• Załamanie popytu mieszkaniowego w 2h22 w konsekwencji wysokich stóp procentowych i restrykcyjnych regulacji ostrożnościowych zasadniczo zmieniło warunki działalności deweloperskiej. Ograniczenia po stronie popytu stały się kluczowym problemem, a głównym wyzwaniem dostosowanie rozmiarów produkcji do nowej sytuacji. Presja ograniczeń podażowych  w krótkim okresie przestała być barierą.
  • W 2022 wyniki finansowe dużych deweloperów były w dalszym ciągu dobre, choć słabsze niż w rekordowym 2021. Zdecydowane pogorszenie otoczenia w 2h22 prawdopodobnie silniej wpłynęło negatywnie na sytuację mniejszych firm, z niewielkim buforem bezpieczeństwa na gwałtowne zmiany.
  • W 2022 deweloperzy rozpoczęli budowę 115 tys. mieszkań (-31% r/r). Liczba rozpoczętych mieszkań zmalała  bardziej  w powiatach grodzkich, nieco mniej w pozostałych powiatach, których udział w liczbie rozpoczętych projektów ogółem wzrósł do 45%. Skala spadku zapewne zbliża rynek do nowego punktu równowagi – przyszłej podaży dostosowanej do popytu określonego w dużym stopniu przez dostępność kredytu mieszkaniowego.
  • Liczba pozwoleń na budowę mieszkań przez deweloperów zmalała umiarkowanie (-4,9% r/r), do 203 tys.
  • Wyraźniejsza odbudowa popytu kredytowego jest możliwa w 2024-2025, przy założeniu redukcji inflacji, która pozwoli na obniżenie stóp procentowych i spadek ryzyka, co zmniejszy restrykcyjność polityki kredytowej.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj