkt zrównując się poziomem z okresu szczytu kryzysu covid.
  • Indeksu Green Street wartości nieruchomości komercyjnych na szerokim rynku europejskim na koniec 2022 spadły od szczytu postpandemicznego o 15,2%, najsilniej dotkniętym sektorem od szczytu w lutym 2022 był rynek biurowy, gdzie indeks spadł o 21,7%.
  • Według danych Colliers na polskim rynku w 4q22 referencyjne stopy kapitalizacji umiarkowanie wzrosły kw/kw na większości rynków. Na rynku biurowym wzrost stóp kapitalizacji rozpoczął się już w 2q22.
  • Według danych C&W na szerokim rynku europejskim stopy kapitalizacji na koniec 2022 wzrosły r/r o około 70 pb dla rynku magazynowego, 60 pb dla rynku biurowego oraz 20 pb dla rynku handlowego. Niemal cały wzrost odnotowano w 2h22.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj