• 2021 był rekordowy dla rynku nieruchomości magazynowych, które ponownie po 2020 pozytywnie odznaczały się na tle innych sektorów nieruchomości komercyjnych.
 • W 2021 współczynniki pustostanów spadły do rekordowo niskich poziomów. Podaż, absorpcja oraz popyt netto także były rekordowe.
 • Projekty w budowie oraz popyt brutto w 2h21 wskazują na kolejny rekordowy rok w 2022.
 • Sektor magazynowy zyskuje jako konsekwencja efektów epidemii Covid-19, która wymusiła skracanie łańcuchów dostaw oraz przyspieszyła transformację modelu handlu w kierunku e-commerce.

***

 • W 2021 zasoby wzrosły o 2,57 mln m2 osiągając 22,01 mln m2, wzrost pobił rekord z 2019, kiedy zasoby powiększyły się o 2,39 mln m2.
 • Przyrosty zasobów w 2021 były wyjątkowo silne na rynkach regionalnych wynosząc 2,2 mln m2.
 • W samym 2h21 zasoby wzrosły o 1,38 mln m2, czyli o 58% więcej r/r.
 • Zasoby w Polsce na koniec 2021 osiągnęły blisko 72% zasobów niemieckich na jednego mieszkańca.
 • 2021 nowa podaż wyniosła rekordowe 2,55 mln m2 (wzrost o 35% r/r oraz powyżej dotychczasowego rekordu (2,37 mln m2) z 2019). Magazyny są jedynym sektorem nieruchomości komercyjnych, który ma lepsze wyniki podaży niż w okresie przed pandemicznym.
 • Nowa podaż w 2021 koncentrowała się na Górnym i na Dolnym Śląsku. Stołeczna podaż odnotowała istotny spadek r/r o około 27%. Ponownie podaż wróciła po rocznej przerwie do Polski Centralnej rosnąć r/r o około 260%.
 • W 2h21 nowa podaż była wyższa niż w 1h roku wynosząc 1,45 mln m2, dynamika wzrostu r/r również była niższa wynosząc 58% r/r.
 • Mimo imponującego wzrostu w 2h21 widoczne były opóźnienia w nowej podaży ze względu na problemy z logistyką placów budów, cześć planowanych realizacji została ukończona dopiero w 2022.
 • Na koniec 2021 powierzchnia w budowie wyniosła bezprecedensowe 3,8 mln m2 po wzroście r/r o 123%. Przypuszczamy, że prognozy nowej podaży na cały rok 2022 na poziomie około 5,1 mln m2 będą jednak redukowane silnie w dół ze względu na opóźnienia na placach budów.
 • Znaczna cześć (47%) powierzchni w budowie była na koniec 2021 realizowana na zasadach spekulacyjnych. Na koniec 2020 powierzchnia spekulacyjna w budowie wynosiła tylko 30%.
 • Korzystnie dla sektora, absorpcja wzrosła o 62% wynosząc rekordowe 3 mln m2. Wzrost był na tyle silny, że poprawił dotychczasowy rekord z 2017 o 46%.
 • Absorpcja wzrosła najbardziej w 2h21 rosnąc o ponad 98% r/r wynosząc 1,74 mln m2. Była to również historycznie najsilniejsza absorpcja za 2h roku.
 • Popyt brutto, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym w 2021 wyniósł historycznie najwyższe 6,89 mln m2 po wzroście o ponad 37% r/r.
 • W naszej ocenie patrząc na projekty w budowie, jak i popyt brutto absorpcja w 2022 pozostanie na bardzo wysokim, prawdopodobnie również rekordowym poziomie.
 • Problemy z łańcuchami dostaw w sposób radykalny zwiększyły zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na magazyny wydają się być stosunkowo trwałe.
 • Na koniec 2021 współczynnik pustostanów na 12 monitorowanych przez IRF rynkach spadł o 282 pb do 3,91%. Tym samym w okresie rekordowej nowej podaży współczynnik pustostanów był rekordowo niski.
 • Mimo bardzo silnej dynamiki nowej podaży w 2h21 tempo obniżania się współczynnika pustostanów, jak i samych pustostanów zdecydowanie przyspieszyło w drugiej połowie roku. W samym 2h21 pustostany spadły o rekordowe blisko 300 tys. m2 (spadek o 170 pb).
 • Obecnie na wszystkich rynkach pustostany są niskie lub bardzo niskie.
 • Przewidujemy, że w 2022 współczynnik pustostanów przy rekordowej nowej podaży, która może zbliżyć się do 5 mln m2 wzrośnie dosyć silnie, lecz pozostanie poniżej średniej wieloletniej.
 • Czynsze na krajowym rynku magazynowym, pomimo rekordowego popytu oraz minimalnych pustostanów, od początku epidemii zasadniczo pozostają w trendzie bocznym.
 • Czynsze w 2021 rosły na wybranych rynkach spadając na innych, ruchy były ograniczone oraz niejednoznaczne.
 • Według danych C&W w 1q22 czynsze wywoławcze wzrosły o około 5%, jest to prawdopodobnie pierwsza oznaka spodziewanych wzrostów czynszów wynikających z niskich pustostanów oraz rosnących kosztów budowy magazynów.
 • Naszym scenariuszem bazowym przyszłej ścieżki (perspektywa końca 2022) wartości czynszowych wyrażonych w EUR jest ich dalsza stabilizacja, ewentualnie bardzo łagodny wzrost na większości rynków.
 • Niemniej w obliczu szybko rosnących kosztów budowy oraz wąskich gardeł w budownictwie prawdopodobne jest ograniczenie podaży poniżej dzisiejszych planów, co może prowadzić do wyraźniejszego 5-10% wzrostu czynszów.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj