• Początek 2023 był na polskim jak i na globalnym rynku nieruchomości biurowych trudny oraz wykazywał ujemną dynamikę popytową.
  • Na koniec 2q23 odnotowano w kraju rekordowo wysoki współczynnik pustostanów (17,1%) na rynkach regionalnych jak i rekordową ujemną estymowaną absorpcję (46 tys. m2). Popyt brutto również silnie spadł co może wskazywać na utrwalający się problem po stronie popytowej.
  • Po stronie podażowej widać silne osłabienie w bliskiej perspektywie. Dodatkowo w ostatnich kwartałach wyłączenia z zasobów co mocno ograniczało przyrost pustostanów.
  • Ze względu na silną adaptację modelu pracy zdalnej rynki uzależnione od rozwoju branż IT w celu generowania absorpcji są obecnie najbardziej narażone na wystąpienie pustostanów strukturalnych (w Polsce oznacza to rynki regionalne).
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj